OTDK 2015

Helyszín, időpont
 
A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Postacím: 6720 Szeged, Árpád tér 2.
Fax: 06 (62) 546-397
E-mail: otdk2015@inf.u-szeged.hu
Honlap: www.inf.u-szeged.hu/otdk2015
A rendezvény időpontja: 2015. április 16-18.
 
Szervezők
 
Ügyvezető elnök: Dr. Dombi József, egyetemi tanár, MTA doktora
  Szegedi Tudományegyetem
  Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
  06 (62) 546 - 194
  otdk2015-elnok@inf.u-szeged.hu
Ügyvezető titkár: Dr. Imreh Csanád, tanszékvezető egyetemi docens
  Szegedi Tudományegyetem
  Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
  06 (62) 546-715
  otdk2015-titkar@inf.u-szeged.hu
Hallgatói képviselő: Lévai Balázs László, PhD hallgató
  Szegedi Tudományegyetem
  levaib@inf.u-szeged.hu

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem ezúton meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatika Tudományi Szekcióját. A XXXII. OTDK Informatika Tudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit egyrészről a XXXII. OTDK központi felhívása , másrészről az OTDT Informatika Tudományi Szakmai Bizottságának felhívása tartalmazza.

A részvétel elsősorban erkölcsi elismerés, olyan lehetőség, amely alkalmat ad a szakmai zsűri és a hallgatóság előtti érvelésre, vitára, véleménycserére, tapasztalatgyűjtésre, továbbá felkészíti a hallgatókat a szakterület hazai és külföldi konferenciáin való szereplésre, a saját és mások munkájának, előadásának értékelése révén pedig megerősítést, további ösztönzést adhat a sokszor nem kis áldozatokat követelő kutatómunkához.

A rendezvény célja

Az Informatika Tudományi Szekció, mint a XXXII. OTDK 16 szekciójának egyike, interdiszciplináris szekció, ami az informatika területén elért új eredmények fóruma.

  • Fő célja az, hogy közös lehetőséget adjon a különböző szakágakban tanuló informatikus specialistáknak - így például a programtervező-, mérnök-, műszaki-, gazdasági- és agrárinformatikusoknak, bionikusoknak ─ önálló kutatási eredményeik bemutatására.
  • Az Informatika Tudományi Szekció az informatika tudomány legkülönbözőbb területeihez kapcsolódó, az informatika eszközeinek és módszereinek fejlesztéséhez hozzájáruló pályamunkákat várja.

A TDK dolgozatokkal szemben kiemelt elvárás a célul választott probléma tudományos igényű megközelítése és ennek dokumentáltsága. Azon dolgozatokat, amelyekben az informatika csak eszköz, és a fő innováció valamely más szakterületre vonatkozik, a programbizottság a szakmailag megfelelő szekcióhoz irányítja át.

Az OTDK konferencia megrendezését egy, a tudományterület neves kutatóiból és oktatóiból álló programbizottság segíti, tagjait a konferencia ügyvezető elnöke kéri fel, munkájában az Informatika Tudományi Szakmai Bizottság elnöke segíti. Feladata a bírálatok kiosztásának, a bírálatok minőségének felügyelete, az anomáliák kiszűrése, a tagozatok beosztása, az

OTDK-n való részvétel eldöntése és a szekciók közötti átirányítás.

Részvételre jogosultak

A konferencián az egyetemek és főiskolák egyetemi- és főiskolai, valamint osztatlan, BA, BSc, MA, MSc képzésében – nappali, levelező, távoktatási és esti formában – résztvevő hallgatói, valamint a 2013-2015. években végzettek vehetnek részt, amennyiben megfelelnek a XXXII. OTDK központi felhívásában foglalt valamennyi feltételnek. A konferencián részt vehetnek továbbá a XXXII. OTDK központi felhívásában szereplő feltételeknek megfelelően a határon túli magyar diákok és középiskolás kutató diákok is, ha TDK-pályamunkájuk az előminősítésen átjutott.

Az OTDK-n titkosított tartalmú dolgozattal nem lehet részt venni.

Az OTDK Informatikai Tudományi Szekciójának programbizottsága a tagozatokat a tématerületek alapján határozza meg. A beérkezett dolgozatok témája és száma alapján a programbizottság egyes tervezett tématerületeket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki. Egy-egy önálló tagozat 9, a Szakmai Bizottság által az adott témához sorolt, és a konferencián előadott dolgozatból áll.

A választható szakterületek listája orientáló jellegű. A végleges tudományterületi lista, amelyből a nevezési lapon a pályázóknak a dolgozat témájához leginkább kapcsolódó, relevancia szerint rangsorolt három szakterületet kell megjelölniük, később kerül kialakításra.

A tématerület kiválasztásánál a dolgozat fontosnak tartott, új eredményeit célszerű figyelembe venni.

A jelentkezés módja

A hallgató a Központi Felhívásnak megfelelően jelentkezhet.

Hívunk és várunk minden érdeklődő hallgatót és oktatóikat!

Szeged, 2014. február 4.

Dr. Pataricza András Dr. Dombi József
egyetemi tanár, MTA doktora egyetemi tanár, MTA doktora
az OTDT Informatika Tudományi az OTDK Informatika Tudományi
Szakmai Bizottság elnöke Szekció elnöke