Beágyazott rendszerek

(Embedded Systems)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratoriumi gyakolat (aláírás)
  • 5 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A kurzus elvégzésével a hallgatók megismerik a beágyazott rendszerekre történő szoftverfejlesztés alapjait és rálátást kapnak a beágyazott rendszerek felhasználási területeire. Tapasztalatot szereznek a beágyazott rendszerek fejlesztése során kulcsfontosságú alacsony szintű, gépközeli programozásban, és perifériák meghajtóinak fejlesztésében. Képessé válnak különböző szoftverkörnyezettel rendelkező (operációs rendszeres és nélküli) beágyazott rendszerek programozására.

Tematika

Bevezetés a beágyazott rendszerekbe (SW/HW architektúrák sajátosságai). ARM architektúra alapjai. Beágyazott operációs rendszerek (beágyazott rendszerekre optimalizált Linux disztribúciók), operációs rendszer nélküli világ. Keresztplatformos fejlesztési eszközök és módszerek. Beágyazott szoftverfejlesztés speciális eszközei (On-chip debugging support, JTAG, ICD, ICE). Hibakeresési és nyomkövetési módszerek. Hardver interfészek (UART, ICC, USB, hálózati interfész). Flash háttértárak fajtái és működésük, Flash-re tervezett fájlrendszerek. Speciális beágyazott témák: valós-idejű rendszerek, multitasking, processzek közötti kommunikáció, időzítő és memória kezelés. Linux kernel programozás.

Ajánlott irodalom

1. Qing Li and Caroline Yao: Real-Time Concepts for Embedded Systems. CMP Books, 2003. ISBN: 1-57820-124-1
2. Robert Love: Linux Kernel Development. Addison-Wesley, 2010. ISBN: 0-672-32946-8
3. Karim Yaghmour: Building Embedded Linux Systems. O’Reilly, 2003. ISBN: 059600222X
4. Fodor Attila, Vörösházi Zsolt: Beágyazott rendszerek és programozható logikai eszközök. (Egyetemi tananyag). Typotex, 2011.

Tantárgy felelőse

Kiss Ákos adjunktus, PhD

Tantárgy oktatásába bevont oktató

Havasi Ferenc tanársegéd