Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat

  • 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 2 kredit, őszi félév

Leírás

A kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a mérési adatok kezelésének és ábrázolásának alapjaival, megismerhetik az alapvető mérőműszerek kezelését valamint a szenzorok adatainak feldolgozását. E mellett a hallgatók megismerkedhetnek a LabVIEW programozási környezettel, és megtanulhatják a LabVIEW programozás alapjait. A LabVIEW egy olyan grafikus programozási környezet, melyet bárki gyorsan és könnyen megtanulhat. Mérnöki és tudományos feladatokra van optimalizálva: széleskörű beépített analíziskönyvtárral rendelkezik, segíti az adatok megfelelő vizualizációját, számos műszer és eszköz vezérelhető segítségével és rendkívül gyorsan fejleszthetők vele színvonalas alkalmazások.

Tantárgy oktatója

Dr. Mingesz Róbert Zoltán

A tantárgy honlapja

Mérés és adatgyűjtés laboratóriumi gyakorlat