Jelenlegi hely

Hallgatóknak

Kooperatív képzési lehetőség hallgatóinknak

Mi a kooperatív képzés?

A kooperatív képzés az egyetemi képzéssel párhuzamosan folyó szakmai gyakorlat, melynek célja, hogy hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati oldalával. Lehetőségük nyílik elméleti tudásuk, gyakorlati tudássá történő mélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (csapatmunka, szabályok, technológia, határidő, kreativitás, felelősségvállalás). A kooperatív képzésünkre vonatkozó részletes szabályokat itt tekintheti meg.

Mi a kooperatív képzés lényege?

A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete és az ipari partnerei (továbbiakban: kooperáló cégek) lehetőséget kívánnak biztosítani informatika szakos hallgatók részére kooperatív képzésben való részvételre.

A kooperatív képzésben résztvevő hallgatók számára az intézet meghirdeti a Kooperatív képzés című 4 kreditértékű speciálkollégiumot, melynek felvétele kötelező. A tárgy értékelése az adott cég által készített kooperatív képzési jelentés figyelembevételével történik. A kooperatív képzés egy félévben általában 4 hónapig, heti 3-4 munkanapon, napi 8 órában végezhető. Lehetőség van 4 hónapnál rövidebb ideig tartó kooperatív képzésre, ebben az esetben azonban nem jár a 4 kredit. A kooperatív képzés bármikor elkezdhető, de célszerű, ha egy szemeszter időhatárain belül helyezkedik el. Kooperatív képzés keretében maximum 8 kredit szerezhető, vagyis maximum két félévben teljesíthető speciálkollégium.

A kooperatív jelentkezést elnyert hallgatónak valamennyi, a tanterv által előírt tanulmányi kötelezettségét teljesítenie kell. Ennek érdekében kivételes tanulmányi rendet lehet kérnie a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályai szerint.

A kooperatív képzésben résztvevő hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll, a kooperatív céggel a hallgató munkaviszonyban nem áll. A kooperatív képzésre sikerrel jelentkezett hallgatónak lehetősége van az Informatika Oktatásáért Kutatásáért Alapítványnál kooperatív ösztöndíjra pályázni a Pályázati űrlap kooperatív ösztöndíjra benyújtásával.

Miért előnyös a kooperatív képzés a hallgatóinknak?

- A hallgató gyakorlatot szerez.

- Tanulmányi ösztöndíja mellett havonta kooperatív ösztöndíjat is kap.

- Kreditpont jár érte, az értékelést a cég adja, ami az indexbe is bekerül.

- Kipróbálhatja magát munkakörnyezetben, fejlesztheti tudását, esetenként nyelvtudását is.

- Lehetőség van szakdolgozat/diplomamunka írására.

- Sikeres együttműködés esetén a cég állást is ajánlhat, mely jobb elhelyezkedési esélyt biztosít a kooperatívos hallgatók számára.

- Hallgatók megismerkedhetnek új technológiákkal.

- Probléma megoldási készségük fejlődik.

- Megismerik a cég felépítését.

- Jobb önismeret, mely reálisabb célkitűzéseket tesz lehetővé.

Hogyan kell jelentkezni?

Jelentkezni a képzésre minden esetben a Jelentkezési űrlap kooperatív képzésre megnevezésű nyomtatványon kell. Amennyiben a kooperatív képzést szeretné megkezdeni, valamint talál a meghirdetett partnercégek között Önnek megfelelőt, akkor a partnercég kérése szerint nyújtsa be pályázatát személyesen, postán vagy e-mailen, a partnercégnek címezve közvetlenül, vagy az Informatikai Intézethez (Szeged, Árpád tér 2. 58-as szoba, depart@inf.u-szeged.hu) amennyiben a partnercég ezt kéri. Ha valakit az alábbi partner cégeken kívül más cég kíván kooperatív képzés keretében foglalkoztatni, akkor kérjük a (cég által kiírt) téma és a cég megjelölésével a pályázat beadását. Ez esetben kérjük a cég pontos adatait, a kapcsolattartó személyét annak érdekében, hogy velük, a képzéssel kapcsolatos feltételekről megállapodhassunk. A beadás határideje: folyamatos.

A pályázat elbírálásának menetrendje:

A beadott pályázatokat továbbítjuk a cégekhez, akik előre megadott időpontban a pályázókkal történő személyes meghallgatást követően döntenek.

Partnercégeink:

TeConcept Hungary Kft.

2016.02.01