Programozás alapjai

 • 4 óra előadás (kollokvium), 3 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
 • 5+5 kredit, őszi félév

Tematika

 • Bevezetés
 • Linux operációs rendszer alapjai
 • Programozási alapfogalmak: számítási probléma, algoritmus, program.
 • A C fejlesztő környezetek. A forrásprogram fordításának folyamata.
 • A programozás fázisai: problémafelvetés, specifikáció, algoritmustervezés, megvalósítás, helyességigazolás, költségelemzés, tesztelés, végrehajtás, fenntartás.
 • Vezérlési módok. Szerkezeti ábra fogalma.
 • Szekvenciális vezérlés és megvalósítása C nyelven.
 • Adattípus és változó fogalma.
 • A C programozási nyelv alapjai, elemi adattípusai.
 • Kifejezés felépítése és kiértékelése. Logikai kifejezés.
 • Beviteli (input) és kiviteli (output) utasítások.
 • Egyszerű C program szerkezete.
 • Szelekciós vezérlések (egyszerű, többszörös, esetkiválasztásos) és megvalósítása C nyelven.
 • Ismétléses vezérlések (kezdőfeltételes, végfeltételes, számlálásos, hurok, diszkrét) és megvalósítása C nyelven.
 • Eljárásvezérlés, függvényművelet és megvalósítása C nyelven.
 • Egyszerű rekurzió.
 • Blokkstruktúra a C nyelven.
 • Folyamatábra, szabályos folyamatábra, kapcsolat a szerkezeti ábrával.
 • Adattípusok, absztrakt adattípus.
 • Elemi adattípusok, összetett adattípusok, típusképzések a C nyelven.
 • Pointer típus, pointeraritmetika.
 • A kimenő és a be- és kimenő argumentumok kezelése.
 • Dinamikus változók. Memória modell. Modulok.
 • Tömb típus, pointerek és tömbök kapcsolata.
 • String típus és megvalósítása C nyelven.
 • Szorzat-rekord típus és megvalósítása C nyelven.
 • Az egyesített-rekord típus megvalósítása C nyelven.
 • Függvényre mutató pointer.
 • Bonyolultabb deklarációk.
 • Típuskényszerítés
 • A parancssorban lévő argumentumok kezelése.
 • Az I/O alapjai. Formatált I/O műveletek. Hozzáférés az adatállományokhoz.
 • Alacsony szintű I/O.
 • A C előfeldolgozó: makrók, feltételes fordítás.

Ajánlott irodalom

 • Simon Gyula: A programozás alapjai, Typotex Kiadó, 2011. Jegyzet letöltése PDF formátumban
 • Brian W Kernighan and Dennis M Ritchie, A C programozási nyelv, Műszaki Kiadó, 1985.
 • Brian W Kernighan and Dennis M Ritchie, A C programozási nyelv, Az ANSI szerint szabványosított változat, Műszaki Kiadó, 1996
 • Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Programozzunk C nyelven, ComputerBooks, 1998.
 • Herbert, Schildt: C/C++ Referenciakönyv. Bp. : Panem, 1998
 • Andrew Koenig, C csapdák és buktatók, Kiskapu Kft. 2005.
 • Juhász István, Kósa Márk, Pánovics János: C példatár, Panem, 2005
Előadás anyaga: /pub/ProgramozasAlapjai vagy /pub/progalap

Tantárgy oktatója

Gergely Tamás

A tantárgy honlapja

Programozás alapjai