Fordítóprogramok

(Compilers)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 laboratoriumi gyakolat (aláírás)
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a fordítóprogramok felépítésével. A kurzuson kiemelt szerepet kap a szintaxis-vezérelt fordítási séma (attribútum nyelvtanok) elméleti alapjainak bevezetése illetve a módszer néhány gyakorlati alkalmazásának bemutatása. A gyakorlaton az ANTLR fordítóprogram generálást támogató rendszer felhasználásával a hallgatók konkrét fordítási problémákat oldanak meg.

Tematika

A fordítóprogramok fő részei, lexikális elemzés, szintaktikus elemzés.
Attribútum nyelvtanok, a szemantikus elemzés modellje. Attribútum kiértékelési stratégiák, egymenetes attribútum kiértékelők. Többmenetes attribútum kiértékelők, ASE.
Kódgenerálás.
Program analízis Függőségi gráfok.
Gépfüggetlen optimalizálás.
Gépfüggő optimalizálás.
Fordítóprogramíró rendszerek.

Ajánlott irodalom

1. A. V. Aho, R. Sethi, J.D. Ulmann: Compilers Principles, Techniques and Tools. Addison-Wesley, ISBN 0-1-201-10088-9, 1988.
2. S. S. Muchnick: Advanced Compiler Design Implementation Academic Press ISBN 1558603204, 1997.
3. A.A. Puntambeaker: Principles of Compiler Design, Technical Publications, ISBN 8184314574, 2009.
4. Gyimóthy Tibor, Havasi Ferenc, Kiss Ákos: Fordítóprogramok, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Gyimóthy Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, DSc