Szervezeti viselkedések

  • 2 óra előadás (kollokvium)
  • 2 kredit, őszi félév

Tematika

1. Az egyének a szervezetben. A Személyiségpszichológia megközelítései. Pszichoanalízis. Behaviorizmus.
2. A fenomenológiai megközelítés. a kognitív megközelítés.
3. A diszpozicionális megközelítés. A tranzakcionális analízis
4. A társas észlelés
5. Kommunikáció a szervezetben
6. Konfliktusok kezelése
7. A meggyőzés pszichológiája
8. A csoportok szerepe a szervezetben. A csoportok kialakulása, a csoporthoz tartozás előnyei, hátrányai. Szerepek, normák a csoportban. Csapatépítés.
9. A személyes vezetés fogalma, jelentőségének növekedése, elméletei
10 A szervezeti kultúra fogalma, jelentősége a szervezetben, kultúraelméletek és -modellek
11. A motiváció fogalma, jelentősége, folyamat- és tartalomelméletei

Tantárgy oktatója

Dr. Málovics Éva