Képregisztráció

(Image Registration)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratoriumi gyakolat (aláírás), 1 óra konzultáció
  • 5 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
A képfeldolgozás alkalmazásaihoz szükséges tudnivalók ismeretének és készségszintű alkalmazásának elsajátítása. Képek közötti geometriai viszonyokat felhasználó képfeldolgozó rendszerek tervezésének és készítésének képessége korszerű modellező eszközök segítségével orvos-informatikai és ipari környezetben.

Tematika

Képregisztráció: alapfogalmak, csoportosítások.
Geometriai transzformációk és végrehajtásuk. Interpolációs technikák. Regisztrációs eredmények megjelenítése.
Párosított pont-alapú regisztráció. Tulajdonságai, előnyei, hátrányai, módszerek. Pont-alapú módszerek hibaanalízise: hibák (FLE, FRE, TRE), vizsgálati modell, eredmények.
Pontfelhők detektálása és illesztése. Illesztés segítése alakjellemzők felhasználásával.
Kontúr- és felszínillesztő módszerek („head-hat”, HCM, ICP), tulajdonságaik.
Automatikus regisztráció. Tulajdonságai, előnyei, hátrányai. Képpont-hasonlóságon alapuló mértékek. Képi információmennyiség csökkentése. Módszerek, jellemzőik. Automatikus regisztrációs technikák kiértékelése.
Nemlineáris regisztráció. Főbb típusai, felhasználási lehetőségei.
Néhány műtéttervezési és végrehajtási alkalmazás.

Ajánlott irodalom

1. J.V. Hajnal, D.L.G. Hill, D.J. Hawkes: Medical Image Registration, CRC Press, 2001.
2. A.A. Ghostasby: 2-D and 3-D Image Registration for Medical, Remote Sensing, and Industrial Applications, Wiley, 2005.
3. Jan Modesitzki: Numerical Methods for Image Registration, Oxford University Press, 2004.
4. Czúni László, Tanács Attila: Képi információ mérése, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Tanács Attila adjunktus, PhD