Operációs rendszerek

gyakorlat | 2017 | nappali

A gyakorlat anyaga heti bontásban:

 1. Bevezetés I. [pdf]
 2. Bevezetés II., parancsok szöveges fájlokra, kiíratások, átirányítások [pdf, dat]
 3. Bevezetés III., parancsok szöveges fájlokra, csővezeték [pdf]
 4. Bevezetés IV., felhasználók kezelése, jogosultságkezelés, futtatható állományok, scriptelés, mintaillesztés, keresés, linkelés [pdf, script]
 5. BASH script programozás I., alapok, változók, hivatkozások, paraméter kezelés [pdf, behelyettesites.sh]
 6. BASH script programozás II., vezérlési szerkezetek [pdf]
 7. BASH script programozás III., haladó eszközök, környezeti változók, exit állapot, szűrők, linkelés [pdf,megoldás,gyakorlás]
 8. zh [Rodek jegyzet]
 9. Reguláris kifejezések, AWK bevezetés [pdf, emailip.txt , szamok.csv , delim.dat]
 10. AWK programozás I., minták, vezérlési szerkezetek [pdf, szamok.dat]
 11. tavaszi szünet
 12. AWK programozás II., tömbök, beépített függvények [pdf, txt, split]
 13. május 1., otthoni zh-ra készülés [gyakorlás, segédlet]
 14. zh [Rodek jegyzet]
 15. javító zh, közös időpontban: május 15. hétfő
  • 15-16, IR-225: A-D
  • 16-17, IR-222: E-K
  • 17-18, IR-222: L-ZS

Tematika

Linux bevezetés, parancsok, parancsok szöveges fájlokra, csővezetékek, átirányítások, jogosultságkezelés, felhasználók kezelése, linkelés, környezeti változók, szűrők

BASH script programozás, alapok, változók, paraméter kezelés, vezérlési szerkezetek, reguláris kifejezések

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek, tömbök, beépített függvények, reguláris kifejezések

Ajánlott irodalom

Követelmények

Részteljesítések, pontszerzési lehetőségek: 2 zárthelyi dolgozat, 5 db órai feladat.

A zárthelyi dolgozatok és az órai kis feladatok megoldására kapott pontok összege alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása, de ennek összege nem lehet nagyobb a két zárthelyi dolgozatra szerezhető összpontszámnál:

Sikertelen gyakorlati teljesítés (elégtelen gyakorlati jegy) javítása javító zh megírásával lehetséges. Javító zh megírására az a hallgató jogosult, aki a szorgalmi időszakbeli részteljesítései alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerzett és mindkét zárthelyi dolgozatot megírta. A javító zh feladatai a teljes félév gyakorlati anyagát lefedik. A javító zh megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható. A javító zh-n 20 pont szerezhető. A javítás akkor sikeres, ha a hallgató a javító zh-n legalább 10 pontot szerez. Sikeres javítás esetén elégséges (2) gyakorlati jegy kerül megállapításra. Ennél jobb jegy még magasabb pontszám esetén sem adható. A javító zh megírására, később meghatározandó időpontban kerül majd sor.

Otthoni készüléshez lehetőségek