You are here

IEEE HS Student Paper Contest

Az IEEE Hungary Section (IEEE HS) minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára "Student Paper Contest" címmel. A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar felsőoktatási intézmények aktív jogviszonnyal rendelkező BSc/MSc/PhD hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság. A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel (pl. témavezetővel) közös cikk csak akkor nevezhető be, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a nem pályázó társszerző(k) neve.

Benevezhető művek:
- tudományos folyóirat cikk
- tudományos konferencia cikk
- TDK dolgozat
- dokumentált projektmunka (amennyiben az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született)

Szakdolgozat/diplomamunka nem nevezhető, mivel az az egyetemi tanulmányok kötelezően teljesítendő része. Ha a TDK dolgozat alapján később szakdolgozat/diplomamunka született, az nem zárja ki a TDK dolgozat benevezhetőségét, de ebben az esetben is csak a TDK munka nevezhető, a diplomatervezés keretében született többletmunka már nem.

A pályázatokat az IEEE HS elnöke által felkért bíráló bizottság rangsorolja, amely alapján az IEEE HS elnöke dönt az odaítélt díjakról. Megosztott díjak is kiadhatók. Nagyszámú pályázat beérkezése esetén a bíráló bizottság a pályaműveket utólagosan kategorizálhatja.

Az elismerés formája angol nyelvű oklevél, amelyet az IEEE HS elnöke és az Awards & Recognition Chair ír alá. A díj átadására az IEEE HS egyik kiemelt rendezvényén kerül sor. Az évente kiadható díjak száma nincs korlátozva.

Díjazás: I. helyezés: 30e Ft, II. helyezés 20e Ft, III. helyezés: 10e Ft

A pályázaton a 2018. december 1. és 2019. november 30. között megjelent művek vehetnek részt.

A közlésre már elfogadott műveket is csak a megjelenés után lehet benevezni.

TDK dolgozatok esetén a megjelenés dátuma az intézményi TDK Konferencia napja. Egy esetleges OTDK részvétel a megjelenés dátumát nem módosítja, mivel az OTDK dolgozat az intézményi TDK-hoz képest nem hordozhat új eredményeket.

A pályázatokat PDF formátumban kell benyújtani a lamar@uni-obuda.hu email címen.

A pályaművekkel kapcsolatosan terjedelmi és formai előírás nincs, azokat az eredeti megjelenés szerinti alakban, módosítás nélkül kell benyújtani.

A pályázathoz intézményi igazolást kell mellékelni, amely tanúsítja, hogy a pályázó a pályamű megjelenésének félévében AKTÍV hallgatói jogviszonyban állt. Az igazolásnak tartalmaznia kell a képzési szintet is (BSc/MSc/PhD), amelyben a hallgató a pályamű megjelenésekor részt vett. Az igazolást a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni.

Projektmunka esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy az nem a kötelezően teljesítendő tanulmányok keretében született. A nyilatkozatot a pályaműtől elkülönített PDF fájlként kell csatolni.

Benyújtási határidő: 2019. december 5. 12:00

Várható elbírálás és értesítés: 2020. január 10.

Üdvözlettel,
Prof. Dr. Kovács Levente
IEEE HS elnök