SR-tároló


S R 1 0 Q Q S=0, R=0 NEM-VAGY igazságtáblája A0011 B0101 NOR1000 0 0

Az ábrán látható áramkört SR-tárolónak (Set Reset latch) hívjuk. Két bemenete van: S (set) a tároló beállítására, R (reset) pedig a törlésre szolgál. Két kimenete van: Q és Q, amelyek egymás fordítottjai. A kombinációs áramkörökkel ellentétben a tároló kimenetei nem csupán az aktuális bemenetektől függenek.

Tételezzük fel, hogy S=0, R=0 és Q=0. Mivel Q vissza van vezetve a felső NEM-VAGY kapuba, annak mindkét bemenete 0, így a kimenete Q=1. Az 1 érték vissza van vezetve az alsó kapuba, amelynek a bemenetei 1 és 0, ebből Q=0 következik. Ezt az állapotot a tároló 0-s állapotának hívjuk, amely állandó, stabil. Most képzeljük el, hogy S=0, R=0 és Q=1. Így a felső kapunak a két bemenete 0 és 1, a kimenete Q=0, amit visszavezetünk az alsó kapuba. Ez az állapot a tároló 1-es állapota, amely szintén stabil.

Az az állapot, amelynél mindkét kimenet egyenlő 0-val, nem stabil, mert akkor mindkét kapu mindkét bemenete 0, ezért mindkét kapu kimenete 1-re változik. Hasonlóan lehetetlen, hogy mindkét kimenet 1 legyen, mert 0 és 1 bemenetek hatására a kimenet 0-ra változik. A megállapítás egyszerű: az R=S=0 esetben a tárolónak két stabil állapota van, amelyeket 0-snak és 1-esnek nevezünk Q-tól függően.

Most vizsgáljuk meg a bemenetek hatását a tároló állapotára: tegyük fel, hogy S=1 és Q=0. A bemenetek a felső kapunál így 1 és 0, és a Q kimenetet 0-ba állítja. Ez a változás az alsó kapu mindkét bemenetén 0-t, és a kimeneten 1-et eredményez. Tehát S beállításával (azaz 1-et adunk neki értékül) a tároló állapotát átkapcsoljuk a 0-s állapotból az 1-es állapotba. Az R bemenet 1-re való beállításának nincs hatása, amikor a tároló a 0-s állapotban van, mert az alsó NEM-VAGY kapu kimenete 0 a 10-s és az 11-es bemenetekre. Hasonló meggondolással könnyű látni, hogy S 1-re állításának nincs hatása, amikor az állapot Q=1, de R beállítása a tárolót Q=0 állapotba viszi.

Összefoglalásképpen, amikor S 1-re van állítva, akkor a tároló a Q=1 állapotba kerül függetlenül attól, hogy milyen állapotban volt előzőleg. Hasonlóan, ha az R-t állítjuk 1-re, akkor a tároló Q=0-ba kerül. Az áramkör "emlékszik", hogy S vagy R jelet kapott utoljára. Ezt a tulajdonságot felhasználva tudunk számítógép-memóriákat építeni.