Nem Konvencionális Adatbázisok

(Non-Conventional Databases)


  • 1 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (aláírás)
  • 3 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A kurzus során a hallgató megismerkedik a képi adatbázisok tervezésének és kezelésének speciális megoldásaival, és a képi tartalom szerinti keresés alapjaival. A hallgató betekintést nyer a nagyméretű, elosztott, nem-relációs adatbáziskezelés elméletébe és megismeri ezen technológiák leggyakoribb alkalmazásait. Emellett elsajátít olyan speciális adattárolási és adatmanipulációs technikákat is, mint például az XML alapú vagy az időbeliséget támogató adatbázisok kezelése.

Tematika

1. Relációs adatmodell és az SQL nyelv alapjai (ismétlés).
2. Objektum-relációs modell és az SQL3 objektum-relációs lehetőségei.
3. Raszteres és vektoros képalkotás, összehasonlításuk, konverziók. Spagetti és topológikus modellek.
4. Térbeli adatok: szétválasztott és integrált modellek.
5. Hagyományos és térbeli indexelés (négyzetrács index, quad-tree index, R-fa index).
6. Képi tartalom szerinti keresés (hasonlóság értelmezése, színnormalizálás, szegmentálás, alakzatleírás), Bag of Visual Words, Oracle interMedia, Oracle Visual Information Retrieval.
7. Orvosi képi adatbázisok. A DICOM szabvány.
8. XML alapú adatbáziskezelés.
9. Időbeliséget támogató adatbázisok.
10. Új generációs adatbáziskezelők. NoSQL, MapReduce, BigData, Hadoop.

Ajánlott irodalom

1. Katona Endre: Térképi adatbázisok, Typotex, 2011.
2. Garcia-Molina H., Ulmann J.D., Widom J.: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
3. Shashank T.: Professional NoSQL, John Wiley & Sons, 2011.
4. Oracle referencia.

Tantárgy felelőse

Balázs Péter adjunktus, PhD