Mesterséges intelligencia

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tematika

Az előadás a következő könyv válogatott fejezeteire épül:A könyv második kiadása már magyar nyelven is elérhető:  • Stuart Russell, Peter Norvig. Mesterséges intelligencia modern megközelítésben. (2. kiadás), Panem Kiadó Kft., 2005.


Figyelem, mind a magyar, mind az angol változatból a második, bővített kiadást használjuk!
Jegyzet


Elérhető a könyv mellett egy tömör vázlat, ami szorosan kapcsolódik az előadáshoz: jegyzet.pdf. Figyelem: a dokumentum változhat a félév végéig!
Tematikaszeptember 3.
Bevezetés: részterületek, motiváció, alkalmazási területek, történeti áttekintés; ágensek


szeptember 10.
Informálatlan keresés: problémareprezentáció, kereső algoritmusok, fa és gráfkeresések


szeptember 17.
Informált keresés: A* algoritmus, heurisztikák, Lokális keresés: definíció, hegymászó


szeptember 24.
Lokális keresés: evolúciós számítások, korlátozás kielégítési feladatok


október 1.
Játékok: optimális stratégia, minimax keresés, alfa-béta vágás, alkalmazások


október 8.
ítéletlogika: tudásreprezentáció, modellellenőrzés, előre- és hátrafelé láncolás, rezolúció


október 15.
Elsőrendű logika: előre- és hátrafelé láncolás, logikai programozás, rezolúció


október 22.
Bizonytalanság: valószínűség fogalmai, valószínűségi következtetés, függetlenség


október 29.
Bizonytalanság: Bayes-tétel, Bayes-hálók, naiv Bayes algoritmus


november 5.
Gépi tanulás: Tanulás alapproblémája, induktív tanulás, döntési fák


november 12.
Gépi tanulás: Statisztikus tanulási módszerek alapfogalmai


november 19.
Gépi tanulás: Példányalapú tanulás, perceptron, mesterséges neurális hálók


november 26.
ZH


december 3.
Az MI filozófiája: gyenge és erős MI, megismeréstudomány, az eltérő iskolák (szabály-, v. mintaalapú, szimbólikus v. emergens, stb) áttekintése
Tantárgy oktatója

Dr. Jelasity Márk