Jelenlegi hely

Adatkezelési tájékoztató

 

Az SZTE Informatikai Intézet Szakmai Napjának adatkezelési tájékoztatója összefoglalóan ismerteti hogyan használjuk és védjük az Ön személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján.

 

 1. Kihez fordulhat?

 

Az SZTE Informatikai Intézet Szakmai Nap adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységen keresztül végzi:

 

Szegedi Tudományegyetem, TTIK Informatikai Intézet

Kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Antal

Levelezési cím: 6720 Szeged, Árpád tér 2.

Tel.: + 36 (62) 54-6195

E-mail cím: nagya@inf.u-szeged.hu

Honlap cím: https://www.inf.u-szeged.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 1. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

rendelkezései szerint kezeljük.

 

 1. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 1. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

Az SZTE Informatikai Intézet Szakmai Napja során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

 1. kapcsolattartás a cégek kapcsolattartóival
 2. kapcsolattartás a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottal
 3. kapcsolattartás a felkért előadókkal
 4. aktív hallgatói jogviszony igazolása igazolvány felmutatásával ajándékosztásnál
 5. kép-és hangfelvétel (videofelvétel)

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során. Az önkéntes hozzájárulás visszavonására (törlés) irányuló kérelemben megjelölt adatokat a törlés teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk, ezt követően már sem a visszavont személyes adato(ka)t, sem a törlési kérelmét (a benne lévő személyes adatokkal együtt) nem tároljuk.

 

4.1. kapcsolattartás a cégek kapcsolattartóival

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Kapcsolattartó személy neve (családi és utóneve)

Kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében

 

 

 

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 18 hónapig. Hiszen az együttműködés részeként minden évben frissítésre kerül az Informatikai Szakmai Napon résztvevő cégek és az általuk kijelölt kapcsolattartók neve, munkahelyi e-mail címe és munkahelyi telefonszáma.

Kapcsolattartó munkahelyi e-mail címe

Kapcsolattartó munkahelyi vezetékes telefonszáma (amennyiben van, munkahelyi mobiltelefon száma)

 

4.2. kapcsolattartás a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottal

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízott neve (családi és utóneve)

Kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében

 

Az adott résztvevő cég általi kijelölést követően önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, azonban legfeljebb 18 hónapig.

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi e-mail címe

Kerekasztal beszélgetésben részvevő céges megbízott munkahelyi/privát mobiltelefon száma

 

4.3. kapcsolattartás a felkért előadókkal

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Felkért előadó neve (családi és utóneve)

Kapcsolattartási céllal vesszük fel az adott személy beazonosítása érdekében

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, azonban legfeljebb 18 hónapig.

Felkért előadó munkahelyi e-mail címe

Felkért előadó munkahelyi vagy privát mobiltelefon száma

 

4.4. aktív hallgatói jogviszony igazolása igazolvány felmutatásával ajándékosztásnál

 

Korlátozott számban hallgatóink érkezéskor ajándékot kapnak. Az adott hallgató önkéntesen dönti el, hogy szeretne-e ajándékot kapni. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy az ajándékot szeretné átvenni, akkor azt úgy teheti meg, hogy egyfelől az érintett hallgató a diákigazolványának felmutatásával igazolja az aktív hallgatói jogviszonyát, másfelől egy jelenléti ívet ír alá, amely tartalmazza az érintett hallgató nevét és aláírását, valamint a diákigazolványának számát.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Diákigazolvány érvényességének megtekintése

Az aktív hallgatói jogviszony ellenőrzése céljából.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Nincs tárolás, csak megtekintés

Ajándéktárgy átvétele során az ajándék átadásához jelenléti ívet veszünk fel, melyen szerepel

 1. az átvevő neve és
 2. aláírása, valamint
 3. a diákigazolvány száma

Beazonosítás és pénzügyi elszámolás céljából

Legfeljebb a rendezvényt követő 15 munkanapig, mert utána adatátadásra kerül

 

 

4.5. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel)

 

Tájékoztatjuk, hogy a programon közérdekből kép- és hangfelvételt (videófelvételt) készítünk általánosságban tömegfelvételek formájában és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódóan. Ugyanakkor nem zárjuk ki az individualizált (egyedi felvétel) elkészítésének lehetőségét sem a jogi előírások betartása mellett. Minden esetben különösen ügyelünk az emberi méltóság tiszteletben tartására a felvételekhez kapcsolódó valamennyi adatkezelés során.

Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános.

 

Tömegfelvételek és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódó adatkezelés

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen Adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel (videófelvétel) készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel, különösen:

 

 • SZTE Központi Közösségi Médiafelületein
 • SZTE TTIK és Intézeteinek honlapján
 • SZTE TTIK és Intézeteinek Meta (korábban Facebook) oldalán
 • Szegedi Tudományegyetem online és offline média (különösen: Szegedi Egyetemi Magazin online és nyomtatott verzió, Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió)
 • TTIK különböző nyomtatott kommunikációs anyagain (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), amelyek elérhetőek lesznek online változatban is a TTIK weboldalán.

 

Tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvétel illetve közéleti szerepléshez kapcsolódóan készített felvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával

 • a programot megelőzően a kapcsolattartón keresztül, illetve
 • a program helyszínén, az esemény szervezői felé jelezve ezt,

annak érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne szerepeljen.

 

Individualizált (egyedi) felvételhez kapcsolódó adatkezelés

 

Az individualizált felvételek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása során azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat.

 

 

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy/szülői felügyeletet gyakorló/törvényes képviselő aláírása

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása (vö.: fenti táblázat) során.

A felvett adatokat az önkéntes hozzájárulás visszavonásának (törlés) teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk. Ezt követően már sem a visszavont személyes adatait, sem a törlési kérelmét nem tároljuk.

 

 1. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

 

Jelen adatkezelési tájékoztatónkban ismertetett adatkezelések kapcsán az Ön személyes adatát az 1. pontban megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk (együttesen címzettek).

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Iroda számára adjuk át az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből. A Szegedi Tudományegyetem minden szervezeti egységét kötik az adatvédelmi előírások, adatkezeléseik tekintetében különösen ügyelnek a célhoz kötöttség, a tisztességesség, az átláthatóság, és az adatminimalizálás elveire.

 

5.2. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

5.3. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

Nem végzünk adattovábbítást, sem belföldi, sem külföldi címzett részére.

 

 

 1. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 

 1. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

 

 1. Milyen következménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása Önre nézve?

 

A cégek kapcsolattartóinak, a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottak, a felkért előadók adatszolgáltatása a rendezvény megszervezéséhez szükséges, elmaradása semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár az érintett számára.

Az ajándékosztásnál, amennyiben a hallgató nem kívánja bemutatni az aktív hallgatói jogviszony igazolása érdekében a diákigazolványát, és/vagy nem kíván szerepelni a jelenléti íven, hátrányos jogkövetkezmény nem éri, viszont számára nem tudunk ajándékot biztosítani.

 

 1. Milyen jogos érdek van az adatkezelésünkben?

 

A cégek kapcsolattartóinak, a kerekasztal beszélgetésben résztvevő céges megbízottak, a felkért előadók adatszolgáltatása a rendezvény megszervezéséhez szükséges, elmaradása semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár az érintett számára.

Az ajándékosztásnál, amennyiben a hallgató nem kívánja bemutatni az aktív hallgatói jogviszony igazolása érdekében a diákigazolványát, és/vagy nem kíván szerepelni a jelenléti íven, hátrányos jogkövetkezmény nem éri, viszont számára nem tudunk ajándékot biztosítani.

 

 1. Milyen jogai vannak Önnek?

 

Az SZTE Informatikai Intézet Szakmai Napjának kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
 2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken, vagy közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
 7. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
 8. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 

 1. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 1. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.