Utazási pályázatok szabályozása

Szabályzat a PhD hallgatók tanulmányútjainak támogatására

Bírálati szempontok és eljárási rend

Pályázni konferencián, workshopon, nyári -- téli iskolán való részvételre lehet.

Az Intézet és a Doktori Iskola minden év elején, már januárban hirdesse meg, az adott évben mennyi pénz áll rendelkezésre. Ezután a Doktori Iskola kiírja a pályázatot. Beadás folyamatos.

A támogatás során előnyt élveznek az állami ösztöndíjas hallgatók, valamint azok a hallgatók, aki után a Doktori Iskola legalább az állami dologi normatívával megegyező összegű támogatást kap.

Minden hallgató minden évben legfeljebb egyszer pályázhat, és a 3 illetve 4 éves képzési időszakban összesen legfeljebb kétszer. A megpályázható összeg maximált, az évi keret függvénye.

Támogatás csak annak adható, akinek elfogadott előadása van. Pályázatot az elfogadási értesítés előtt is be lehet adni, és el lehet bírálni. A támogatás csak azután használható fel, amikor az elfogadási értesítés megjött.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol

 1. Olyan publikáció készül(t), ill. került elfogadásra, amelyet a Doktori Iskola a fokozatszerzéshez elismer.
 2. Szelekció volt, különös tekintettel azokra, ahol ennek mértéke igen nagy (vezető konferenciák).
 3. A szervezők a költség egy részét magukra vállalták.
 4. Egyéb pályáztató szerv a költségek egy részét vállalta.
 5. Aki még nem kapott támogatást.

 

Társszerzős dolgozatok esetén egy konferenciára csak egy hallgató kiutazása támogatható.

Rövid útibeszámolót kell beadni a tanulmányút befejezése után 1 hónapon belül. Amennyiben ezt a hallgató elmulasztja, újabb támogatást nem kaphat.

A pályázatokat a Iskolatanács bírálja el. A pályázatot a rendezvény lebonyolítása előtt kell benyújtani úgy, hogy az még elbírálható legyen.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A konferencia ismertetőjét.
 • A konferencia kiadványára vonatkozó információkat.
 • A benyújtott dolgozatot.
 • Az elfogadásról szóló értesítést.
 • Lehetőség szerint annak igazolását, hogy a beadott dolgozatok hány százalékát fogadták el (sorozatok esetén az elmúlt évek elfogadási arányai is megfelelőek).
 • A témavezető véleményét.
 • A költségtervet (amennyiben csökkentett hallgatói regisztrációs díj van, ilyennel kell számolni).
 • A megpályázott összeget.

 

Elfogadva az Iskolatanács 2001. november 14-ei ülésén.

Szeged, 2001. november 15.