Alkalmazásfejlesztés

  • 3 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 4+3 kredit, tavaszi félév

Tematika

Bevezetés: a ma használt architektúrák áttekintése.
A fejlesztés során használt eszközök.
XML technológiák.
Menedzselt kód.
Java/C#
Kapcsolódás adatbázisokhoz.
GUI fejlesztés.
Dinamikus webes felület kialakítása.
Távoli objektumelérés.
Biztonsági szempontok, problémák, megoldások

Ajánlott irodalom

Bruce Eckel: Thinkning in Java. http://www.mindview.net/Books/TIJ
Bruce Eckel: Thinking in C#. http://www.mindview.net/Books/TICSharp

Tantárgy felelőse

Kiss Ákos Dr.

A tantárgy honlapja

Alkalmazásfejlesztés