Operációs rendszerek

gyakorlat | 2016 | nappali

Tematika

 1. Bevezetés I. [pdf]
 2. Bevezetés II., parancsok szöveges fájlokra, kiíratások, átirányítások [pdf, dat]
 3. Bevezetés III., csővezeték, mintaillesztés, keresés, linkelés [pdf]
 4. Bevezetés IV., jogosultságkezelés, felhasználók kezelése [pdf]
 5. BASH script programozás I., alapok, változók, hivatkozások, paraméter kezelés (+cut) [pdf, behelyettesites.sh]
 6. BASH script programozás II., vezérlési szerkezetek [pdf]
 7. Március 15-ei nemzeti ünnep miatt nem lesz óra [gyakorló feladat, megoldás]
 8. zh [Rodek jegyzet, pub példák]
 9. tavaszi szünet
 10. BASH script programozás III., case, while, függvény, exit állapot, szűrés, környezeti változók [pdf, case_pub.sh , while_pub.sh ]
 11. Reguláris kifejezések, AWK bevezetés [pdf, emailip.txt , szamok.csv ]
 12. AWK programozás I., minták, vezérlési szerkezetek [pdf, szamok.dat, delim.dat]
 13. AWK programozás II., tömbök, beépített függvények [pdf, txt]
 14. zh
 15. javító zh: május 18. IR226, 08-11 óráig

Ajánlott irodalom

Követelmények

Részteljesítések, pontszerzési lehetőségek: 2 zárthelyi dolgozat, 5 db órai feladat.

A zárthelyi dolgozatok és az órai kis feladatok megoldására kapott pontok összege alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása, de ennek összege nem lehet nagyobb a két zárthelyi dolgozatra szerezhető összpontszámnál:

Sikertelen gyakorlati teljesítés (elégtelen gyakorlati jegy) javítása javító zh megírásával lehetséges. Javító zh megírására az a hallgató jogosult, aki a szorgalmi időszakbeli részteljesítései alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerzett és mindkét zárthelyi dolgozatot megírta. A javító zh feladatai a teljes félév gyakorlati anyagát lefedik. A javító zh megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható. A javító zh-n 20 pont szerezhető. A javítás akkor sikeres, ha a hallgató a javító zh-n legalább 10 pontot szerez. Sikeres javítás esetén elégséges (2) gyakorlati jegy kerül megállapításra. Ennél jobb jegy még magasabb pontszám esetén sem adható. A javító zh megírására az 1. vizsgahéten, később meghatározandó időpontban kerül majd sor.