Objektum Vezérelt Rendszerek Fejlesztése

(Object-orientated Systems Development)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (aláírás)
  • 5 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek az objektumorientált paradigmának megfelelő rendszerek architekturális és komponens szintű önálló tervezésére és megvalósítására. Az OO programozási nyelvek megfelelő szintű használata, komplexebb tervezési problémák megoldása igényli és továbbfejleszti a kreativitást, önálló, rendszerszintű szemléletet. A tervezési minták alkalmazásához komplex önálló gondolkodásra van szükség, nem csak mechanikus alkalmazásra. Ezen készségeket a hallgatók a gyakorlati foglalkozáson sajátítják el. Továbbá, a nagyméretű meglévő rendszerek karbantartása, továbbfejlesztés olyan technikák ismeretét igényli, mint a refactoring, illetve az ellenminták. Ezen módszerek csapatmunkában fejlesztett komplex rendszerekhez szükségesek, így a hallgatók gyakorolják mások szempontjainak figyelembevételét is és a csapatmunkát, ami fejleszti kommunikációs és együttműködési készségeiket.

Tematika

Objektumorientált analízis és tervezés. Objektumorientált tervezési minták: mintaleírások elemei, Gamma-féle katalógus, minták közötti kapcsolatok. Egyéb tervezési minták, ellenminták (AntiPatterns). Vizuális modellezés és fejlesztés, nyelvek, könyvtárak, eszközök. A Unified Process folyamat, Rational Unified Process, Enterprise Unified Process, Agile Modeling, eXtreme Programming. Unified Modeling Language használata, modellezési tippek, trükkök, tipikus topológiák. Objektumorientált rendszerek minőségének javítása, Refactoring: beazonosítás, „bad smell”-ek, végrehajtás, eszköztámogatás. Az objektumorientáltságon túl: Aspektus-orientált szoftverfejlesztés.

Ajánlott irodalom

1. T. Quatrani: Visual Modeling with Rational Rose and UML. Addison-Wesley, 1998. M. Fowler, K. Scott: UML Distilled, second edition. Addison-Wesley, 1999.
2. OMG Unified Modeling Language Specification, version 2.0. Object Management Group, 2004.
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.
4. M. Fowler: Refactoring - Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley, 1999.
5. W. J. Brown, R. C. Malveau, H. W. McCormick, T. J. Mowbray: AntiPatterns - Refactoring Software, Architectures, and Projects in Crisis. John Wiley & Sons, 1998.
6. VÉG CS.: Alkalmazásfejlesztés a UML szabványos jelöléseivel, Logos 2000, 1999.

Tantárgy felelőse

Beszédes Árpád adjunktus, PhD