Áramkörtervezés

(Circuit Design)


  • 2 óra laboratoriumi gyakolat (gyakorlati jegy)
  • 2 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

Nyomtatott áramkörök tervezési módszereinek és gyártási folyamatának megismerése.

Tematika

Nyomtatott áramkörök tervezése. A nyomtatott áramkörök tervezéseinek lépései. Kapcsolási rajz készítése. Új alkatrészek felvétele. Net lista készítése. A nyomtatott áramkörök gyártási technológiája. Alkatrészek elrendezése, unionok használata. Az autorouter használata. Gerber fájlok készítése. A jelterjedés alapfogalmai, soros és párhuzamos lezárás. Nagysebességű digitális hálózatok, IBIS modellek és signal integrity analízis.

Ajánlott irodalom

1. Eric Bogatin: Signal and Power Integrity – Simplified; Prentice Hall (2009) ISBN: 978-0132349796

Tantárgy felelőse

Kokavecz János, tudományos munkatárs, PhD