Jelenlegi hely

Pályázat predoktori ösztöndíjra

Az SZTE Informatikai Doktori Iskola pályázatot hirdet 2018. szeptember 1-től induló egyéves predoktori ösztöndíjra. Az ösztöndíj célja az abszolutóriumot szerzett doktoranduszok részére az állami ösztöndíjas státusszal megegyező anyagi feltételek biztosítása a kutatómunkájuk folytatásához. Az ösztöndíj összege havi 140 000 Ft. Az ösztöndíj egy személynek legfeljebb két alkalommal ítélhető oda, azonban a második alkalommal való folyósítás feltétele, hogy a kedvezményezett létesítsen doktorjelölti jogviszonyt. Az ösztöndíj folyósítása alatt a kedvezményezett csak olyan munkaviszonyt vagy megbízásos jogviszony létesíthet, amelyet az NFTV és az SZTE Doktori Szabályzata állami ösztöndíjas hallgatók részére engedélyez.

Az ösztöndíj folyósítása megszüntethető, ha az ösztöndíjas benyújtja a doktori disszertációját vagy, ha az ösztöndíj folyósításának ideje alatt olyan egyéb munkaviszonyt vagy megbízásos jogviszony létesít, amely nem felel meg az első bekezdésben szereplő feltételnek.

Pályázatot adhatnak be azok, akiknek az SZTE Informatika Doktori Iskolájában állami ösztöndíja 2018. augusztus 31-ig lejár vagy lejárt. Az ösztöndíjat elnyertek elsődleges feladata, hogy kutatómunkájukban előrehaladva teljesítsék a doktori publikációs feltételeket, és lehetőség szerint benyújtsák disszertációjukat.

A pályázat tartalmazza a pályázó személyi adatait, szakmai önéletrajzát, munkatervét, publikációs listáját, a megjelent/elfogadott pontot érő publikációinak és a közlésre benyújtott kéziratainak másolatait, a témavezető ajánlását, a pályázó nyilatkozatát az egyéb forrásokból származó jövedelméről és nyilatkozatát arról, hogy bejelenti az Iskola vezetőjének, ha az ösztöndíj folyósításának ideje alatt egyéb munkaviszonyt vagy megbízásos jogviszony létesít, amely nem felel meg az első bekezdésben szereplő feltételnek.

A pályázat az Informatikai Intézet Árpád téri irodájában Dr. Balázs Péter nevére adható le. A pályázat beadásának határideje 2018. július 5. Elbírálásának határideje 2018. július 13.

Kiegészítés: Előfordulhat, hogy a predoktori ösztöndíjat csak olyan forrásból tudja az intézet finanszírozni, mely estén a finanszírozás szükséges feltétele a doktorjelölti státusz létesítése a szerződéskötést megelőzően. Kérjük, pályázatában adja meg, hogy az ösztöndíjért hajlandó-e doktorjelölti státuszt létesíteni, illetve vállalja-e a szükséges adminisztráció elvégzését, amennyiben ösztöndíja csak pályázati forrásból finanszírozható.