Vinkó Tamás

Globális optimalizálás

Időpont, helyszín: előadás: hétfő 9:30-11:00, Irinyi 221
gyakorlat: hétfő 11:00-11:45, Irinyi 226

Tematika: Az előadáson a következő tematika szerint haladunk:
  • Alapdefiníciók, globális optimum karakterizácója
  • Globális optimalizálási feladatok és algoritmusok osztályozása
  • Direkt (deriváltmentes) algoritmusok: rácsmenti keresés, Monte Carlo módszerek, evolúciós módszerek (különösképpen: differential evolution), szimplex módszer, DIRECT
  • Lipschitz-optimalizálás
  • Korlátozás és szétválasztás módszere
  • Intervallumos módszerek, automatikus deriválás

A gyakorlaton hangsúlyt fektetünk a matematikai modellezésre (ehhez átvesszük az AMPL nyelvet és számos példával illusztráljuk a használatát). Továbbá amellett, hogy az előadáson elhangzott algoritmusok (leginkább MATLAB) implementációit áttekintjük, megismerkedünk a globális optimalizálás standard tesztfeladataival, valamint megtanuljuk, hogyan kell az algoritmusokat ezeken a feladatokon módszertanilag helyesen tesztelni.


Teljesítés: Előadás: vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.
Gyakorlat: két darab évközi dolgozat (házi feladat)

Ajánlott irodalom

A kurzushoz készülő jegyzet(-tervezet) és az előadáson bemutatott fóliák, valamint a gyakorlaton átvett algoritmusok és munkalapok elérhetők lesznek a /pub könyvtárban.

Ajánlott irodalom:
  • Marco Locatelli, Fabio Schoen: Global Optimization: Theory, Algorithms, and Applications. SIAM 2013 (preview)