Mobil Képelemzés és Grafika

(Mobile Image Analysis and Graphics)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratoriumi gyakorlat (aláírás), 1 óra konzultáció
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
Korszerű mobil platformok programozási és felhasználási lehetőségeinek megismerése. Mobil eszközök képalkotó és 3D grafika képességeit kihasználó rendszerek tervezése és implementálása. Képalkotási lehetőségek kiterjesztése modern képfeldolgozó algoritmusok ismeretével.

Tematika

Képi adatok elérése népszerű mobil platformokon (Képkészítés és képi adat elérés szoftveres kellékei; Java és natív API-k).
OpenCV függvénykönyvtár használata (Android platformon)
3D grafika OpenGL ES 1.1 és 2.0 könyvtárakkal (Rögzített és programozható műveletsor)
Szenzorok, szenzor vezérelt 3D grafika
Kiterjesztett valóság (Lokalizáció, kamera élőkép, grafika, internet-elérés elegyítése)
Kép-alapú keresés alapjai, arcdetektálás (Jellemzőkinyerés, osztályozás)
Vonalkódok, QR kódok (Készítésük, leolvasásuk, felhasználási lehetőségeik)
HDR képalkotás (Használata, algoritmusa, megvalósítása)
Karakterek és számok képi felismerése (Szegmentálás, alakjellemzők, zónázás)
3D képalkotás és megjelenítés (Anaglif és autosztereoszkóp megjelenítés; Sztereo kamerapár használata számítógépes látás feladatokhoz)

Ajánlott irodalom

1. Erica Sadun: The iOS 5 Developer's Cookbook: Core Concepts and Essential Recipes for iOS Programmers (3rd Edition). Addison-Wesley Professional, 2012.
2. Shane Conder, Lauren Darcey: Android Wireless Application Development Volume I: Android Essentials (3rd Edition). Addison-Wesley Professional, 2012.
3. J.R. Parker: Algorithms for Image Processing and Computer Vision. Wiley, 2010.
4. Richard Szeliski: Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer, 2010.

Tantárgy felelőse

Tanács Attila adjunktus, PhD