Orvosi Képalkotás

(Medical Imaging)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi ógyakorlat (aláírás), 1 óra konzultáció
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): a kurzust elvégző hallgató ismeri a legfontosabb orvosi képalkotó eljárások felépítését, a képalkotás alapját képező fizikai jelenségeket, az alkalmazott matematikai módszereket és algoritmusokat, az orvosi képfeldolgozás és képelemzés főbb specifikus problémáit és módszereit, valamint bizonyos diagnosztikai eljárásokat

Tematika

Elektromágneses sugárzás. Röntgen készülék, gyengülés, képerősítő, nagyítás. Foton szóródás, jel-zaj viszony, scatter redukció. Angiográfia. CT, szinogram, rekonstrukció. Nukleáris medicina, izotóp, generátor, szcintillációs detektorok. Holtidő. Csontsűrűség, bal-jobb shunt mérés. Anger kamera, kalibrációk. Minőség ellenőrzés, biztosítás. ROI, idő-aktivitás görbe, parametrikus képek, funkcionális képek, faktor analízis. Kondenzált képek. Szívizom vérátfolyás. Kamera renográfia. Clearance. EKG-val kapuzott szív vizsgálat. SPECT, korrekciók, metszetek. Transzformációk, reorientáció, bull's-eye. PET, pozitron kamera, attenuation, time of flight. Több kompartmentes modellek. Patlak módszer. Ultrahang, attenuation korrekció, Doppler. Mágneses rezonancia elve. Spin sűrűség, T1, T2 kép. Kép regisztráció, fajtái, kép fúzió. Három dimenziós megjelenítés.

Ajánlott irodalom

1. A. Macovski: Medical Imaging Systems, Prentice-Hall, Inc. (1983)
2. R.A. Robb: Three-Dimensional Imaging, Vol. I, II, CRC Press, Inc. (1985)
3. S.W. Young: Nuclear Magnetic Resonance Imaging, Raven Press (1984)
4. M.J. Gelfand, S.R. Thomas: Effective Use of Computers in Nuclear Medicine, McGraw-Hill (1988)
5. M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle: Image Processing and Machine Vision, International Thomson Computer Press (1996)
6. Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), National Electrical Manufacturers Association (2004)

Tantárgy felelőse

Nyúl László adjunktus, PhD