Üzleti Webtechnológiák

(Web Programming)


  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratoriumi gyakorlat
  • 5 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

A tárgy oktatásának célja (kialakítandó kompetenciák): A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek lesznek különböző szolgáltatásokat nyújtó webhelyek önálló megtervezésére és implementálására, az információk szervezésére és azok tárolásához szükséges adatbázisok tervezésére. Ezek elsajátítása fejleszti a hallgatók önállóságát, kreativitását, továbbá az alapvető mechanizmusok ismeretében a hallgatók képesek lesznek webes szolgáltatásokkal kapcsolatos tudásuk önálló elmélyítésére és bővítésére. A web design felhasználó központú szemléletének alkalmazásával a hallgatók gyakorolják mások szempontjainak figyelembevételét, ami fejleszti kommunikációs és együttműködési készségeiket.

Tematika

• Weblapok jellemző elemeinek bemutatása.
• XML alapjai. XHTML. CSS.
• JavaScript.
• Java szervletek programozása.
• AJAX.
• Java Server Pages.
• Keretrendszerek. Java Server Faces.
• Felhasználói élmény fokozása. Portlet. Widget.
• E-business oldalak speciális jellemzői.
• Web design alapjai.
• Biztonsági kérdések.

Ajánlott irodalom

1. Virginia DeBolt: Mastering Integrated HTML and CSS, Sybex, 2007, ISBN-10: 047009754X, ISBN-13: 978-0470097540.
2. Jason Hunter, William Crawford: Java Servlet Programming, 2nd Edition, Print:April 2001 Ebook:April 2010, Print ISBN:978-0-596-00040-0| ISBN 10:0-596-00040-5, Ebook ISBN:978-1-4493-9016-7, ISBN 10:1-4493-9016-1, http://www.servlets.com/
3. Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeak, Joe Fawcett: Professional Ajax, 2nd Edition, Wiley Publishing Inc., 2007, ISBN-10: 0470109491, ISBN-13: 978-0470109496.
4. Cameron McKenzie: Portlet programming effectively using the JSR-168 Standard, ExamScam Publishing, 2007 (www.portorials.com), ISBN-10: 1931182280, ISBN-13: 978-1931182287.
5. Holló Csaba: Üzleti webtechnológiák, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban

Tantárgy felelőse

Holló Csaba adjunktus, PhD