Kutató-fejlesztő projekt

(Research-develop project)


  • 2 óra laboratóriumi gykorlat (aláítás)
  • 2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

Elsősorban a szakdolgozatot előkészítő kurzus, amennyiben egy hallgató már az előtt is bekapcsolódik kutatásokba, fejlesztésekbe. A pontos tematikát a kurzus meghirdetője határozza meg.

Tantárgy felelőse

Pletl Szilveszter, főiskolai tanár, PhD