Intézet
Tanszék

Közéleti tevékenység

Vezetői tevékenység
Intézmény/tanszék Vezetői funkció Időszak
SzTE Műszaki Informatika Tanszék alapító tanszékvezető 2011-
SzTE Doktori Intézet igazgató 2014-2021
SzTE Természettudományi és Informatikai Kar tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes 2012-2014
Zaj- és nemlinearitás kutatócsoport
SzTE Műszaki Informatika Tanszék (2011-)
SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék (1997-2011)
kutatócsoport-vezető 1997-
Bizottsági tagságok, megbízatások (Szegedi Tudományegyetem)
MegnevezésSzerepIdőszak
Informatikai Tanszékcsoport
Villamosmérnök BScszakfelelős2019-
Mérnökinformatikus BSc/MScszakfelelős2012-2018
Mérnökinformatikus MSc felvételi bizottságelnök2012-
Mérnökinformatikus BSc záróvizsga-bizottságelnök2011-2014
Mérnökinformatikus MSc záróvizsga-bizottságelnök2014-
Az Informatikai Intézet Elnökségetag2011-
Informatikai Intézeti Tanácstag2011-
Informatika Doktori Iskolatörzstag2011-
Az Informatika Doktori Iskola Tanácsatag2011-
Informatikai és Számítástudományi Habilitációs Szakbizottságtag2012-
Fizikus Tanszékcsoport
Fizikus záróvizsga-bizottságtag2004-2011
Alkalmazott fizikus záróvizsga-bizottságtag2004-2010
Fizika Doktori Iskolatörzstag2007-2011
Természettudományi és Informatikai Kar
Kari Elnökségtag2012-2014
Kari Tanácstag2012-2017
Kari Gazdasági Bizottságtag2009-2010
Kari Tudományos Tanácstitkár2012-2014
Tudományterületi Doktori Tanácstitkár2012-2014
Kari Közkapcsolati Bizottságelnök2012-2014
Tanszékvezetők Tanácsadó Testületetag
elnök
2011-
2020-2021
Szegedi Tudományegyetem
Egyetemi Doktori Tanácstitkár2014-2021
Egyetemi Innovációs Bizottságtag2012-2014
Tagság és tisztségek hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben
A szervezet neve Tisztség Időszak
IEEE tag 2012-
Elektronikus Eszközök és Technológiák Tudományos Bizottság, MTA Műszaki Tudományok Osztálya tag 2014-
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesüle Szegedi Csoport, elnök 2018-
MTA Köztestület tag 2013-
Eötvös Loránd Fizikai Társulat tag 1988-
MTA SZAB Informatikai Munkabizottság tag 2011-
MTA SZAB Kemometriai és Molekulamodellezési Munkabizottság tag 2000-
Szerepvállalás doktori iskolák létrehozásában és működtetésében (részletek)
Doktori iskola Tevékenység
SzTE, Informatika Doktori Iskola törzstag
SzTE, Fizika Doktori Iskola témavezető, bíráló
SzTE, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola témavezető
ELTE, Fizika Doktori Iskola bíráló
SZTE, Kémia Doktori Iskola bíráló
Folyóirat szerkesztőbizottsági tagsága
A folyóirat neve Kiadó Tisztség Időszak
Fluctuation and Noise Letters (IF=0,889; 2012) World Scientific, Singapore szerkesztő 2002-
Bírálói felkérések folyóiratoktól
FolyóiratSzakterületRang
Acta Physiologica HungaricaorvostudományQ3
Biomedical Signal Processing and Controlműszaki/orvostudományQ3
COMPELműszakiQ4
Electronics LettersműszakiQ3
Entropyfizika, multidiszciplinárisQ2
European Journal of Physicsfizika, oktatásQ4
Fluctuation and Noise LettersmultidiszciplinárisQ3
IEEE AccessműszakiQ1
IEEE Sensors JournalműszakiQ2
Metrology and Measurement Systemsműszaki/fizikaQ3
Modern Physics Letters BfizikaQ4
Physics Letters AfizikaQ2
PLOS ONEmultidiszciplinárisQ1
Sensorsműszaki/kémiaQ1
Sensors and Actuators Bműszaki/kémiaQ1
Geomatikai Közleményekműszaki-
25/11/2014