Optoelektronika

(Optoelectronics)


  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 3 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja az informatikai területen használt optikai illetve optoelektronikai eszközök működésének megértése a működésüket leíró törvényszerűségek, összefüggések felismerésén keresztül.

Tematika

A fény hullámtermészete. A lézerek működésének alapjai. Dielektrikum hullámvezetők. Optikai szálak tulajdonságai. A félvezetők tulajdonságai, LED-ek. Fotodetektorok. A polarizáció alkalmazásai, moduláció. Optikai logikai áramkörök, kapcsolók. Optikai átviteli rendszerek felépítése. Csillapítás és diszperzió vezérelt tervezés. Optikai számítógépek, holografikus memória.

Ajánlott irodalom

1. S.O. Kasap: Optoelectronics and Photonics, Prentice-Hall, 2001.
2. B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley and Sons, New York 1991.

Tantárgy felelőse

Rácz Béla egyetemi tanár, DSc