Ipari képfeldolgozás

(Industrial Image Processing)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratoriumi gyakolat (aláírás)
  • 4 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A hallgatók megismerkednek a vizuális minőségellenőrzés, kép alapú mérés és a kép alapú mobil robot navigáció algoritmusaival és azok legfontosabb ipari alkalmazásaival.

Tematika

KKamerák es optikák jellemzése, a képalkotás modellje, kamera kalibráció és optikai torzítások. Specciális optikák, mint pl. telecentrikus, körbelátó (omnidirectional) képalkotása es kalibrációja. Alapvető megvilágítások és azok használata. Kép alapú mérés (megvilágítás és optika megválasztása, sablon illesztés). Több kamerából/optikából álló rendszer és annak kalibrációja (mozaikozás, sztereo képalkotás). 3D rekonstrukció strukturált fény segítségével (strukturált fény fajtái, azok használata). Mobil robot navigáció, SLAM (lokalizáció és feltérképezés).

Ajánlott irodalom

1. R. I. HARTLEY and A. ZISSERMAN: Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2004.
2. Kató Zoltán, Czúni László: Számítógépes látás, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban
3. Czúni László, Tanács Attila: Képi információ mérése, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Kató Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, PhD