Mobil Robot Ágensek

(Mobile Robot Agents)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratoriumi gyakolat
  • 3+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): Autonóm mobil robotok fejlesztéséhez szükséges elméleti háttér, alapvető lokalizációs, navigációs problémák és megoldásainak ismertetése. A gyakorlatok anyaga az elméleti rész alkalmazása szimulációs környezetben.

Tematika

Autonóm ágensek fajtái. Intelligens szoftver ágensek típusai. Tervezési kritériumok és keretrendszerek ágensek fejlesztéséhez. Robot ágensek osztályozása közeg szerint, szárazföldi robotok meghajtási módozatai. Navigációs és lokalizációs problémák és megoldásaik beltérben valamint kültérben. Navigációhoz használható szenzorok és algoritmusok. Térképezés. Útvonal és trajektória. Optimális útvonal és trajektória tervezése. Szabályozó algoritmusok mobil robotok útvonal és trajektória követésére. Szabályozás pontossága, stabilitása.

Ajánlott irodalom

1. Roland Siegwart and Illah R. Nourbakhsh: Introduction to Autonomous Mobile Robot, The MIT Press (March 5, 2004)
2. Jose Luis Blanco Claraco: Development of Scientific Applications with the Mobile Robot Programming Toolkit (MRPT), 2008-2010 Jose Luis Blanco Claraco and contributors
3. Cleve Moler: Experiments with MATLAB, 2011 MathWorks, Inc.

Tantárgy felelőse

Pletl Szilveszter, főiskolai tanár, PhD

A tantárgy oktatásába bevont oktatók

Szépe Tamás, egyetemi tanársegéd