Személyes Adatok Védelméne Jogi és Informatikai Kérdései

(Legal, Ethical and Informatics Issues of Personal Data Protection)


  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 3 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A kurzus alapvető jogi ismereteket nyújt a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Sikeres befejezés esetén a hallgatók megfelelő háttér ismeretekkel fognak rendelkezni az Európai Uniós jogszabályokról és egyezményekről, amelyek meghatározzák a magyar adatvédelmi jogalkotást, és magáról a magyar adatvédelmi törvényről. Tájékozottak lesznek a személyes adatok kutatási célú feldolgozása közben felmerülő etikai kérdésekről. Áttekintő ismereteik lesznek az informatikai rendszerek tervezésekor, készítésekor és működtetésekor fellépő releváns magyar adatvédelmi jogszabályokról.

Tematika

Történeti áttekintés. A magánélet, a magánlakás sérthetetlensége, a levéltitok bizalmassága, a személyes kommunikáció titkossága.
A témával kapcsolatos alapvető fogalmak ismertetése, e fogalmak nemzetközi szabályozásának főbb megoldásai.
A fontosabb nemzetközi egyezmények és magyar törvények, alkotmánybírósági határozatok áttekintése.
Az Európa Tanács adatvédelmi ajánlásai és az Európai Bizottság adatvédelmi munkadokumentumai.
Az egészségügyi adatokkal kapcsolatos speciális jogi szabályozás elemei.
Az EU kiemelkedő adatvédelmi biztosainak munkássága, főbb műveik.
Az adatfeldolgozás alapú tudományos kutatás etikája a nemzetközi szakirodalom alapján.
Speciális személyes adatok: ujjlenyomat, íriszkép, ajaklenyomat, vér, DNS, fehérje profil.
A fizikai adatvédelem legfontosabb kérdései, kriptográfia.
Az elektronikus rendszerek zavartalan működése elleni bűncselekmények;
A belső adatvédelmi felelősök feladatai.
A személyes adatok anonimizálásának módszerei és legfontosabb etikai kérdései.
Az átlátható állam és az információszabadság, illetve az átláthatatlan egyén Dr. Majtényi László munkássága alapján.
A magyar adatvédelmi biztosok működése, éves beszámolói, fontosabb állásfoglalásai.

Ajánlott irodalom

1. Belgacem Raggad: Information Security Management – Concepts and Practice, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1-4200-7854-1, 2010
2. Eckstein, S.: Manual for Research Ethics Committees, King’s College, ISBN: 0521810043, 2003
3. Matti Häyry, Ruth Chadwick, Vilhjálmur Árnason, Gardar Árnason: The Ethics and Governance of Human Genetic Databases, Cambridge University Press, ISBN: 978-0521-85662-1, 2007
4. Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul De Hert: Data Protection in a profiled World, Springer Verlag, ISBN: 978-90-481-8864-2, 2010.
5. Serge Gutwirth, Yves Poullet, Paul De Hert, Cécile de Terwangne, Sjaak Nouwt: Reinventing Data Protection?, Spriger Verlag, ISBN: 978-1-4020-9497-2, 2009.
6. Alexin Zoltán: Személyes adatok védelmének jogi, etikai és informatikai kérdése, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Alexin Zoltán adjunktus, PhD