Elektronika laboratóriumi gyakorlatok

  • 4 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 4 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás


1. Lineáris hálózatok I.


2. Lineáris hálózatok II.


3. Oszcilloszkópos mérések


4. Integráló és differenciáló áramkörök


5. Összetett szűrőkörök


6. Tranzisztoros erősítő


7. Téreffektusos tranzisztorok


8. Hálózati tápegységek I.


9. Hálózati tápegységek II.


10. Dolgozat


11. Ismerkedés a műveleti erősítőkkel


12. Műveleti erősítők alkalmazásaiAjánlott irodalom


  • Michailovits Lehel (szerk.): III. éves fizikai laboratóriumi gyakorlatok. Szeged, 2004, JATEPress

  • Török Miklós: Elektronika. Szeged, 2004, JATEPress

  • Ulrich Tietze – Christoph Schenk: Analóg és digitális áramkörök. Budapest, 1993, Műszaki Könyvkiadó

  • Paul Horowitz: The art of electronics. Cambridge, 1994, Cambridge University Press

Tantárgy felelőse

Bohus János Dr.

A tantárgy honlapja

Elektronika laboratóriumi gyakorlatok