Elosztott alkalmazások fejlesztése

(Distributed Application Development)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 laboratoriumi gyakolat (aláírás)
  • 5 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A kurzus elvégzésével a hallgatók megismerik a Windows .NET C# alkalmazásfejlesztés alapjait. Ezzel képessé válnak Windows Forms informatikai rendszerek tervezésére és fejlesztésére. Gyakorlatot szereznek egy komplex fejlesztőeszköz a Visual Studio használatában. Megismerik az adatbázisokhoz történő kapcsolódás magas szintű eszközét az ADO.NET-et. Képessé válnak ODBC/OLE DB adatbázisokat használó rendszerek tervezésére és fejlesztésére.

Tematika

A C# programozási nyelv fontosabb tulajdonságai, a .NET keretrendszer alapjai. A C# nyelv szintaxisa, eltérések és változások a C++-hoz képest. A memóriakezelés megvalósítása, a C# programok felépítése. Hogyan működik a .NET keretrendszer? A CLR könyvtár fontosabb osztályai, ezek elérése és használata, Windows Forms alkalmazások fejlesztése. A fontosabb vezérlők kezelése, tulajdonságaik beállítása, üzenetek kezelése, feldolgozása. SDI, MDI, MultiSDI alkalmazások készítése, grafikus képességek, a timer, többszálú alkalmazások készítése, szerelvények (assembly-k) összeállítása, használata. Menedzselt C++ programok írásának alapjai. Bevezetés az erőforrások kezelésébe, nemzetközi alkalmazások készítése a CultureInfo és a ResourceManager osztályok segítségével. A felhasználói beállítások kezelése, komponensek tulajdonságainak csatolása a beállításokhoz. Adatbázis kliens alkalmazások készítése. ODBC/OLE DB adatforrások használata, kapcsolódás MS Access, dBase, Oracle, MySQL, MS SQL Server kiszolgálókhoz.

Ajánlott irodalom

1. Chris Sells, Michael Weinhardt: Windows Forms 2.0 Programming (second edition), Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321267962 (2006)
2. Christian Nagel, Bill Evjen, Jay Glynn et al: Professional C# 2005, ISBN: 07645-75341, Wrox Inc., (2005)
3. Solid Quality Learning: Microsoft SQL Server(TM) 2005: Database Essentials Step by Step, Microsoft Press, ISBN: 978-0735622074 (2006)
4. Jeff Ferguson, Brian Patterson, Jason Beres, Pierre Boutquin, Meeta Gupta: C# Bible, Wiley Publishing Inc, Indianapolis, USA, ISBN: 0-7645-4834-4 (2002)

Tantárgy felelőse

Alexin Zoltán adjunktus, PhD