Programozás II.

 • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 2+2 kredit, őszi félév

Tematika

 • Alapfogalmak az objektum-orientált programozással kapcsolatban
 • C/C++ érvényességi tartomány típusok (scope)
 • A névtér (namespace) scope
 • A class utasítás
 • Projektek lefordítása Microsoft és GNU C/C++ fordítóval
 • Tárgymodulok felépítése, a szerkesztés folyamata
 • Beágyazott osztályok, típusok, az öröklődés
 • Objektumok életciklusa (létrehozás és megszüntetés), konstruktorok, a destruktor, valamint a copy-konstruktor
 • Operátor overloading, és a friend modifier használata
 • Inline eljárások és az inline optimalizálás
 • Referencia típusok, C és Pascal eljáráshívás, eljárások gépi kódra fordítása
 • Virtuális eljárások, absztrakt osztályok, késői hozzárendelés (late binding)
 • Statikus adattagok és metódusok
 • Windows programfejlesztéssel kapcsolatos bevezető ismeretek

Ajánlott irodalom

 • Herbert Schildt: C/C++ Referenciakönyv Panem Kft Budapest (1998)
 • Herbert Schildt: C/C++ Programmer's Reference (3rd extended edition) Osborne McGraw-Hill (2002)) ISBN: 0072227222
 • Scott Meyers: Hatékony C++, ISBN: 9639193828, Scolar Kiadó Budapest, (2003)
 • A. Koenig, B. E. Moo: Accelerated C++ (Practical Programming by Example) Addison-Wesley (2000) ISBN: 0-201-70353-X

Tantárgy oktatója

Dr. Alexin Zoltán

A tantárgy honlapja (csak tájékoztató jellegű)

Programozás II.