Programrendszerek Fejlesztéses

(Program Systems Development)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi ógyakorlat (aláírás)
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák):
- komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára,
- informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére,
- adatbázisok tervezésére,
- sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére,

Tematika

A tantárgy célja, hogy egy magas szintű áttekintést adjon a hallgatóknak azokról a trendekről, technológiákról melyek segítségével skálázható alkalmazásokat lehet fejleszteni, tervezni. A tantárgy a JEE technológia családra helyezi a hangsúlyt, de röviden áttekintünk olyan technológiákat amelyek a felhők, vagy a végfelhasználói programozás mögött állnak. A tantárgy által lefedett területek: Elosztott rendszerek (felhő vs. klaszter), Átszövődő vonatkozások (Biztonság, tranzakció, kontextus), Köztesréteg (JGroups, Hadoop), Nyelvi paradigmák, trendek - logika megvalósítása (Szabály nyelvek, Processz nyelvek), Nyelvi paradigmák, trendek – adatkezelés (ontológiák, relációs, OO ezek közötti átjárás), Felhasználói interakció – Megejelenítési réteg (Web konténer, AJAX, JSF, SEAM), Háttérlogika – Üzleti logika réteg (JEE EJB konténer), Adatkezelés – Perzisztencia réteg (ORM, hibernate), Szolgáltatás-integráció megvalósítása (ESB, SCA/SDO), Szolgáltatásvezénylés és koreográfia (BPEL4WS) Keresztülívelő problémák integrált rendszerekben (OpenID, …)

Ajánlott irodalom

1. Bilicki Vilmos: Programrendszerek Fejlesztése, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Beszédes Árpád adjunktus, PhD