Intelligens rendszerek

  • 2 óra előadás (kollokvium), 2 óra laboratóriumi gyakorlat (Gyakorlati jegy)
  • 2+2 kredit, őszi félév

Tematika

Neurális hálózatok. Bevezetés. A neurális hálózatok achitektúrája. Alapfogalmak. A neuron. A neurális hálózatok topológiája. A backpropagation algoritmus. Rugalmas csuklójú SCARA robotmanipulátor neurális hálózati irányítása. Bevezetés. A neuroirányító architektúrája. Szimulációs eredmények.

Fuzzy irányítási rendszerek. Bevezetés. Alapfogalmak. Fuzzy halmazok. Alapműveletek fuzzy halmazokon. Fuzzy halmazok uniója (max-művelet, halmazok egyesítése). Fuzzy halmazok metszete (min-művelet. fuzzy komplemensek. Fuzzy halmazok egyenlősége. A fuzzy irányítórendszer összetevői. Fuzzyfikáló egység. Fuzzy következtetés. Fuzzy szabálybázis. Defuzzyfikáló egység. Súlypont módszer. Geometriai középpont módszer. Középső maximum módszer. Maximumok közepe módszer. Sugeno fuzzy modell. A MATLAB Fuzzy Logic Toolbox. Fuzzy rendszerszerkesztő. Tagsági függvény szerkesztő. A szabályszerkesztő. А szabálynéző. A felület néző. Fuzzy szabályzók összehasonlítása hagyományos szabályzókkal.

Genetikus algoritmusok. A genetikus algoritmus alap-operátorai: szelekció, reprodukció, keresztezés, mutáció.A genetikus algoritmus folyamatábrája. Fuzzy-genetikus rendszerek. Rugalmas Scara robotmanipulátor fuzzy-genetikus pozícióirányítása. Bevezetés. Fuzzy-genetikus irányító. Szimulációs eredmények.

Alkalmazások. A mosógép fuzzy szabályozása. Bevezetés. Fuzzy szabályzó. Célkitűzés. A bemeneti/kimeneti alaphalmazok meghatározása. Fuzzy szabályok. Önműködő sebességváltó fuzzy szabályozása. Bevezetés. Célkitűzés. Az önműködő sebességváltó fuzzy szabályzójának kifejlesztése. Önműködő sebességváltó - alapmodell. A bemeneti/kimeneti alaphalmazok meghatározása. Fuzzy szabályok. Önműködő sebességváltó - továbbfejlesztett modell. Klímaberendezések fuzzy szabályozása. Bevezetés. Klímaberendezés - alapmodell. Klímaberendezés - továbbfejlesztett modell. A bemeneti/kimeneti alaphalmazok meghatározása. Fuzzy szabályok. Gépjármű klímaberendezése. A bemeneti/kimeneti alaphalmazok meghatározása. Robotmanipulátorok adaptív pozíció-irányítása fuzzy felügyelő szabályzóval. Bevezetés. Az adaptív és fuzzy irányítás egyesítése. Gépjárművek ABS fékrendszerének fuzzy vizsgálata. Bevezetés. Fuzzy ABS. Szimulációs eredmények.Intelligens gépjármű-autópálya rendszer. Autonóm rendszerek.

Ajánlott irodalom

  • Hangos Katalin, Gerzson Miklós, Piglerné Lakner Rozália: Intelligens irányító rendszerek, Typotex Kiadó, 2011.
    Jegyzet letöltése PDF formátumban
    Digitális melléklet
  • Kóczy T. László, Tikk Domonkos, "Intelligens rendszerek", Typotex Kiadó, Budapest, 2000.
  • Horváth Gábor, "Neurális hálózatok", Panem Kiadó, Budapest, 2006.

Tantárgy oktatója

Schäffer László

A tantárgy honlapja (csak tájékoztató jellegű)

Intelligens rendszerek