Operációs rendszerek

gyakorlat | 2019 | nappali

A gyakorlat anyaga heti bontásban:

 1. Bevezetés I. [pdf]
 2. Bevezetés II., linkelés, parancsok szöveges fájlokra, kiíratások, átirányítások [pdf, dat]
 3. Bevezetés III., parancsok szöveges fájlokra, csővezeték, szűrők [pdf]
 4. Bevezetés IV., mintaillesztés, keresés, felhasználók kezelése, jogosultságkezelés, futtatható állományok, scriptelés [pdf, script]
 5. BASH script programozás I., alapok, változók, hivatkozások, paraméter kezelés [pdf, behelyettesites.sh]
 6. BASH script programozás II., vezérlési szerkezetek [pdf, whilegyak.sh, gyakorlás]
 7. zh [Griechisch Erika jegyzete]
 8. tavaszi szünet (egész hét)
 9. Reguláris kifejezések [pdf, regtest.txt ]
 10. AWK programozás I., bevezetés [pdf, szamok.csv , delim.dat]
 11. AWK programozás II., vezérlési szerkezetek, gyakorlás [pdf, txt]
 12. AWK programozás III., tömbök, beépített függvények, gyakorlás [pdf, split, gyakorlás, segédlet]
 13. zh [Griechisch Erika jegyzete]
 14. javító zh, közös időpontban: május 15. szerda 18 óra Irinyi 217. (az utolsó héten nincs külön gyakorolat)

Gyakorlatok időpontjai és helyszínei:

Hétfő

Szerda

Tematika

Linux bevezetés, parancsok, parancsok szöveges fájlokra, csővezetékek, átirányítások, jogosultságkezelés, felhasználók kezelése, linkelés, környezeti változók, szűrők

BASH script programozás, alapok, változók, paraméter kezelés, vezérlési szerkezetek, reguláris kifejezések

AWK programozás, minták, vezérlési szerkezetek, tömbök, beépített függvények, reguláris kifejezések

Ajánlott irodalom

Követelmények

Részteljesítések, pontszerzési lehetőségek: 2 zárthelyi dolgozat, 5 db órai feladat.

A zárthelyi dolgozatok és az órai kis feladatok megoldására kapott pontok összege alapján történik a gyakorlati jegy megállapítása, de ennek összege nem lehet nagyobb a két zárthelyi dolgozatra szerezhető összpontszámnál:

Sikertelen gyakorlati teljesítés (elégtelen gyakorlati jegy) javítása javító zh megírásával lehetséges. Javító zh megírására az a hallgató jogosult, aki a szorgalmi időszakbeli részteljesítései alapján elégtelen gyakorlati jegyet szerzett és mindkét zárthelyi dolgozatot megírta. A javító zh feladatai a teljes félév gyakorlati anyagát lefedik. A javító zh megoldásához csak a helyszínen biztosított elektronikus segédanyag használható. A javító zh-n 20 pont szerezhető. A javítás akkor sikeres, ha a hallgató a javító zh-n legalább 10 pontot szerez. Sikeres javítás esetén elégséges (2) gyakorlati jegy kerül megállapításra. Ennél jobb jegy még magasabb pontszám esetén sem adható. A javító zh megírására, később meghatározandó időpontban kerül majd sor.

Óra végi két pontos feladatok pontozása

Otthoni készüléshez lehetőségek