Adatbázis alapú rendszerek

  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

1. Komplex információs rendszerek modellezése az SSADM módszertan segítségével. Folyamatmodellezés, logikai adatmodell, relációs adatelemzés, egyed-esemény modellezés, dialógus tervezés.


2. Az adattárolás alapelvei. Lapok, sorazonosítók, ISAM fájlszervezés, indexelési technikák, fürtözött (cluster) adattárolás.


3. Biztonsági mechanizmusok: semmisségi és helyrehozó naplózás, konkurrenciavezérlés (sorbarendezhető ütemezések, zárolási módok).


4. Lekérdezések optimalizálása: keresések, rendezések, táblák összekapcsolása beágyazott ciklusú és rendező-összefűző kapcsolással.


5. Az Oracle adatbázis-kezelő rendszer alapjai: az SQL*Plus kezelői felület, adatszótár-nézettáblák, helyettesítő és hozzárendelt változók.


6. A PL/SQL nyelv: blokk felépítése, speciális típusmegadások, kurzorok és kurzorfüggvények, kivételkezelő szegmens. Triggerek használata.


7. Táblák partícionálásának elve és megvalósítása Oracle rendszerben.


8. Az objektum-relációs modell lényege. Beágyazott relációk, hivatkozások, az Oracle objektum-relációs lehetőségei.


9. Az XML alapjai, DTD fogalma. A féligstrukturált (semistructured) adatmodell, XML alapú adatbázisok. Az SQL-szabvány XML-támogatása.


10. Adatintegrációs módszerek: adatbázis-szövetség, adattárházak, adatközvetítők.


11. OLTP és OLAP alkalmazások. Adatkocka és a multidimenziós adatmodell, ROLAP és MOLAP megközelítések.


Ajánlott irodalom

Bana István: Az SSADM rendszerszervezési módszertan. LSI Oktatóközpont, 1995.


Ullman J. D., Widom J.: Adatbázis rendszerek - Alapvetés. Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2008.


Garcia-Molina H., Ullman J. D., Widom J.: Adatbázisrendszerek megvalósítása. Panem - John Wiley & Sons, 2001.


Kende Mária, Kotsis Domokos, Nagy István: Adatbázis-kezelés Oracle-rendszerben. Panem, Budapest, 2002.


Kevin Loney: Oracle database 10g teljes referencia . Panem, 2006.


Gulutzan P., Pelzer T.: SQL teljesítményfokozás. Kiskapu kiadó, 2003.

Tantárgy felelőse

Dr. Balázs Péter

A tantárgy honlapja (tájékoztató jellegű információk)

Adatbázis alapú rendszerek