Rendszerelmélet

(System Theory)


  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 3 kredit, tavaszi félév
  • Előfeltétel: Műszaki matematika

Tantárgyleírás

A tantárgy célja, hogy rendszerelméleti megközelítésben ismertesse az irányítástechnika főbb elméleti irányzatait. A tárgy keretében a hallgatók összetett rendszerek elemzésére és szintézisére szereznek képesítést (kompetenciát).

Tematika

Szervo rendszerek és követő szabályozások. Diszkrétidejű rendszerek. Hibrid rendszerek. Több bemenetű és több kimenetű rendszerek modellezése és elemzése. Stabilitás, irányíthatóság és megfigyelhetőség. A visszacsatolások szerepének vizsgálata. Pólusáthelyezés. Nemlineáris rendszerek, Ljapunov stabilitás. Csúszó szabályozások. Valószínűségi változó. Valószínűségi vektorok. Eloszlásfüggvények. Kétváltozós valószínűségek. Becslés. Sztochasztikus folyamatok és tulajdonságaik. Véletlen folyamatok frekvenciatartománybeli leírása. Rendszeridentifikációs módszerek. Adaptív rendszerek. Optimális irányítás. LQ irányítás tervezése. Prediktív irányítások. A Wiener szűrő. A Kálmán szűrő. A neurális hálózatok szerepe az irányítástechnikában. Fuzzy irányítások. Adaptív fuzzy irányítások. A tárgy intenzíven épít a MATLAB-ra, Simulink-re és azok jelfeldolgozási, irányítástechnikai és identifikációs célú toolboxaira.

Ajánlott irodalom

1 Lantos Béla: "Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I. Egyváltozós szabályozások". Akadémiai Kiadó, 2. kiadás, 2005, ISBN 963 05 8249 X.
2 Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése II. Korszerű szabályozási rendszerek. Akadémiai Kiadó, 2003, ISBN 963 05 7922 7
3 Ljung, L.: "System Identification Theory for the User". Prentice Hall, 1999.
4 Aström, K. J. - Wittenmark, B.: "Computer controlled systems". Prentice-Hall, 1997.
5 B. Widrow, S.D.Stearns, "Adaptive Signal Processing", Prentice-Hall, 1985.
6 Vidyasagar, M.: "Nonlinear systems analysis". Prentice-Hall, 1993.
7 Wang, L. X.: "Adaptive fuzzy systems and control". Prentice Hall, 1994.
8 Jang, J. S. R.-Sun, C. T.-Mizutani, E.: "Neuro-fuzzy and soft computing". Prentice Hall, 1997
9 Lantos Béla: Fuzzy Systems and Genetic Algorithms. Műegyetemi Kiadó, 2002. ISBN 963 420 706 5
10 Zoran Gajić: "Linear Dynamic Systems and Signals". Prentice Hall, 2003, ISBN 0-201-61854-0
11 Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck: "Fundamentals of Signals and Systems Using The Web and MATLAB", Second Edition. 2000, Prentice-Hall.

Tantárgy felelőse

Pletl Szilveszter, főiskolai tanár, PhD