Minőségmenedzsment

(Quality Management)


  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tantárgy alapvető célja megismertetni a hallgatókat a nemzetközi elvárásoknak megfelelő minőségi követelményekkel, a TQM rendszerével, ezen belül az ISO 9001:2008 minőségügyi rendszerrel, a felülvizsgálat és a tanúsítás folyamatával, követelményeivel.
A hallgatók összefüggéseiben ismerik meg a feladatok folyamattá fogalmazását és a folyamatjavítás szisztematikus lépéseit, a folyamat benchmarkingot és a reengineering fontosságát, a minőségi vezetés elkerülhetetlenségét. A tárgy ez irányú képességeiket fejleszti. Megismerik a hallgatók a vezetői/menedzseri munkavégzés minőségi követelményeit. A kurzus elvégzésével a hallgatók menedzselni tudják a minőséggel kapcsolatos legfontosabb feladatokat, képesek lesznek a folyamatok megismerésére és szisztematikus javítására. Alkalmasak lesznek a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére.

Tematika

A minőség, mint vezetési filozófia, a minőséget maghatározó tényezők. A TQM.
A TQM filozófia. Folyamatjavítás. Kulcsfontosságú folyamatok.
Folyamatjavítási modellek. A teljesítmény és a hatékonyság mérése.
Folyamatjavítás, teljesítménymérés, hatékonyságmérés. Problémakezelés.
A vezetés minősége. A teljes vezetői elkötelezettség.
Folyamat bencmarking. Újjáalakítás (reengineering).
Minőségrendszerek. Az ISO 9001:2008-es minőségügyi rendszer.
A 6 szigma és az 5S rendszerek
A minőségbiztosítási rendszer kialakítása, ezzel kapcsolatos vezetői feladatok.
A vezetés minősége.
A minőségrendszerek dokumentációi, felülvizsgálat, tanúsítás.

Ajánlott irodalom

1. A.R.Tenner - I.J.DeToro: Teljes körű minőségmenedzsment TQM (Műszaki Kk. Bp.1997.) és
2. Abwar Mustafa - Barta Tamás-Tóth Tihamér: Minőségmenedzsment 1. és 2. (Szókratész Kiadó, Budapest, 2004.-2007.)
3. A.R.Tenner-I.J.DeToro: BPR Vállalati folyamatok újraformálása (Műszaki Kiadó, Budapest, 1998.)
4. Dr. Henkey István: Minőségmenedzsment (CD Book, Dr.Partner Bt. Tata, 2006-2012.).
5. Dr. Kövesi János (szerk): Műszaki vezető – Gyakorlati tanácsadó (Verlag Dh., Bp, folyamatos)
6. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM) munkafüzetek (IKM, Budapest, 1996.)
7. Chikán – Wimmer (szerk): Üzleti fogalomtár (Aliena Kiadó, Budapest,2003.)

Tantárgy felelőse

Vilmányi Márton egyetemi docens, PhD