Mesterséges Intelligencia (IB154)

Jelasity Márk, 2023 őszi félév, Szegedi Tudományegyetem

Kurzus honlapja: http://www.inf.u-szeged.hu/~jelasity/mi1/2023/


Irodalom | Jegyzet | Tematika | Feltételek | Kötelező program | ZH gyakorló feladatok | Vizsgatételek


Irodalom

Az előadás elsősorban a következő könyv válogatott fejezeteire épül:

A könyv második kiadása magyar nyelven is elérhető:

Angol nyelven a könyv már a 4. kiadásnál tart: http://aima.cs.berkeley.edu/, ami 2020-ban jelent meg. Ez számos olyan új témakört tartalmaz, ami a korszerű mesterséges intelligencia része. Ezek közül pl. a konvolúciós mély neuronhálózatokat tárgyaljuk előadáson, az ehhez szükséges anyagot a lent említett jegyzet tartalmazza (jegyzet.pdf).


Jegyzet

Elérhető a könyv mellett egy tömör vázlat, ami szorosan kapcsolódik az előadáshoz: jegyzet.pdf. A jegyzet olyan témaköröket is tartalmaz, amelyek a Russel-Norvig könyv 2. kiadásában még nem szerepelnek, mint amilyen a konvolúciós neuronhálózatok, és néhány alkalmazásuk. A Russel-Norvig könyvben nem található anyagokra minden esetben hivatkozásokat tartalmaz a jegyzet. Ha valaki hibát talál benne, mindenképpen jelezze az előadónak. Figyelem: a jegyzet folyamatos szerkesztés alatt van, akár lényegesen is változhat a félév végéig!


Tematika

szeptember 20. Bevezetés: részterületek, motiváció, alkalmazási területek, történeti áttekintés; ágensek
szeptember 27. Informálatlan keresés: problémareprezentáció, kereső algoritmusok, fa és gráfkeresések
október 4. Informált keresés: A* algoritmus, heurisztikák, Lokális keresés: definíció, hegymászó
október 11. Lokális keresés: evolúciós számítások, korlátozás kielégítési feladatok
október 18. Játékok: optimális stratégia, minimax keresés, alfa-béta vágás, alkalmazások
október 25. Bizonytalanság: valószínűség fogalmai, valószínűségi következtetés, függetlenség
november 1. Munkaszüneti nap
november 8. TIK konferencia miatt elmarad, helyette dec. 7.-én extra alkalom
november 15. Bizonytalanság: Bayes-tétel, Bayes-hálók, naiv Bayes algoritmus
november 22. Gépi tanulás: tanulás alapproblémája, induktív tanulás, döntési fák
november 29. Gépi tanulás: példányalapú tanulás, modellilesztés optimalizálással, sztochasztikus gradiens módszer, logisztikus regresszió
december 6. Gépi tanulás: perceptron, mesterséges neurális hálók, konvolúciós mélyhálók
december 7. Gépi tanulás: statisztikus tanulási módszerek alapfogalmai
december 13. MI aktuális kérdései: filozófia, trendek, etika, biztonság

A kurzus teljesítésének feltételei

A kurzus teljesítésének értékelése pontozás alapján történik. A maximálisan összegyűjthető pontszám a gyakorlaton 50, a vizsgán pedig 60.

Gyakorlat pontszám és feltételek

Két röpdolgozat (4+4 pont). A röpdolgozatok időpontja véletlenszerű. Javításra nincs lehetőség. Igazolt hiányzás esetén pótolni lehet. A röpdolgozat megírása online coospace vizsgateszt formájában is történhet.

Zárthelyi dolgozat (20 pont). A zárthelyi dolgozat során minimálisan 10 pont elérése kötelező. Javításra illetve pótlásra csak egy alkalommal van lehetőség. Igazolt hiányzás esetén a dolgozat pótolható. Javítani csak akkor lehet ha a dolgozat kevesebb mint 10 pontos. A legalább 30%-ra megírt javító dolgozat minősül sikeresnek, de ekkor is az eredeti pontszám marad érvényes, függetlenül a javító dolgozatban elért pontszámtól. A zárthelyi dolgozat megírása online coospace vizsgateszt formájában történik.

Később ismertetésre kerülő kötelező program megírása (22 pont). A kötelező program menetrendje a lentiek szerint alakul (menetrend). A minimális követelmények teljesítéséért 11 pont jár, a további pontok a programok relatív teljesítménye alapján kerülnek kiosztásra. Ha a megadott határidőre nem készül el a program, illetve amennyiben a program a minimális követelményeknek nem tesz eleget, a gyakorlat teljesítése sikertelen. A programoknak önálló munkáknak kell lenni. A kötelező program beadása nem halasztható, utólagos pótlása, javítása nem megengedett.

A kötelező programból szúrópróbaszerűen kiválasztott hallgatók szóban is kötelesek beszámolni, a kiválasztott hallgatókat erről a végső beadási határidő után értesítjük.

A gyakorlatok látogatása kötelező. A hiányzás igazolható, amennyiben a hallgató a hiányzást követő gyakorlaton az igazolásra vonatkozó dokumentumot bemutatja az oktatónak. Az igazolt hiányzások száma nem lehet 3-nál több.

A gyakorlat végső értékelése (gyakorlat jegy) a következő:

Kollokvium

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki a gyakorlatot legalább elégséges szinten teljesítette.

Az első vizsga online CooSpace teszt, személyes jelenléttel, amelynek során az előadáson leadott tananyagból lesznek kérdések, a megadott tételjegyzék által lefedett témakörökben. A kérdések nem maguk a tételek lesznek, hanem azoknál kisebb anyagrészek ismeretét fogják tesztelni. Bármelyik tételből származó kérdés szerepelhet a vizsgán. Minden kérdés igaz/hamis feleletválasztás lesz, a hibáért nem jár büntetőpont. A vizsga alapján a jegy a következő:

A javító vizsga és az UV írásbeli. Az írásbeli vizsgán 4 tételt kell kidolgozni. Minden tételre maximum 15 pont érhető el. A maximális pontszám 60. Az írásbeli vizsga értékelése a következő:


Kötelező program

A feladathoz szükséges fejlesztői csomag a CooSpace "MI kötelező program" nevű színteréből elérhető.

A menetrend a következő:

október 22. A feladat megoldásához szükséges segédanyagok és információk véglegessé válnak. Kisebb hibajavítások még lehetnek, amikről a CooSpace fórumon információkat közlünk majd.
november 5. Megnyílik a lehetőség a programok beadására a CooSpace-en. Rangsor kerül kialakításra ami itt frissül. Ez az URL csak az SZTE belső hálózatáról érhető el, illetve VPN segítségével ez egyetemen kívülről is.
december 6. Eddig a napig (beleértve ezt a napot) produkálni kell egy elfogadható verziót. Azaz ha eddig nem sikerült elfogadható verziót produkálni, ezután nincs több lehetőség, és a kötelező program sikertelen. A végső rangsor ezután alakul ki.

Valid HTML 4.01 Transitional Jelasity Márk
2023. szept. 19., kedd, 15:10:32 CEST