Párhuzamos Programozás

(Parallel Programming)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi ógyakorlat (aláírás)
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazása és fejlesztése.

Tematika

Párhuzamos számítógépek, hardver rendszerek. Párhuzamos programozás, szoftver rendszerek. Folyamatok, interakció, kommunikáció. Közös memóriás modell. Szemafor, műveletek, implementáció. Kölcsönös kizárás, szinkronizáció. Monitor, feltételváltozók. Szinkronizáció monitorban. Java nyelv eszközei a párhuzamosság támogatására. Osztott memóriás modell. Csatornák, üzenetek, szinkron/aszinkron kommunikáció. Occam nyelv eszközei, PVM rendszer felépítése. Folyamatok létrehozása, megszüntetése, kezelése. Üzenetküldés, adatkezelés, konverzió. Párhuzamos programok tervezése, helyesség biztosítása. Terheléselosztás, processzor farm.

Ajánlott irodalom

1. Course syllabus: /pub/Parhuzamos/ParallelProgramming.pdf
2. Wilkinson, Allen: Parallel Programming, Prentice Hall, 1999
3. Inmos Ltd: OCCAM Reference Manual, 1985
4. PVM: Users Guide and Tutorial, MIT Press, 1994

Tantárgy felelőse

Schrettner Lajos adjunktus, PhD