Autóiparban alkalmazott mikrovezérlők - laboratóriumi gyakorlat

(Application of microcontrollers used in automotive systems - laboratory practice)


 • 2 óra laboratóriumi gyakorlat
 • 2 kredit, tavaszi félév

Tantárgyleírás

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az Infineon cég többmagos TriCore mikroprocesszorának architektúrájával és annak programozásával C nyelven. Megismerik a processzorok C nyelvű programozását lehetővé tevő GCC bázisra épülő C fordító fejlesztésének alapvető elemeit. Betekintést kapnak fordító felépítésébe és a fordítás fázisaiba. A félév második felében a különböző általuk készített alkalmazásokat próbálják ki laboratóriumi teszt környezetben. A kurzust a német székhelyű HighTec Rt német és magyar szakemberei tartják. A teszt rendszerhez szükséges eszközöket az Infineon cég és a HighTec Rt biztosítja. A HighTec Rt által kifejlesztett C fordító program és a szintén általuk fejlesztett multi-core operációs rendszerrel működő mikrovezérlőket gyakorlatilag a világ valamennyi autógyára használja. A kurzuson angol és magyar nyelvű előadások lesznek, C programozási és Assembly ismeret szükséges. Megfelelő teljesítmény esetén a HighTec Rt munkalehetőséget biztosít szegedi telephelyén. A kurzus konfirmációhoz kötött. A tárgy oktatói: A HighTec és az Infineon munkatársai. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az Infineon cég többmagos TriCore mikroprocesszorának architektúrájával és annak programozásával C nyelven. Megismerik a processzorok C nyelvű programozását lehetővé tevő GCC bázisra épülő C fordító fejlesztésének alapvető elemeit. Betekintést kapnak fordító felépítésébe és a fordítás fázisaiba. A félév második felében a különböző általuk készített alkalmazásokat próbálják ki laboratóriumi teszt környezetben. A kurzust a német székhelyű HighTec Rt német és magyar szakemberei tartják. A teszt rendszerhez szükséges eszközöket az Infineon cég és a HighTec Rt biztosítja. A HighTec Rt által kifejlesztett C fordító program és a szintén általuk fejlesztett multi-core operációs rendszerrel működő mikrovezérlőket gyakorlatilag a világ valamennyi autógyára használja. A kurzuson angol és magyar nyelvű előadások lesznek, C programozási és Assembly ismeret szükséges. Megfelelő teljesítmény esetén a HighTec Rt munkalehetőséget biztosít szegedi telephelyén. A kurzus konfirmációhoz kötött.

Tematika

 • Bevezetés: A HighTec és a HighTec Hungary bemutatása
 • Az AURIX processzorcsalád
 • Az architektúra áttekintése - Multi-Core tulajdonságok
 • Memória elrendezés (Flash, LMU, local memories)
 • Memory Protection Unit (példa esetek / partitioning: biztonság - egységbe zárás)
 • Címzési módok, Context Save Area (memória-biztonsági példák)
 • A mérésekhez használt debugger és a fejlesztő kit megismerése
 • A Board Support Package és a kapcsolódó Library-k
 • Soros kommunikáció UARTtal, USB-n keresztül
 • Időzítő használata, LED-ek vezérlése bináris számláló megvalósításával
 • LCD kijelző meghajtása és érintő képernyő kezelése a BSP segítségével
 • Piezo-berregő vezérlése digitális porton keresztül
 • Kommunikáció digitális és analóg szenzorokkal
 • RGB LED vezérlése PWM segítségével
 • Multi-Core alkalmazás létrehozása (clone code/data)
 • Terhelés megosztása a magok között (LCD, LED)
 • Multi-Core debuggolás

Angol nyelvű tematika

 • Introduction to HighTec & HighTec Hungary - (Overview of customers)
 • Introduction of AURIX microprocessors
 • Overview of Architecture - Multi-Core features
 • Multi-Core aspects (no cache coherence - multi-core and atomic instructions)
 • Memory Layout (Flash, LMU, local memories)
 • Memory Protection Unit (use-cases / partitioning: safety - encapsulation)
 • Addressing modes, Context Save Area (Safety Features)
 • First steps with tools and Hello World - combined with introduction to IDE
 • Board Support Package and Libraries
 • Practice - Duplex serial communication
 • Practice - Timer and binary counter
 • Practice - Driving LCD and read from touch screen
 • Practice - Beeper on digital port
 • Practice - Read from analog and digital sensors
 • Practice - Driving an RGB LED by PWM
 • Multi-Core application (clone code/data)
 • Distributing on cores (LCD, LED)
 • Multi-Core Debugging

Tantárgy felelőse

Dr. Mingesz Róbert

Tantárgy részletes leírása

Autóiparban alkalmazott mikrovezérlők