Szoftverfejlesztés

(Software Development)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat
  • 5 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A kurzus befejezése után a hallgatók képesek lesznek a Windows operációs rendszer grafikus felhasználói felületét használó programrendszereket tervezni, illetve készíteni. Megismerik az adatbázisokkal történő kapcsolatteremtés egy bevált eszközének az ODBC-nek a használatát. Képessé válnak olyan programrendszerek tervezésére és megvalósítására, amelyek adatbázisokat használnak. Gyakorlati programfejlesztési ismereteket sajátítanak el.

Tematika

Windows programfejlesztés elemi, parancssori eszközökkel, a make segédprogram használata. Fejlesztői környezetek grafikus ablakkezelő operációs rendszerekhez: Windows API, Cygwin, X Window, és OpenMotif. Az X Window áttekintése néhány példa forráskódon keresztül, X emulátorok, X fontszerver.
Szoftverfejlesztés Win32 SDK segítségével, a gyakran használt fájltípusok. Windows erőforrásfájlok, tartalmuk, felépítésük. Hogyan készítünk Win32 API programokat, natív C/C++ ablakkezelés. Dialógusablakok és üzenetkezelés.
Az ablakkezelő rendszerek alapvető komponensei (menü, nyomógomb, felirat, szövegdoboz, listbox, …). MFC alkalmazások készítése, MDI és SDI felhasználói interfészek használata, a dokumentum/nézet architektúra, szerializáció. Az ODBC adatbáziscsatoló használata. Csatlakozás és lekérdezés különböző adatbázisokból, pl. MS Access, dBase, Oracle, MySQL.

Ajánlott irodalom

1. Mastering MFC Development Using Microsoft C++, Microsoft Press, (book + CD-ROM edition), ISBN: 073560925X, (2000)
2. Richard M. Jones: Introduction to MFC Programming with Visual C++, Prentice Hall, PTR; (book + CD-ROM edition) ISBN: 0130166294 (1999)
3. Microsoft Visual C++ 6.0 Reference Library, Microsoft Press, fifth edition, ISBN: 1572318651, (1998)
4. Robert W. Scheifler, James Gettys et al: X Window System – The Complete Reference to XLib, X Protocol, ICCCM, XLFD, second edition, X Version 11, Release 4, ISBN: 1-55558-050-5, Digital Press, (1990)

Tantárgy felelőse

Alexin Zoltán adjunktus, PhD