Távközlő hálózatok

  • 2 óra előadás (kollokvium), 1 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 3+1 kredit, őszi félév

Tantárgyleírás

„Távközlő hálózatok” tantárgy rövid ismertetése

A tárgy keretében átfogó képet próbálunk adni a vezetékes és vezeték nélküli telekommunikációs hálózatokról

A beszéd digitalizálás elvének a megismerését követően bemutatjuk a távbeszélő végberendezések működését, és a helyi hálózat felépítését.

Megismerjük a digitális kapcsolás alapelemeti, TPV alközpontot, főközpontok működését.

Áttekintjük az országos távbeszélő hálózat felépítését és a működéssel kapcsolatos előírásokat.

Bemutatjuk az optikia szálak jellemzőit, az információ átviteli tulajdonságait, digitális jelátvitel formáját és az optikai kábelek felépítését

Áttekintjük a PDH és az SDH átviteltechnikai rendszerek működését. és a hullámhossz multiplexálás elvére épülő CWDM és DWDM rendszerek működését és távfelügyeletét.

Bemutatjuk a mobil távközlő rendszer sajátosságait, GSM rendszer működését és a szélessávú jelátvitel formáit

Megismerjük a rádióhullámok terjedésének tulajdonságait, analóg és dititális műsortovábbítás elvét,,hang és képparamétereket és .ezek digitalizálásának elvét a

KTV hálózat felépítését, analóg és digitális kép és adattovábbítás módját

Megvizsgáljuk a műholdak felépítését, pályáit, megismerjük a műholdas jelátvitel formáit, GPS helymeghatározás elvét.

A hang kép és adatátvitel integráció új lehetőségeit kihasználva áttekintjük a TRIPLE -PLAY elvet

Megismerjük a next generation network hálózat felépítését, jellemzőit.

Tantárgy oktatója

Kerekes László

Tantárgy felelőse

Dr. Czirják Attila