Adatbázisok

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tematika

1. Adatbázis-kezelő rendszerek feladatai, komponensei.
2. Az egyed-kapcsolat modell lényege, összetett és többértékű attribútumok, gyenge entitások, altípusok kezelése.
3. A relációs adatmodell: tábla, rekord, mező fogalma. Szuperkulcs, kulcs, elsődleges kulcs és külső kulcs (idegen kulcs) fogalma, relációs adatbázis séma.
4. Egyed-kapcsolat modellből relációs modell létrehozása: egyedek, kapcsolatok, többértékű attribútumok és altípusok leképezése.
5. A relációs algebra alapvető műveletei.
6. Funkcionális függőség fogalma, attribútumhalmaz lezártja.
7. Tábla dekompozíciója két táblára, hűségesség. Dekompozíció a függőség alapján (Heath tétele).
8. Normalizálás: 2. és 3. normálforma, Boyce-Codd normálforma, 4. normálforma.
9. Az SQL nyelv alapjai. Relációsémák, kulcsok és indexek kezelése, adattáblák aktualizálása.
10. Lekérdezések SQL-ben: a relációs algebra műveleteinek megvalósítása, összesítő függvények, alkérdések.
11. Virtuális tábla (nézettábla) fogalma, létrehozása, használata.
12. Aktív elemek, megszorítások és triggerek SQL-ben.
13. A beágyazott SQL lényege, utasításai. Speciális beágyazási technikák: ODBC, PHP.
14. Tranzakciós feldolgozás, jogosultság kezelés SQL-ben.
15. Egy konkrét adatbázis-kezelő rendszer megismerése, mintaalkalmazás fejlesztése.

Ajánlott irodalom

Ullman J. D., Widom J.: Adatbázis rendszerek - Alapvetés. Második, átdolgozott kiadás, Panem, 2008.
Gruber M.: SQL A-Z. Kiskapu kiadó, 2003.
Pétery Kristóf: Access 2000. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000.
Reese, G., Yarger, R. J., King, T.: A MySQL kezelése és használata. Kossuth Kiadó, 2003.
Katona E.: Adatbázisok. Előadási jegyzet, Szegedi Tudományegyetem, 2008. www.inf.u-szeged.hu/oktatas/jegyzetek

Tantárgy oktatója

Dr. Katona Endre

A tantárgy honlapja

Adatbázisok