B E V E Z E T Ő

Általában az animációról
Mi az az animáció?

A mozgás művészete.
Olyan grafikával generált mozgókép, mely egymástól kis mértékben eltérő képkockák (állókép, frame) sorozatából áll.
Egy képkocka megjelenítése után a számítógép várakozó ciklusba kerül, míg meg nem jeleníti a következő állóképet. E várakozó ciklus hosszát kell megadnunk. Itt kihasználjuk az emberi szem és agy tulajdobságait, miszerint másodpercenként kb. 10-15 képkocka már elegendő ezen szerveink becsapásához, hogy az állóképek sorozatát folyamatos mozgásként érzékeljük. De a jobb minőség eléréséhez a 33 frame/sec az ideális képfrissítési sebesség.

Például animációs fájlok: Mpeg, AVI, Animált GIF.

Az animációk fajtái:

A moderm programokban bármely paraméter animálható. Az animációs görbe, azaz valamilyen tulajdonság időbeli megváltozása, több módszerrel megadható.

Kulcs animáció

Ez a leggyakrabban használt technika, az ún. "keyframe" animáció. Ekkor a mozgást kulcspozíciók megadásával határozzuk meg. Ezen pozíciók között a program számítja ki interpolációval az animációs görbét. Természetesen van lehetőség az interpoláció paraméterezésére, így meghatározhatjuk a mozgás ritmusát, dinamikáját.

Programvezérelt animáció

Automatikusan, azaz "nem kézzel" vezérelt mozgások, színváltozások, alakváltozások. Az általunk választott programnyelvvel írhatunk programokat, melyek képesek az objektumok között komplex összefüggéseket létesíteni. Például olyan mozgásokat valósíthatunk így meg, melyhez elegendőek koordináta-geometriai ismeretek.

Motion capture

Ez egy olyan technológia, mely a figurák mozgását valódi emberek mozgásából nyerik. Ez úgy valósítható meg, hogy az ember testére fényvisszaverő pontokat helyeznek, melyeket több kamera követ. A programok pedig ezen pontok alapján milliméter pontosan rekonstruálják a valódi mozgást.