Mérnöki előadások

Az előadások menetrendje:
2013 - ősz
2014 - ősz

(Engineer lectures)


  • 2 óra előadás (kollokvium/aláírás)
  • 3 kredit, őszi/tavaszi félév

Tantárgyfelelős: dr. Pletl Szilveszter, főiskolai tanár (Műszaki Informatika Tanszék)

Terem: Irinyi 51.1-es szoba.

Fogadóóra szerdánként 11-12.

Előadók: Meghívott előadók

A tárgy kódja: IMN279

Előadások csütörtökönként 17-18.45 ig az Irinyi 116 tanteremben


A tárgy a következő szakokon kerül meghirdetésre:

Mérnök informatikus (MSc), Gazdaságinformatikus (MSc), Programtervező informatikus (MSc)

Oktatás cél:

A hallgatók számára ismertetni azon korszerű műszaki -informatikai technikákat, megoldásokat melyekkel napjaink gyakorló mérnök-informatikusai szembesülnek. Kompetencia kialakítása a gyakorlati problémák hatékony kezelésére.

Az előadások lebonyolítása:

Az előadásokat minden egyes alkalommal más-más szakértő tartja. Az előadók mindegyike neves cégek képviseletében, hitelesen prezentálja szakterületét. Az előadások témái illeszkednek az ipari informatika, az automatika, az ipari kommunikációk vagy a mechatronika szakterületek valamelyikéhez. Az előadók gyakorlati megközelítésben, nagyrészt esettanulmányokon keresztül adnak betekintést napjaink mérnöki kihívásaiba.

Tantárgyleírás

Az ipari informatika korszerű megoldásainak ismertetése. Az ipari kommunikációk gyakorlati megközelítése, különös tekintettel az IO-Link, a CAN Bus, Profibus és a Profinet szabványokra. Az egyes adatátviteli közegek, ipari körülmények közötti alkalmazhatóságának bemutatása. A gyártásautomatizálás korszerű eszközeinek áttekintése. A folyamatirányítás korszerű eszközeinek: érzékelők, beavatkozók és szabályozók kiválasztásának menete, működésbe helyezése és felügyelete. Intelligens érzékelők alkalmazhatósága a gyakorlatban. Intelligens beavatkozók alkalmazhatósága a gyakorlatban. Szemelvények a járműautomatika korszerű megoldásaiból. Mérés és adatgyűjtés extrém körülmények között. A nagyfeszültségű méréstechnika modern megoldásai. Functional Safety a gyakorlatban. Ember-gép kapcsolat korszerű megoldásai. Rendszerfelügyeleti megvalósítások. Néhány tervezést segítő szoftver bemutatása. Az iparban, valós időben működő szoftverek fejlesztési specifikumainak bemutatása. Az iparban alkalmazható berendezések műszaki-biztonsági kérdései.
Esettanulmányok bemutatása az automatizálás ás az ipari informatika területéről.

A kurzus teljesítésének feltételei:

Minden előadó két potenciális vizsgakérdést javasol, melyeket a szorgalmi időszak folyamán a hallgatók megismernek. A vizsgázás során a vizsgázók 4 kérdésre válaszolnak írásban. A vizsgán megszerezhető maximálisan pontszám 40. A tantárgyra adandó osztályzat az alábbiak szerint alakul:
0 - 50 % Elégtelen
51 - 60 % Elégséges
61 - 70 % Közepes
71 - 80 % Jó
81 - 100 % Jeles

Irodalom:

Az előadók által előkészített anyagok. Az előadók bemutatása és az előadások rövid összefoglalója megtalálható lesz a Műszaki Informatika Tanszék honlapján.

Tantárgy felelőse

Pletl Szilveszter, főiskolai tanár, PhD