Programozás I.

 • 3 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 4+3 kredit, tavaszi félév

Tematika

Objektum orientáltság
 • UML alapok (vizuális modellezés, jelölésrendszer, eszköz, modell, nézet, diagram)
 • Objektumok - állapota, viselkedése, identitása, élete
 • Osztály, csomag, osztálydiagram (asszociáció, aggregáció, öröklődés)
 • Objektum interfésze, implementáció elrejtése
 • Implementáció újrafelhasználása - kompozíció, aggregáció
 • Interfész újrafelhasználása - öröklődés, polimorfizmus
A Java nyelv
 • Primitív típusok
 • Osztályok - új típusok létrehozása, mezők, metódusok, csomagok
 • Generikus osztályok
 • Fordítás és futtatás, virtuális gép, futtató környezet
 • Megjegyzések, dokumentáció, kódolási stílus
 • Programfutás vezérlés, operátorok, precedencia, vezérlési szerkezetek, tömbök
 • Inicializálás és takarítás, konstruktor, szemétgyűjtés
 • Újrafelhasználhatóság - kompozíció, aggregáció, öröklődés, implementáció elrejtése
 • Operáció kiterjesztés és felüldefiniálás, polimorfizmus, kései kötés
 • Végső adatok, metódusok és osztályok
 • Absztrakt és interfész osztályok, "többszörös öröklődés", belső osztályok
 • Hibakezelés kivételekkel és futás közbeni típusazonosítás (RTTI)
 • Osztálykönyvtárak (kollekciók, iterátorok, I/O rendszer, GUI)

Ajánlott irodalom

 • Tarczali Tünde: UML diagramok a gyakorlatban, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban
 • Nagy Gusztáv: Java programozás jegyzet
 • Bruce Eckel: Thinking in Java
 • Gál Tibor: JAVA programozás (egyetemi jegyzet), Műegyetemi Kiadó, 2002
 • Nyékyné Gaizler Judit (szerkeszto) et al.: JAVA 2 (I.+II.+Referencia), ELTE TTK, 2001
 • Rogers Cadenhead: Tanuljuk meg a Java programozási nyelvet 24 óra alatt, Kiskapu Kiadó, 2006
 • Benkő Tiborné, Tóth Bertalan: JAVA, ComputerBooks, 2005
 • Dirk Louis, Peter Müller: JAVA 5, Panem Kiadó, 2006
 • Angster Erzsébet: Objektumorientált tervezés és programozás: JAVA, 4KÖR Bt., 2002
 • Dr. Kondorosi Károly, Dr. László Zoltán, Dr. Szirmay-Kalos László: Objektumorientált szoftverfejlesztés, Computer Books, 1999
Előadás anyaga: pub/Programozas-I

Tantárgy oktatója

Dr. Ferenc Rudolf (nappali)
Dr. Holló Csaba (levelező)

A tantárgy honlapja

Programozás I.