In memoriam Kuba, Attila

photo

(1953-2006)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy mesterünk és munkatársunk, Kuba Attila, tanszékvezető egyetemi tanár 2006. november 1-én örökre eltávozott közülünk. Attila emlékét a http://www.inf.u-szeged.hu/~kuba/inmemoriam.html weboldal létrehozásával és gondozásával is őrizzük és ápoljuk, mely oldalon elhelyezzük a condkuba@inf.u-szeged.hu címre küldött részvétnyilvánításokat, valamint a visszaemlékezéseket is Attilára, a tudósra és az emberre.


We inform you with deep sorrow that our mentor and colleague, Professor Attila Kuba has passed away on Wednesday, November 1, 2006. As an additional means to treasure Attila's memory we create a web page at http://www.inf.u-szeged.hu/~kuba/inmemoriam.html on which we shall publish condolences sent in email to condkuba@inf.u-szeged.hu and also reminiscences about Attila, the scientist and the man.
Két éve tudtunk Attila súlyos betegségéről, tavasszal még úgy tűnt, sikerül leküzdenie a kórt.

1976-ban került az Egyetem Kibernetikai Laboratóriumába, azóta itt, illetve ennek jogutódjainál dolgozott. Magas színvonalú munkájával, töretlen szorgalmával kivívta munkatársainak, hallgatóinak megbecsülését, tiszteletét. 1994-es megalakulása óta a Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék vezetője, 2005-től egyetemi tanár.

A számítógépes grafika, a képfeldolgozás és az orvosi képfeldolgozás előadója volt. Az előadásokon kívül is sokat foglalkozott a hallgatókkal: számos diploma, tudományos diákköri, doktori munka irányítását vállalta. Szobája mindig nyitva állt a hallgatók és kollégái előtt. Elképzelni is nehéz, hogy maradt ennyi önként vállalt elfoglaltság mellett ideje saját kutatásainak folytatására. Korán reggel a szobájából kiszűrődő fény jelezte, hogy megint Ő kezdte korábban a munkát, és legtöbbször az utolsók között távozott.

Kutatási tevékenysége főleg a tomográfiára, ezen belül elsősorban a diszkrét tomográfiára irányult, de számos más területen is maradandót alkotott. Számos tudományos publikációja mellett több kiadvány szerkesztője és két könyv szerzője vagy társszerzője.

Németországban, Olaszországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban volt hosszabb ideig vendég professzor. Kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki, és ezt arra is fölhasználta, hogy kollégáit, hallgatóit külföldi tanulmányi utakhoz, ösztöndíjakhoz segítse.

Tudományos és oktatói teljesítményét 1981-ben Kalmár díjjal, 1997-ben Fáy András "Iskolateremtő mestertanár" díjjal ismerték el.

Több nemzetközi szakmai szervezet mellett tagja a Bolyai János Matematikai társulatnak és a Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának. Ez utóbbinak elnöke is volt.

1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott.
1983-84-ig Humboldt ösztöndíjas volt Erlangenben, 1997-2003-ig a Magyarországi Humboldt-egyesület titkára, majd 2003-tól elnöke.
Több rangos nemzetközi konferenciának, nyári iskolának elnöke vagy társelnöke. Az október végére általa szervezett DGCI 2006 konferencián sajnos már nem tudott részt venni, de telefonon adott utasításaival, tanácsaival, és főképpen kéréseivel irányította a konferencia sikeres lebonyolítását.

A távoztával keletkezett fájó, hatalmas űrből kivezető utat az általa megnyitott kutatási területekkel és példamutató szorgalmával, munkabírásával Ő maga mutatta meg.

Kedves Attila! Nyugodj békében!

Az SZTE Informatikai Tanszékcsoportja nevében
Máté Eörs


Attila!

A tanítványok és a Veled legszorosabban együttműködő kollégák nevében igyekszem most elmondani Neked, hogy mit jelentesz nekünk, miért vagy a Mesterünk, miért tekintjük áldásnak azt, hogy a közeledben lehettünk.

Neked nem csak a szakmai segítségért vagyunk hálásak, hanem a tanszékeden megteremtett békés, alkotó légkörért, az emberi gesztusokért is. A szobádból mindig megnyugodva, bizakodva léptünk ki.

Úgy tudtál kérni, hogy a Tőled kapott munkát kitüntetésnek éreztük, ami arra sarkallt minket, hogy a legjobbunkat tegyük, miközben Te még a legkisebb erőfeszítésünket is megköszönted, elismerted, megértő voltál minden gondunkban, bajunkban, baráti közösséggé formáltál minket.

Értékeljük a tanulmányutakat, a hazai- és nemzetközi szakmai kapcsolatokat, amikhez a Te réveden jutottunk, fontosak nekünk a közös publikációk is, de leginkább azért vagyunk hálásak, hogy melletted jobb emberek lettünk.

Nemcsak ránk, mindenkire hatással vagy, aki Veled találkozott. Az emlékedre létrehozott honlapra a világ minden tájáról érkeznek az üzenetek és bennük az irántad érzett szeretet és nagyrabecsülés. Az üzenetekben közös, hogy egyszerre szólnak a tiszteletreméltó tudósról és a kiváló emberről. A legszebb üzenet egy idős japán professzoré, aki azért kezdte el tanulni a nyelvünket, hogy bensőségesebb kapcsolatba kerüljön Veled. Magyarul írt, úgy köszönt el, hogy: "Szépen köszönöm és az égben legyen békés." Ugyanezt próbáljuk mi is megfogalmazni.

Attila!
Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy folytassuk szakmai munkádat, továbbvigyük mindazt, amit megalapoztál, felépítettél. Féltve őrizzük magunkban emberi értékeidet, így csak a testedtől búcsúzunk.

Nyugodj békében Attila!

(A tanítványok és közeli munkatársak tisztelgését a temetésen Palágyi Kálmán olvasta fel.)


Megrendülten kaptuk a hírt Kuba Attila, a Magyarországi Humboldt-Egyesület elnökének haláláról. A hír különösen megdöbbentő azok számára, akik még erejének teljében láthatták májusban a sikeres III. Magyar Humboldt-konferencia rendezőjeként. Néhányan tudtunk súlyos betegségéről, de szívünk mélyén abban reménykedtünk, hogy mozgékony és életerős szervezete legyőzi a gyilkos kórt. Szeptember közepén még együtt lehettem vele szegedi otthonában és ekkor már éreztem, hogy nagy a baj. Nem beszéltünk erről. Nem akartuk elhinni.

Kuba Attila nekem személyes jóbarátom, barátságunk már több mint húsz évre tekint vissza. Németországban ismerkedtünk meg egy Humboldt-találkozó alkalmából és utána nem sokkal Budapesten, amikor még a bonni Humboldt-Alapítvány rendezte meg a magyar humboldtiánusok találkozóját. Sokmindent köszönhetünk az Alexander von Humboldt-Alapítványnak, de többek között azt is, hogy sokan lettünk barátok az Egyesületben. Szerencsés volt mindenki, aki ismerhette Kuba Attilát, jóindulatát, segítőkészségét és tudását. Kuba Attila 1997-ben lett az Egyesület titkára, majd 2003-ban elnöke és 2006 májusában újabb három évre egyhangúan választottuk meg Egyesületünk elnökének.

Tíz éve szerkesztem a Humboldt-Nachrichten folyóiratot, melyben sokat segített Kuba Attilával meglévő baráti és szakmai kapcsolatom. A folyóirat tartalmát rendszeresen egyeztettük. Nagyon sokat jelentett a véleménye, amely mindig konstruktív volt és segítő. Azok közé tartozott, akik értékelték Egyesületünk kiadványát. Örültem, amikor megjelent és láthattam, Kuba Attilának tetszett a kiadvány. De ebben nem merült ki a tevékenysége. Kuba Attila matematikus és informatikus, a Szegedi Egyetem Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékét vezette és ezzel a tudásával is segítette az Egyesületet. A Humboldt-Nachrichten megjelenése után maga vitte fel a kiadványunk teljes tartalmát Egyesületünk honlapjára, ezzel jelentősen megnövelte folyóiratunk publicitását.

Ezzel is kapcsolatos egy mozzanat, amely oly nagyon jellemző volt rá, kötelességtudására és segítőkészségére. Élete utolsó napjaiban még arra is volt figyelme, hogy megkérje egyik munkatársát a folyóirat honlapjának folytatására. Nem tudom, szükséges-e ehhez bármit hozzáfűzni.

Kedves Attila! Kedves Barátunk! Fájdalommal búcsúzunk, de velünk maradsz, emlékedet szeretettel és tisztelettel megőrizzük. Hiányozni fogsz! Pihenjél békében!


Magyarországi Humboldt-Egyesület
Dr. Fischer János
Tiszteletbeli elnök


Elhangzott, 2006. november 10-én, Budapesten, a hazai izotópdiagnosztikai laboratóriumok osztályvezető foorvosai részére szervezett In vivo és in vitro továbbképző szeminárium programjának megkezdése előtt:

Tegnap délután Szegeden eltemettük dr. Kuba Attila matematikust, akinek halálával a nukleáris medicinát is veszteség érte. Sokan ismertük. Szakterülete ugyanis az orvosi képfeldolgozás volt. Mindenki közülünk, aki valaha a Gamma Muvek kameráival dolgozott, a SEGAMS software használata által kapcsolatba került Kuba Attila munkásságával. Attila ugyanis a SEGAMS (Szegedi Gammakamera System) József Attila Tudományegyetemen dolgozó fejlesztő csapatának tagja volt Csirik Jánossal, Makay Árpáddal és Máté Eörssel együtt, és része volt a későbbi verziók fejlesztésében is.

1976-ban került a szegedi József Attila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratóriumába, azóta ott, ill. jogutódjánál dolgozott. Ezidőtájt a SZOTE Központi Izotópdiagnosztikai Laboratóriumában dr. Csernay László professzor aspiránsaként végezte kutatómunkáját, ahol örömmel találkoztunk újra a gimnáziumi évek után.
Kutatási tevékenysége a tomográfiára irányult. A SPECT leképezés modellezésével és a képrekonstrukcióval foglalkozott - amikor még nem volt SPECT-készülék Magyarországon - annak az elvnek a jegyében, amit annakidején többször hallottam főnökömtől, Csernay professzor úrtól, hogy "ha szegény ország vagyunk is, és nem telik csúcstechnológiára, legalább az elméleti felkészültségünk álljon készen annak bármikori alkalmazására".

1994-től az akkor megalakult Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék vezetője, 2005-től egyetemi tanár.
Hosszabb ideig dolgozott vendégprofesszorként Németországban, Olaszországban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban.
1981-ben Kalmár díjjal, 1997-ben Fáy András "Iskolateremtő mestertanár" díjjal tüntették ki.
1997-ben Széchenyi professzori ösztöndíjat kapott.
1983-tól 84-ig Humboldt ösztöndíjas volt Erlangenben.
1997-tol 2003-ig a Magyarországi Humboldt Egyesület titkára, majd 2003-tól elnöke volt.

Ezt a rövid megemlékezést kötelességemnek éreztem elmondani a Szakmai Kollégium tagjaként és a MONT vezetőségi tagjaként is, hiszen a szakmánk sokat köszönhet tevékenységének.
Volt osztálytársaként még azzal egészítem ki, hogy nemcsak egy nagyformátumú tudóst vesztettünk el túl korán, hanem egy kedves, segítőkész, nagy műveltségu embert is.

Dr. Pusztay Györgyi
Osztályvezető főorvos - volt osztálytárs


The Medical University of Graz deeply regrets the decease of Univ.-Prof. Dr. Attila Kuba. Professor Kuba was a respected friend and cooperation partner of our University; in particular, we loose an excellent academic teacher and a true motor of our successful common CEEPUS Network "Medical Imaging and Informatics". Our thoughts are with his wife and his family as well as with all his friends and co-workers.


"A grazi Orvosi Egyetem mélyen sajnálja Prof. Dr. Kuba Attila elhunytát. Kuba professzor egyetemünk megbecsült barátja és együttműködő partnere volt. Egy kiváló egyetemi oktatót és a sikeres közös "Medical Imaging and Informatics" című CEEPUS hálózatunk igazi mozgatórugóját veszítettük el. Együttérzünk feleségével, családjával valamint barátaival és munkatársaival."

 

O. Univ.-Prof.Mag.Dr. Gilbert Reibnegger
Vizerektor für Studium und Lehre
Medizinische Universität Graz


Even though I have met Professor Kuba on only one very short occasion, I remember him as a very friendly and open minded person. The message of him having passed away so soon fills me with sorrow.


"Bár csak egyetlen egyszer volt egy nagyon rövid találkozásom Kuba professzorral, úgy emlékszem rá, mint egy nagyon barátságos nyílt ember. Ily korai halálának híre fájdalommal tölt el."

Christian Gosch


I am so sorry to read the sad news. Please pass my most sincere condolences to Attila Kuba's family and colleagues. The Conference in Szeged was a great success, his spirit was clearly present there. I shall remember him fondly,


"Nagy sajnálattal olvastam a szomorú hírt. Kérem, továbbítsák legőszintébb részvétemet Kuba Attila családjának és munkatársainak. A szegedi Konferencia óriási siker volt, és lélekben egyértelműen Ő is velünk volt. Szeretettel emlékezek Rá."

Professor Alfred M. Bruckstein
Ollendorff Technion Chair in Science
Department of Computer Science


I would like to express my sincere condolences on the loss of Univ.-Prof. Dr. Attila Kuba to his wife, family and colleagues. Attila was a dear friend, research collaborator, and fellow editor of a scientific journal. He will remain forever in my memory as a brilliant scientist and a caring person, who was devoted to the benefit of his family, students and collaborators.


"Szeretném őszinte részvétemet kifejezni felesége, családja és munkatársai felé. Attila egy kedves barát, kutató munkatárs és egy tudományos folyóirat társszerkesztője volt. Örökre úgy emlékezem rá, mint egy ragyogó tudós és egy gondoskodó ember, aki a családja, hallgatói és munkatársai javának elkötelezettje."

Univ.-Prof. Mag. Dr. Sven Loncaric
Faculty of Electrical Engineering and Computing
University of Zagreb
Croatia


Only a few weeks ago I was informed that Attila was not well. He wrote a message to the Steering Committee of the international conference on Discrete Geometry for Computer Imagery (DGCI) that he would not be able to attend the conference that he was chairing due to his health. He assured the committee that the conference was in safe hands. And of course it was. Attila unselfishly wanted to see to the conference before his own health. I have met Attila a number of times over the years. Especially at DGCI conferences. He gave an invited talk at DGCI in Paris in 1999. The research area of discrete tomography was then new to me, but presented in such a clear way. I still remember the nicest handwritten transparencies I have ever seen. We have been on the Governing Board of IAPR together and worked as members of the same committee. Always very easy with Attila.

I will miss this humble man. Now I realize our meetings were too few. My thoughts go to his family and close colleagues.


"Néhány hete kaptam a hírt, hogy Attila nincs jól. Ő írta egy üzenetben a Discrete Geometry for Computer Imagery (DGCI) nemzetközi konferencia Irányító Bizottságának, hogy betegsége miatt nem tud résztvenni a konfencián, melynek elnöke volt. Biztosította a Bizottságot, hogy a konferencia biztos kezekben van. És ez természetesen így is volt. Attila önzetlenül a konferenciát helyezte saját egészsége elé.
Több alkalommal találkoztam Attilával az évek során, különösen DGCI konferenciákon. Az 1999-es DGCI meghívott előadója volt Párizsban. Akkor a diszkrét tomográfia területe teljesen új volt számomra, de az Ő előadásában mégis teljesen egyértelmű. Még mindig emlékszem a legszebb kézzel írott fóliákra, amiket valaha láttam. Együtt voltunk az IAPR Vezető Testületének tagjai és ugyanabban a bizottságban dolgoztunk. Attilával mindig könnyű volt együtt dolgozni.


Hiányozni fog ez a szerény ember. Most fogom csak fel, hogy túl keveset találkoztunk. Együttérzek családjával és közeli munkatársaival."

Ingela Nyström
Centre for Image Analysis
Uppsala University


My wife Marilyn and I cannot find the words that properly express our deep sorrow. For me Attila was not only one of my closest collaborators, but also one of our dearest friends, and a most wonderful human being. Our greatest sympathy goes to his wife Anna and the rest of his family, their pain is also ours.


"Feleségemmel, Marilynnel nem találunk szavakat, melyek kifejeznék mély fájdalmunkat. Nekem Attila nem csak egyik legközelebbi munkatársam volt, hanem egyik legkedvesebb barátom és egy nagyon csodálatos ember. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki feleségének, Annának valamint a család többi tagjának. Osztozunk fájdalmukban."

Gabor T. Herman, Ph.D.
Distinguished Professor of Computer Science
The Graduate Center
City University of New York


The sudden and unexepected death of Attila Kuba interrupts a longstanding partner and mentorship. In addition, Attila Kuba was an academic teacher in the best sense - his lectures were clear and full of informations. He had the rare ability to give understandable explanations of complex matters. In addition, no problems were to small him and his patience in answering questions was outstanding. His bright mind was always open for new ideas and projects. Since 1997 I personally had to pleasure to cooperate with Attila and co - workers within the CEEPUS Network "Medical Imaging & Medical Information Processing" Graz-Szeged-Zagreb-Novi Sad. During this time Attila proved to be one of the motors of this international, interuniversity and interfaculty cooperation.

What to say more - Attila we will miss you.


"Kuba Attila hirtelen és váratlan halálával megszakad egy hosszú partneri és mentori kapcsolat. Ezen felül, Kuba Attila a legjobb értelemben vett tudományos oktató volt - előadásai mindig egyértelműek és információval teliek voltak. Azon ritka képesség birtokában volt, hogy összetett dolgokat is érthető módon magyarázzon el. Soha egyetlen probléma sem volt túl kicsi számára és kivételes türelemmel válaszolta meg a kérdéseket. Fényes elméje mindig nyitott volt új ötletekre és projektekre. 1997 óta volt részem abban az örömben, hogy Attilával és munkatársaival együttműködhettem a Graz-Szeged-Zagreb-Novi Sad egyetemeket összekapcsoló "Medical Imaging & Medical Information Processing" című CEEPUS hálózat keretében. Ezidő alatt Attila bizonyult ennek a nemzetközi, egyetemek és tudományterületek közötti együttműködés egyik mozgatórugójának.

 

Mi mást mondhatnék - Attila, hiányozni fogsz!"

ERICH SORANTIN,
Dep. of Radiology, Medical University Graz / Austria
Coordinator of CEEPUS Network "CII-AT-0042-02-0607 - Medical Imaging & Medical Information Processing"


Dear Anna and family,

Erga (my wife) and I are shocked and speechless upon receiving the sad news. Erga and I met Attila many many times in Philadelphia, New York, Italy, Hungary and Israel. We liked him very much. He was a clever person and his kindness was something exceptional. We are mourning Attila's death.

Yours,
Erga and Yair.


"Kedves Anna és Család,

 

Ergával (feleségem) együtt megrendít a szomorú hír és nem találunk szavakat. Erga és én számos alkalommal találkoztunk Attilával Philadelphiában, New Yorkban, Olaszországban, Magyarországon és Izraelben. Nagyon szerettük Őt. Okos ember volt és kedvessége egyenesen kivételes. Gyászoljuk Attila halálát.

 

Erga és Yair"

Prof. Yair Censor, Department of Mathematics
University of Haifa, Haifa, Israel.


Dear friends and colleagues,

I have received the very sad news with shock and deep grief for a colleague, dear friend and very happy person. Of all my encounters with Attila, I will remember the most what a happy and content person he was - happy to be alive, happy to meet friends and colleagues, and happy to do exciting work. I have never met another person who could take so much joy out of life and out of mathematics in particular. Any mathematical concept explained by him seemed to be the most exciting thing in the world! To be around him and to talk to him was contagious - the sun would shine wherever he was. Many years ago, we did a humble paper together - and on reading it, one can tell exactly where my diffuse assumptions end and where his crystal-clear mind takes over, explaining the concept with perfect reasoning.

I will miss our work, but even more his joy of life. My condolences and thoughts go out to to his family and to all his friends who had the honour to know him and to work with him.


"Kedves barátok és munkatársak,


Megrendüléssel és mély fájdalommal fogadtam a nagyon szomorú hírt egy munkatársról, kedves barátról és nagyon boldog emberről. Attilával történő találkozásaimból leginkább arra emlékszem, hogy milyen boldog és elégedett ember volt - örült az életnek, a barátokkal és munkatársakkal való találkozásoknak és örült ha érdekfeszítő munkát végezhetett. Soha nem találkoztam még egy olyan emberrel, aki ily sok örömöt talált az életben és a matematikában. Bármilyen matematikai fogalmat úgy tudott elmagyarázni, hogy az a világ legizgalmasabb dolgának tűnt! A közelében lenni és vele beszélgetni ragályos volt - a nap ragyogott bárhova is ment. Sok évvel ezelőtt írtunk együtt egy szerény kis cikket - ennek olvasása közben az ember pontosan látja, hogy hol érnek véget az én szétszórt feltevéseim és hol vette át az Ő kristálytiszta elméje, a fogalmat tökéletes érveléssel elmagyarázva.


Hiányozni fog a közös munkánk, de még inkább az életöröme. Részvétem és együttérzésem a családjának és minden barátjának, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy ismerték és dolgoztak vele."


Burkhard Schillinger
Neutronentomographie ANTARES
Forschungsreaktor FRM-II
Technische Universitaet Muenchen
Germany


Tisztelt Gyászolók!

Mély megrendüléssel értesültünk Kuba Attila professzor úr haláláról. Személyében nem csak kollegát, barátot, hanem szövetségest is veszítettünk a jövő tudományába vezető útunkon. A COST 524 projekt keretében beindult Diszkrét Tomográfiai nemzetközi kutatási együttműködés, az Attila által kezdeményezett úton, egyre szélesbb körben terjed a neutron tomográfiát alkalmazó intézményekben, a világ számos országában. Örökké fogunk emlékezni kedves, szimpatikus személyiségére. Az általa kezdeményezett munkát folytatni kivánjuk az Ő szellemében, mind a hazánkban, mind pedig a nemzetközi tudományos körökben.

Fogadják őszinte részvétünket Attila elvesztésében érzett fájdalmukban

Dr. Balaskó Márton
az MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézetének Radiográfiai projektvezetője,
a COST 524 projekt alelnöke,
a Nemzetközi Neutron Radiológiai Társaság elnökségének tagja,
az Európai Neutron Radiográfiai szövetség elnöke


I have been asked by the IPMI board (all the organisers of the Information Processing in Medical Imaging conference of which Attila was responsible for the meeting in Visegrad) to transmit to the family, from all of us, our deepest sympathy and condolances. Everyone has said how important Attila's contributions were (and his friendship was) to the entire community.


"Az IPMI testülete (az Information Processing in Medical Imaging konferenciák összes szervezője, mely rendezvények közül Attila szervezte a visegrádi találkozót) kért fel arra, hogy a család felé továbbítsam legmélyebb együttérzésünket és részvétünket. Mindenki arról beszélt, milyen fontosak voltak Attila hozzájárulásai (és barátsága) az egész közösség számára."

Andrew Todd-Pokropek
Professor of Medical Physics
Head of Department
University College London


I have had the pleasure to work with Attila Kuba for some time and he was the most pleasant person to work with I have met in my whole long carrier. His one month visit to my university Paris 7 was extremely successful: we started our joint work on discrete tomography with absorption, but I spent also hours listening to his story, the story of his scientific carrier and also his personal story. We hardly knew each other when he arrived , we were close friends when he left four weeks later.


"Abban az örömben volt részem, hogy egy ideig együtt dolgozhattam Kuba Attilával. Ő volt egész hosszú pályafutásom legkellemesebb munkatársa. Az egy hónapos látogatása a Paris 7 egyetemünkön rendkívül sikeres volt: akkor kezdtük közös munkánkat az abszorpciós diszkrét tomográfiában, de órákon át hallgattam tudományos pályafutásának és személyes életének történetét is. Alig ismertük egymást amikor megérkezett de négy héttel később közeli barátokként váltunk el."


Maurice Nivat
Member of the academia europea
Corresponding member of the French and the Chilean academies of sciences


First of all I can say nothing else than deep, condolence to the family of the Prof. Kuba Attila. I was so surprised and shocked with that sad news.


"Nem is tudok mást mondani, mint mély részvétemet kifejezni Kuba Attila professzor családja felé. Annyira meglepett és megrázott ez a szomorú hír."


Prof.dr Viktor Till,
Institute of radiology,
Medical faculty Novi Sad


It was such a pleasure to start to get know Prof. Attila Kuba a bit better, after, since recently, our collaboration within the same CEEPUS Project started. Unfortunately, time became so short. I will remember his kindness, warmth, and hospitality that he was unselfishly showing when I was in Szeged. I felt that even during the DGCI06 conference - his spiritual presence was so obvious everywhere. I was impressed by his energy and enthusiasm in his work with students and younger colleagues. I deeply respect his scientific work. I send my condolences to his family, and to his colleagues from his Department.


"Olyan nagy öröm volt Kuba Attila professzort kicsit jobban megismerni, miután a közelmúltban együttműködésünk egy CEEPUS projektben elkezdődött. Sajnos az idő túl rövid volt. Emlékezni fogok önzetlen kedvességére, melegségére, vendégszeretetére, melyet a Szegeden töltött napjaimban irántam mutatott. Úgy éreztem, hogy még a DGCI06 konferencia alatt is lélekbeli jelenléte mindenütt nyilvánvaló volt. Meghatott a hallgatókkal és fiatal kollegákkal való munkába fektetett energiája és lelkesedése. Mélyen tisztelem tudományos munkásságát. Részvétemet küldöm családjának és Tanszéke munkatársainak."

Natasa Sladoje
Faculty of Engineering
University of Novi Sad
Serbia


I was greatly saddened to learn of this awful news. I met Attila on the occasion of many DGCI conferences and I shall remember him as a very enthusiastic, competent, modest and generous person.
I send his family, his friends and his close colleagues my most sincere condolences.


"Nagyon elszomorít ez a szörnyű hír. Számos DGCI konferencián találkoztam Attilával és úgy emlékszem rá, mint egy nagyon lelkes, hozzáértő, szerény és nagylelkű emberre. Legőszintébb részvétem családjának, barátainak és közeli munkatársainak."

Achille Braquelaire
Head of Math. and Comput. Science Dept.
University of Bordeaux
France


I first came into contact with the Szeged group in 1976 at a nuclear medicine conference (where incidently I first met my wife Vera Mann) and started visiting Szeged shortly after, where I also first met Attila Kuba. He and I jointly started a Tempus program in Medical Imaging and Robotics in 1991 which initiated the Summer School in Image Processing (SSIP) which has continued up to the SSIP in Szeged in July 2006 (the last time I was with Attila). I hope the SSIP will continue for many years into the future. He spent some time in my lab, as have a number of his students. We have a number of joint publications and joint research projects.

However this does not reflect our feelings (mine and that of my wife Vera) on hearing the news of Attila's death. While professionally I have the greatest respect for Attila's contribution to the field, _more_ than that he was to both of us a very close friend and we will both miss him enormously. I remember so many things we did together, going to the theatre and concerts in London and Szeged, driving to Lake Tahoe after the IPMI in UC Davis, going to a fete in his village outside Szeged, a birthday party (mine and in fact his 50th) in Visegrad, Attila driving me so many times from Budapest airport to Szeged late in the night so as to participate in another SSIP, planning the projects, including one where Attila is disguised as a terrorist with a serviette from a restaurant to function as a large moustache....

We, we all, will miss him so so much.


"A szegedi csoporttal először 1976-ban kerültem kapcsolatba egy nukleáris medicinai konferencián (amivel egybeesett első találkozásom feleségemmel, Mann Verával) és röviddel azután kezdtem Szegedre járogani, ahol Kuba Attilával is először találkoztam. Vele közösen kezdtünk el egy Tempus programot az Orvosi képalkotás és robotika területén 1991-ben, amiből a Képfeldolgozó nyári iskola (SSIP) is indult, mely a 2006. júliusi szegedi SSIP-ig folytatódott (az utolsó alkalom, amikor Attilával találkoztam). Remélem, hogy az SSIP története a jövőben is még sokáig folytatódni fog. Attila és több hallgatója is töltött rövidebb-hosszabb időt az intézetemben. Több közös publikációnk és közös kutatási projektünk van.

 

Mindez azonban nem tükrözi érzéseinket (a sajátomat és feleségemét, Veráét), melyet Attila halálának híre váltott ki. Míg szakmailag a legnagyobb elismeréssel adózok Attila a szakterületén végzett munkájának, sokkal inkább volt Ő mindkettőnk számára nagyon közeli barát és mindkettőnknek roppantul fog hiányozni. Nagyon sok mindenre emlékszem, amiket közösen csináltunk, színházba és koncertekre Londonban és Szegeden, az autózásra a Lake Tahoe-hoz a UC Davis-en rendezett IPMI után, egy ünnepségre a Szeged melletti falujában, egy születésnapi ünnepségre (az egyémre és az Ő ötvenedikjére) Visegrádon, a számos alkalomra, amikor Attila a budapesti repülőtér és Szeged között fuvarozott késő este, hogy részt vehessek egy újabb SSIP-n, a projektek tervezésére, melyek egyikén Attila egy terroristának álcázta magát egy éttermi szalvétát használva hatalmas bajuszként.

 

Mindannyiunknak nagyon-nagyon fog hiányozni."

Andrew Todd-Pokropek
Professor of Medical Physics
Head of Department
University College London


Although I have met Professor Kuba only at DGCI occasions, I remember him as very friendly. His dead, still so young, fills me with sorrow. I whish his wife, family and friends a lot of strength!


"Bár csak egyetlen DGCI alkalmával találkoztam Kuba professzorral, egy nagyon barátságos ember emléke él bennem. Ily fiatalkori halála fájdalommal tölt el. Sok erőt kívánok feléségének, családjának és barátainak!"


Pieter Jonker
Associate Professor in Applied Physics
Quantitative Imaging
Delft University of Technology


I am very truly shocked receiving the sad information. Since 1991 I have met Prof. Attila Kuba many times, especially during SSIPs. Prof. Attila Kuba was respectable academic teacher and honorable scientific worker. With his death, my bosom friend passed away and now is in the Lord Home. He stays in my memory as the man, who was devoted to others. My thoughts are with his family: wife, sons, grandchildren, and with friends and co-workers.


"Nagyon megrázott a szomorú hír. 1991 óta sokszor találkoztam Kuba Attila professzorral, különösképp az SSIP-k alkalmával. Kuba Attila professzor tiszteletreméltó egyetemi oktató és elismerésreméltó tudományos kutató. Halálával kebelbarátom távozott az Úr otthonába. Emlékezetemben a mások iránt oly odaadó emberként őrzöm. Együttérzek családjával, feleségével, fiaival, unokáival valamint barátaival és munkatársaival."

Marian J. Surma
Nuclear Medicine Department
Medical University in Lodz/Poland


Dear family of A. Kuba, dear Hungarian colleagues,

I believe to speak in the name of all European scientists, who are working in the field of neutron imaging, when I want to express the very deap regret about his early dead. He was entering the neutron imaging field during the activities of the European Action COST-524 "Neutron imaging methods for the detection of defects in materials". Based on his knowledge and experience in image processing and tomography he was able to deliver new and promissing approaches for data enhancement and methodical improvments. With his very optimistic and friendly communication he was able to attract young people and to motivate for further and deaper studies in the promissing field of digital neutron imaging.

We will keep the commemoration to him for all time.


"Kedves Család és Magyar kollégák,

 

Úgy hiszem, hogy az összes neutron képalkotás területén dolgozó európai tudós nevében szólok, amikor mély sajnálatomat akarom kifejezni Attila korai halála miatt. A European Action COST-524 "Neutron képalkotási módszerek anyaghibák felderítésére" című projektben került a neturon képalkotás területére. A képfeldolgozás és tomográfia területén szerzett tudásával és tapasztalatával új, bíztató szemléletet hozott az adatminőség növelésére és a módszerek javítására. Nagyon derülátó és barátságos beszélgetésekkel képes volt fiatalokat vonzani és ösztönözni a bíztató digitális neutron képalkotás mélyebb tanulmányozására.

 

Örök időkre őrizzük emlékét."

Eberhard H. Lehmann
Neutron Imaging & Activation Group
Paul Scherrer Institut
Switzerland


I have had the pleasure to meet Attila in USA, Hungary and Spain. I will remember him as an excellent scientist and a very kind person. I want to transmit to his family and colleagues my deepest sympathy and condolances.


"Részem volt abban az örömben, hogy találkozhattam Attilával az USA-ban, Magyarországon és Spanyolországban. Úgy emlékszem rá, mint egy kiváló tudósra és egy nagyon kedves emberre. A legmélyebb együttérzésemet és részvétemet küldöm családjának és munkatársainak."

Inmaculada García Fernández
Head of the Department of Computer Architecture
University of Almeria
Spain


Dear friends,

I met Prof. Attila Kuba on several conferences and other occasions related to discrete tomography. He was one of the founders of this young field and I have great appreciation for his leading role. He was a very kind and enthousiastic person. I would like to express my sincere condolences to his family, friends and colleagues.


"Kuba Attila professzorral számos a diszkrét tomográfiával kapcsolatos konferencián és egyéb alkalmakkor is találkoztam. Ő volt ennek a fiatal szakterületnek az egyik megalapozója és nagy elismeréssel adózom vezető szerepének. Egy nagyon kedves és lelkes ember volt. Szeretném kifejezni őszinte részvétemet családjának, barátainak és munkatársainak."


Joost Batenburg
Vision Lab
University of Antwerp
Belgium


Attila was so happy to organize Discrete Geometry for Computer Imagery Conference in his University of Szeged. He prepared this meeting with passion but he informed us at begining of October that he would not be able to attend the conference due to his health. Be sure that the conference was a real scientific success but to day we are greatly afflicted to learn of this awful news. Thank you Attila for your enthousiast and all your contributions for the communauty of Digital Tomography and Discrete Geometry.

We send to his family and all his collegues our sincere condolences.


"Attila nagy örömmel szervezte a Discrete Geometry for Computer Imagery konferenciát a Szegedi Tudományegyetemen. Szenvedéllyel készítette elő ezt a találkozót de október elején értesített bennünket, hogy egészségi állapota miatt nem tud résztvenni a konferencián. Nyugodt lehet, hogy a konferencia valódi szakmai siker volt de ma itt állunk mélyen lesújtva e rettenetes hírtől. Köszönet, Attila, a lelkesedésedért és minden tevékenységedért, amit a digitális tomográfia és diszkrét geometria közösségéért tettél.

 

Őszinte részvétünket küldjük családjának és minden munkatársának."

Jean-Marc Chassery
President of the Steering Committee of DGCI
Head of LIS laboratory
Grenoble, France


To Attila and his family,

For many years now, Attila Kuba has been a figure in our scientific community with his smile and intelligence. I still remember walking with him in the early dark winter days of sweden in Uppsala and chating about this and that and admiring his deep cultural and scientific knowledge. He was for most of us the Hungarian discrete geometry and we will always remember his kindness and scientific legacy.


"Attilához és családjához,

 

Sok éve már, hogy Kuba Attila, mosolyával és értelmével tudományos közösségünk alakja volt. Még mindig emlékszem rá, amikor egy sötét koratéli nap a svédországi Uppsalában sétáltunk és erről-arról beszélgettünk, miközben én csak csodáltam mély kultúrális és szakmai tudását. Legtöbbünk számára Ő volt a magyar diszkrét geometria és mindig emlékezni fogunk kedvességére és szakmai hagyatékára."

Pr. Eric ANDRES
University of Poitiers - France


On behalf of the Department of Radiology I deeply regret that Univ.-Prof.Dr. Attila Kuba passed away. With his death we loose one of the central persons of our successful common CEEPUS Network Medical Imaging and Informatics. Professor Kuba was a respected friend and partner of our Department and we loose an outstanding academic teacher and researcher.

Our thoughts are with his family and his friends and co-workers.


"A Radiológiai Osztály nevében mély sajnálatomat fejezem ki Prof. Dr. Kuba Attila elhunytán. Halálával a sikeres közös CEEPUS "Medical Imaging and Informatics" hálózatunk egy központi személyiségét veszítettük el. Kuba professzor Osztályunk tiszteletreméltó barátja és partnere volt és egy kiemelkedő egyetemi tanárt és kutatót veszítettünk el.

 

Együttérzünk feleségével, családjával valamint barátaival és munkatársaival."

Richard Fotter, M.D.
Chairman and Professor
Department of Radiology
Medical University Graz


It is a very, very sad news. Our discrete geometry community lost an outstanding member, remarkable researcher and person. All of us who knew him lost a good friend. My sincere condolences to Attila's family.


"Ez egy nagyon-nagyon szomorú hír. Diszkrét geometriai közösségünk egy kimagasló tagját, jelentős kutatót és embert veszítettünk el. Mindazok, akik ismertük Őt, egy jóbarátot veszítettünk. Őszinte részvétem Attila családjának."

Valentin Brimkov
Buffalo State College, State University of New York
&
Institute of Mathematics and Computer Science,
Bulgarian Academy of Sciences


Hálával emlékszem Kuba Attilára, akivel legutóbb az IPCV-06 nemzetközi nyári iskolán találkoztam, ahol kiváló előadást tartott mindannyiunk örömére és szakmai épülésére. Nem gondoltam, hogy ekkor látom utoljára. Nagy űrt hagyott a magyar képfeldolgozás kutatóinak közösségében.

Dr. Csink László
főiskolai tanár
Budapesti Műszaki Főiskola
Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
Szoftvertechnológiai Intézet


I knew Attila since 1997, but I started to collaborate with him in last March after a kind invitation in Szeged. Even if he was a scientific leader, I keep the image of a very simple man to whom it was really easy to speak about everything. I send my sincere condolences to his wife, his family and friends.


"Már 1997 óta ismertem Attilát, de csak márciusban kedves szegedi meghívásakor kezdtünk el együtt dolgozni. Még ha egy élenjáró tudós is volt, én a nagyon egyszerű ember képét őrzöm róla, akivel mindig mindenről nagyon könnyű volt beszélgetni. Őszinte részvétemet küldöm feleségének, családjának és barátainak."

Alain Daurat
LSIIT, University of Strasbourg 1
France


I had the chance to meet Attila Kuba at several DGCI conferences. His kindness and great devotion to our scientific community was always shining on all participants. I wish to express my deepest sympathy to his family, friends, and colleagues.


"Volt szerencsém Kuba Attilával több DGCI konferencián is találkozni. Kedvessége és szakmai közösségünk iránti nagy odaadása mindig minden résztvevőre kisugárzott. Legmélyebb együttérzésemet kivánom kifejezni családjának, barátainak és munkatársainak."


Pierre Soille
Joint Research Centre of the European Commission
Ispra, Italy


As Area Editor of IEEE Trans. on Image Proc. and as the head of Ariana research group at INRIA I would like to express my condolences to his family and his colleagues at Szeged University. Ariana is particularly concerned because we have a collaboration with some researchers of his group.


"Mint az IEEE Transactions on Image Processing folyóirat területi szerkesztője valamint az INRIA Ariana kutatócsoportjának vezetője részvétemet küldöm családjának és munkatársainak a Szegedi Tudományegyetemen. Ariana különösképp érintett, hiszen csoportjának több kutatójával dolgozunk együtt."

Josiane Zerubia
Director of Research
Head of Ariana research group
INRIA, BP 93, 2004 Route des Lucioles
06902 Sophia-Antipolis Cedex - France


A magyar tudományos élet kiemelkedő személyisége volt, aki tisztességével, becsületével, óriási tudásával kormányozta csapatát és mutatott példát követőinek. A pótolhatatlan veszteség okozta mély megrendüléssel őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak.

Dr. Kocsor András
tudományos főmunkatárs
Mesterseges Intelligencia Kutatócsoport
Szegedi Tudományegyetem


I am deeply saddened with this news. I met Attila a few times since 1998 (now I realize they were too few), and I will always remember him as a bright scientist and a gentle, happy man. I would like to express my condolences to his family and all his friends.


"Mélyen elszomorított a hír. Néhányszor találkoztam Attilával 1998 óta (most már látom, hogy túl kevés alkalmam volt rá) és mindig a ragyogó elmére és a szelíd, vidám emberre fogok emlékezni. Részvétem családjának és minden barátjának."

Bruno M. Carvalho
Departamento de Informática e Matemática Aplicada
Universidade Federal do Rio Grande do Norte


Legmélyebb részvétem nyilvánítom Kuba Attila professzor családjának, hozzátartozóinak, és barátainak, akit nagyívű tudományos munkájából ragadott el a kegyetlen élet. Nagy sajnálattal gondolok munkatársaira, tanítványaira és az egész magyar tudományos életre, amit távozása okozott. Sok erőt kívánok mindanyiuknak a szomorúság elviseléséhez.


Dr. Kuba Gellért
Nyugalmazott egyetemi tanár


I met Attila several times during the DGCI conference. He was a scientific leader and a so simple man. He was a kind person who cares. I would like to express my sincere condolences to his family, friends and colleagues.


"DGCI konferenciákon találkoztam Attilával. Szakmai vezető volt és ugyanakkor egy egyszerű ember. Kedves, törődő ember volt. Őszinte részvétemet küldöm családjának, barátainak és munkatársainak."

Fabien Feschet
LAIC Laboratory
University of Auvergne
France


Kedves Kuba Attila Professzor Úr,

Önt is lathatni nélkül messzire mevett, azért legnagyobb
sajnáratom.

Ön volt szépen szíves és ez a nekem idegen discrete tomographyi
mezőön engem és hallgatóim bátrítá.
A bátorításja miatt a kutatásam folytathattam.

Önt bensőségesebben beszélhetni végett a magyar nyelvet
tanulni erkezdetem. Ön is az első magyar leveletem melegen bátríitá.
Ön a eszményi oktató volt.

Igazán önt japánba meghívem és bemutatni kívánattam
a hitvesi már láttaja legmesszelebb keleti országat, ahol
egy a magyarhaz hasonló nyelvet beszéló művelt emberik laknak.

Ez a részvétnyilvánítás silány magyar nyelvul írem, mert
ez a nyelvet csak ön miatt tanultam.

Szépen köszönöm és az égben legyen békés.

KANEKO Akira


Attila sokat tett a képfeldolgozás hazai fejlődéséért, a közösség összetartásáért. Nem kért segítséget, nem követelt szervezett támogatásokat, egyszerűen és csendben tervezte a nyári egyetemeket. Saját szakterületén sok éven át szervezett konferenciákat. Tartalmas szakmai kapcsolatban volt sokunkkal, itthon és külföldön. Ahhoz képest, hogy mi mindent tett, szerényen meghúzódott. Most is szinte észrevétlenül távozott. Hiányozni fog, mint olyasvalaki, akiről mindig tudtuk, hogy számíthatunk Rá.

Szirányi Tamás
a KÉPAF volt elnöke


Tisztelt Gyászolók!

Mély megrendüléssel értesültünk Kuba Attila professzor úr haláláról. Személyében a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság egyik meghatározó tagját veszítettük el, felháborítóan korán. Fogadják őszinte részvétünket Attila elvesztésében érzett fájdalmukban.

Alföldi István
NJSZT ügyvezető igazgató


A couple of weeks ago, it was very sad that Attila could not attend to the 13th DGCI conference he organized. Back to our home, the terrible news shocks all the DGCI participants and all the persons that had had the nice experience to meet him. In the name of the Technical Committee 18 "Discrete Geometry", I send my condolences to his family.


"Néhány héttel ezelőtt nagyon szomorú volt, hogy Attila nem tudott résztvenni a 13. DGCI konferencián, melynek szervezője volt. Hazatérésünk után a rettenetes hír lesújt minden DGCI résztvevőt és mindenkit, akinek abban a szép élményben volt része, hogy találkozhatott Vele. A 18-as "Diszkrét geometria" Technikai Bizottság nevében küldöm részvétemet családjának".

David Coeurjolly
IAPR-TC18 Chair
LIRIS
University of Lyon


First time I met Attila Kuba was when he gave a talk on discrete tomography at the university of Erlangen a couple of years ago. Retrospectively, I can say that was the beginning of a wonderful friendship. I remember him not only as excellent researcher but also as a very modest, generous and unselfish person. The news of his sudden death fills me with deep sorrow, my thoughts are with his family and colleagues.


"Kuba Attilával akkor találkoztam először, amikor néhány éve a diszkrét tomográfiáról tartott egy előadást az erlangeni egyetemen. Visszatekintve elmondhatom, hogy ez egy csodálatos barátság kezdete volt. Nem csak a kiváló kutatóra, hanem a nagyon szerény, nagylelkű és önzetlen emberre emlékezem. Hirtelen halálának híre mély fájdalommal tölt el, együttérzek családjával és munkatársaival."

Stefan Weber
CVGPR-Group
University of Mannheim
Germany


Napok teltek el azóta, hogy arról értesültem, hogy Kuba Attila örökre eltávozott közülünk. De valahol még mindig reménykedem, hogy ez nem történhetett meg. Azóta a találkozásaink képei villanak fel előttem. Képek, amelyek ezen nagyszerű ember életének csupán néhány pillanatát engedik számomra látni, de mégis nagy jelentőséggel bírnak. Képek a közös beszélgetéseinkről, képek a közös munkálkodásainkról és képek az első találkozásunkról.

Az első találkozásunk napja számomra egy féléves szegedi tartozkodás és egyben a digitális képfeldolgozás területén folytatott munka kezdetét jelentette. Még mindig látom magam előtt, ahogy a Kalmár Intézet lépcsőjét kettesével "szedve" jött le elém Ő, aki a szakma nemzetközileg elismert mestere volt már akkor is. Ez a fajta közvetlensége is hozzájárult, hogy kiváló tanárrá és iskola teremtő személlyé váljon.

Vártam arra, hogy eljöjjön az idő, amikor megköszönhetem, hogy annyi mindenre megtanított, hogy bevezetett a szakma számtalan rejtekébe, és hogy megadta a lehetőséget arra, hogy otthon érezzem magam a kutató csoportjában és még Szegeden is. Talán érezte, talán tudott róla. Ennek ellenére szeretném megköszönni neki. Köszönöm Attila!


Fazekas Attila
Debreceni Képfeldolgozó Csoport
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar


Modest about his own achievements; genuine interest and helpful, clear intuitive insights about your workshop, conference or journal contribution; enjoyable discussions in any company, this is Attila.


"Szerénység a saját eredményei tekintetében, őszinte érdeklődés és segítőkészség, tiszta ösztönös éleslátás a workshop, konferencia és folyóirat közleményekben, élvezetes beszélgetések bármely társaságban. Ez Attila."

Imants Svalbe,
School of Physics
Monash University, Australia


The first time when I met Attila was 6 years ago at a Discrete Tomography workshop in Oberwolfach. Immediately impressed by his personality I felt surprisingly easy to approach him, although I was a recent Ph.D. student and he the eminent expert in the field. Later on, I met him at various conferences, and I was honored to have him as a referee for my thesis. Having just arriving from Hungary, on the day of my graduation, he even found the time to attend my party in the evening. I will always keep these personal moments in my heart. My deepest condolences go to his family and friends.


"Attilával 6 évvel ezelőtt találkoztam először egy Diszkrét Tomográfia worshop-on Oberwolfachban. Azonnal mély benyomást tett rám személyisége és meglepően könnyű volt Őt megközelíteni annak ellenére, hogy én egy friss Ph.D. hallgató voltam Ő pedig a terület kimagasló szakértője. Később is találkoztunk különféle konferenciákon és abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy vállalta disszertációm bírálatát. Épphogy csak megérkezett Magyarországról az avatásom napján, de talált időt arra, hogy az esti partimra eljöjjön. Mindig a szívemben fogom őrizni ezeket a személyes pillanatokat. Legmélyebb részvétem családjának és barátainak."

Andreas Alpers
School of Operations Research and Industrial Engineering
Cornell University, USA


Nagyon megrázott, hogy Kuba Attila ilyen tragikusan, alkotóereje teljében eltávozott közülünk, halála pótolhatatlan veszteséget jelent. Attila emberként és kutatóként egyaránt példaképül szolgálhat, szerencsésnek tartom magam, hogy ismerhettem. A család és a kollégák mély fájdalmában én is osztozom.

Hajdu Lajos
egyetemi docens
Debreceni Egyetem
Matematikai Intézet


Kedves Kuba család, kedves munkatársak,

hihetetlenül váratlanul és fájdalmasan ért tegnap a hír kedves Kuba Attila professzorom, témavezetőm, merem mondani barátom haláláról. Habár tudtam, hogy súlyosan beteg - sajnos az idei DGCI konferencián, amelyen Attila szervezési tevékenységét, szellemét mindenütt lehetett érezni, már nem találkozhattunk - hittem benne, hogy életörömével, erejével, családja és barátai segítségével és jókívánságaival újra meg fog tudni gyógyulni. Attila nagyon fog hiányozni - visszaemlékezve azokra a szép órákra, amelyeket vele együtt tölthettem nemcsak közös munkánk során hanem azon túl is, élvezve egymás társaságát, elbeszéléseit, történeteit és nyelvét is (Ő a németet, én a magyart) - természetesen Szegeden, de Münchenben is, amely várost szívből szeretett, Mannheimban, New York-ban - már ezekben a szomorú pillanatokban is érzem hiányát. Köszönöm mindazt a segítséget, tanácsokat, javaslatokat, ötleteket, amelyeket Attila a tudományos munkában nyújtott nekem. Szeretném ezen az úton kifejezni őszinte és mélységes részvétemet kedves felesége, családjai és munkatársai felé.

Steffen Zopf
Szegedi Tudományegyetem
Informatikai Tanszékcsoport
Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
és
Freiburg
Németország


I could not believe the sad news of Attila's death. In fact, I still can't believe it and am still shocked by such a great loss for all of us. Attila was not just a highly educated and experienced colleague but also a very good friend whom I owe very much and whom I stay owing for the rest of my life. I am very happy I have got an opportunity to meet Attila and enjoy both pleasure and honour to cooperate with himself and with his excellent team, to learn from him a small part of his scientific expertise and organisation skills, and also enjoy his noble manners and his kind and understanding behaviour towards all of us. I will be missing him very much indeed and will remember him for ever. Please accept my very sincere condolences in your bereavement.
Yours Sincerely,


"Hihetetlen volt Attila halálának szomorú hírét hallani. Valójában még mindig nem tudom elhinni és még mindig le vagyok sújtva az óriási veszteségtől. Attila nem csak magasan képzett és tapasztalt munkatárs volt, hanem nagyon jó barát is, akinek nagyon sokkal tartozom és fogok is életem végéig. Nagyon boldog vagyok, hogy Attilával találkozhattam és részesülhettem a vele és kiváló csapatával való együttműködés megtiszteltetésében és örömében, hogy tudományos szakértelméből és szervezőkészségéből egy kicsit én is tanulhattam, és hogy csodálatos viselkedését és a mindannyiunk iránti kedves és megértő magatartását élvezhettem. Nagyon fog nekem hiányozni és örökké emlékezni fogok Rá. Fogadják legőszintébb részvétemet gyászukban.
Őszinte tisztelettel,"

Martin Samal,
Charles University Prague,
Czechia


It felt very eerie when the subject line of the message I received from Laszlo read just "Attila." As I opened the message with hesitation, I was shocked to read the very first line. I am so very sad to hear about his demise. How very unfair! Such a dear person, humble and noble. What a loss! My deepest condolences.


"Hátborzongató érzés volt a Lászlótól kapott üzenet tárgysorát látni, mely csak annyi volt: "Attila". Miután habozva megnyitottam az üzenetet, megrendített annak első sora. Halála nagyon elszomorít. Annyira igazságtalan! Olyan kedves ember, szerény és nagylelkű. Micsoda veszteség! Legmélyebb részvétem."

Jay Udupa


Kuba professzor Urat a júliusi SSIP Nyári egyetemen volt alkalmam megismerni. Váratlan halálhíre megrázó a számomra!

Lukity Tibor
Faculty of Technical Sciences
Univresity of Novi Sad
Republic of Serbia


Mély megrendüléssel hallottuk a megváltoztathatatlan hírt, hogy Kuba Atilla profeszor eltávozott közülünk. Közös kutatásaink során egy kivételes emberrel hozott össze a sors, akivel a határterületi tudományokon kívül emberileg is közel kerültünk egymáshoz. Rendületlen energiája, hihetetlen tanítási vágya és tudása pótólhatlan veszteség mindanyiunknak. Navigációs sebészettel foglalkozó csapata igyekszik a tőle kapott energiával folytatni a közösen megkezdett utat. Emlékét megőrizzük. Őszinte részvétem családjának.


Dr Varga Endre
Szegedi Tudományegyetem
Traumatológiai Klinika


Already in the eighties Professor Kuba contributed to the scientific work of the Chair for Pattern Recognition in the field or medical image processing and understanding while he was working at the University of Erlangen with an Alexander von Humboldt grant. After this we kept in contact through mutual visits and meetings. It was an unexpected shock to hear about his premature death. I lost an esteemed colleague and friend, and the scientific community lost a dedicated scientist. We will keep him in good memory.


"Kuba professzor már a nyolcvanas években tevékenyen résztvett a Pattern Recognition Tanszéken orvosi képfeldolgozás és értelmezés területén folyó munkában, amikor az Erlangeni Egyetemen Humboldt ösztöndíjasként dolgozott. Kapcsolatunk azután is megmaradt kölcsönös látogatások és találkozók formájában. Váratlan sokként ért korai halálának híre. Egy nagyra becsült munkatársat és barátot veszítettem el, a szakmai közösség pedig egy odaadó tudóst. Emlékünkben őrizzük Őt."

Heinrich Niemann
(Prof. em. Dr.-Ing., University of Erlangen)


Megdöbbentett a hír. A minden találkozásunkkor életvidám, energiával teli Kuba Attila elment. Számomra neve egyet jelent a magyar képfeldolgozással. Nehéz ilyenkor bármit mondani, még nehezebb írni...

Dr. Nagy Benedek,
Debreceni Egyetem


We are very sorry to hear the death of Kuba Attila. He played a prominent role in the long-term and successful cooperation between Szeged University and our company. His constructive and creative ideas contributed to the development of a radiotherapy software, which has been used successfully in clinical practice. His death is a real loss for medical imaging science, for the University, and for Hungary.

Our thoughts are with his family as well as with all his colleagues and friends.


"Nagy szomorúsággal értesültünk Kuba Attila haláláról. Kiemelkedő szerepet játszott a Szegedi Tudományegyetem és vállalatunk közötti hosszú, sikeres együttműködésben. Építő ötletei hozzájárutak egy radioterápiás szoftver kifejlesztéséhez, amelyet a klinikai gyakorlatban is sikeresen alkalmaztak. Halála igazi veszteség az orvosi képfeldolgozó szakmának, az Egyetemnek és Magyarországnak.

 

Együttérzünk családjával valamint minden munkatársával és barátjával."

Mike Fritts, General Manager - GTO Hungary
Chris Guzy, former General Manager - GTO Hungary
Koltai Gabor, former Manager - CSE Application team Hungary
Jerome Gonichon, Manager - CSE AW program office
Fidrich Marta, former Project Leader - University collaborations
Bekes Gyorgy, former PhD student - CSE sw engineer
Rusko Laszlo, former PhD student - CSE sw engineer

GE Healthcare


For the past few years I have met Attila every July at the Summer School on Image Processing (SSIP). This was always a great pleasure, as I was always warmly received and enjoyed our conversations exceedingly. His unexpected death is a loss to the scientific community and to future students.


"Az elmúlt néhány évben minden júliusban találkoztam Attilával a Képfeldolgozó nyári iskolákon (SSIP). Ez mindig nagy öröm volt számomra, mindig meleg fogadtatásban volt részem és nagyon élveztem beszélgetéseinket. Váratlan halála veszteség a szakmai közösségnek és a jövendő hallgatóságnak."


Allan Hanbury
Pattern Recognition and Image Processing Group (PRIP)
Vienna University of Technology


Prof. Attila Kuba was one of the CEEPUS pioneers, active in the program since its very beginnings. CEEPUS has appreciated Prof. Kuba as an excellent network partner, a true scholar and Central European gentleman, a pleasure to work with and be with. We all miss him very much.


"Kuba Attila professzor a CEEPUS egyik úttörője, annak legelső napjaitól aktív résztvévője volt. A CEEPUS Kuba professzorban egy kiváló hálózati partnert, egy igazi tudóst és egy Közép-Európai úriembert tisztelhetett, akivel öröm volt együtt dolgozni és együtt lenni. Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni."

Elisabeth Sorantin
CEEPUS
Secretary General


The sad news arrived to me as a shock. I met Attila for the first time in 1983, when he was a visiting fellow in Erlangen for one year and I spent, just by chance, at the same university few months between '83 and '84. That was a lucky circumstance since we were working on similar problems from different points of view. I found immediately that he was a wonderful person and I am honored to say that we became very soon close friends. He then spent two longer periods visiting me in Trieste and he invited me to Szeged. Last time we met was again in Erlangen one year ago. We wrote three joint papers, and his contribution was in all occasions essential and generous. Also in his personal relations he was generous, altruistic and caring, and happy, hard-working, curious and bright. His friends and colleagues will all miss him and I want to express my deepest condolences to his wife Anna, to his sons and grandsons, and to the rest of his family.


"Megrendített a szomorú hír. Attilát 1983-ban ismertem meg, amikor Erlangenben volt vendégkutató egy évig és én, csak véletlenül, ugyanazon az egyetemen töltöttem néhány hónapot '83 és '84 között. Ez egy nagyon szerencsés körülmény volt, hiszen mindketten hasonló problémát vizsgáltunk csak különböző szempontból. Azonnal láttam, hogy egy csodálatos ember és megtisztelve jelenthetem ki, hogy nagyon hamar közeli barátokká váltunk. Két hosszabb időszakot töltött nálunk Triesztben és Szegedre is meghívott engem. Legutoljára egy évvel ezelőtt találkoztunk Erlangenben. Három közös cikket írtunk, melyekben az Ő hozzájárulása minden esetben lényeges és bőkezű volt. A személyes kapcsolataiban is nagylelkű volt, önzetlen, gondoskodó, vidám, keményen dolgozó, érdeklődő és gyors felfogású. Barátainak és munkatársainak mind hiányozni fog és legőszintébb részvétemet szeretném kifejezni feleségének, Annának, fiainak és unokáinak, valamint családja többi tagjának."


Prof. Aljosa Volcic
University of Calabria
Vice-President of
Istituto Nazionale di Alta Matematica, Rome


Professor Attila Kuba visited my Lab in Nov-Dec 2005 for four weeks. In this period, we have got to know not only a brilliant scientist, but also a warm-hearted person with manifold interests and a deep intellect. All of us were greatly saddened to learn of the unexpected passing of Attila. It is impossible to put this sad loss into words. We wish to extend our deepest sympathy to his wife, to his family, and to all his friends and collegues in Szeged.


"Kuba Attila professzor 2005 november és december között tett négy hetes látogatást intézetünkben. Ezidő alatt nem csak egy ragyogó tudóst ismertünk meg, hanem egy melegszívű embert is sokrétű érdeklődéssel és mély értelemmel. Mindannyiunkat mélyen elszomorított Attila váratlan halála. Lehetetlen e szomorú veszteséget szavakba önteni. Legmélyebb együttérzésünkről biztosítjuk feleségét, családját valamint minden barátját és szegedi kollégáit."

Prof. Christoph Schnoerr
University of Mannheim
Germany


I have the pleasure to meet Attila for the first time in a Workshop on Discrete Tomography in France. I meet him again for another Workshop on Discrete Tomograph, in New York last year. I'll keep the memory of both a particularly gentle man and of a very attractive scientist. I'll express my deeper sorrow to his Familly, Friends and Colleagues.


"Attilával Franciaországban találkoztam először egy diszkrét tomográfiai workshop-on. Tavaly találkoztunk újra egy másik diszkrét tomográfia workshop-on New Yorkban. A különösen szelíd úriember és egyben nagyon megnyerő tudós él emlékemben. Mély fájdalmam fejezem ki Családja, Barátai és Munkatársai felé. "

Pr Christophe Picouleau
Chaire de Recherche Operationnelle
Laboratoire CEDRIC
Conservatoire National des Arts et Metiers


Olvasom az Attilára emlékezők részvétnyilvánításait az emléklapon. Az egyes visszaemlékezésekből lassan összeáll a kép: mindenki más-más apró mozaikdarabot tesz hozzá ahhoz, ami Attila hihetetlenül kedves lényét jellemzi. Én is szeretném hozzátenni az élményemet: ki volt Attila egy kolléga feleségének az elmúlt 13 évben.

A család lakásához közel lakunk, egy 10 emeletes panelház tetején. Gyakori élményem volt, hogy reggelenként, az ablakon kipillantva látom Attilát összetéveszthetetlen mozgásával, egyenes testtarásával gyalog sétál be a munkahelyére. De nem is a látvány a lényeg, hanem az érzés, ami Attila láttán mindig átfut bennem: hogy a férjem főnöke több, sokkal több, mint főnök, több, mint egyszerűen egy jó és okos ember, sokkal inkább egy védő, oltalmazó Valaki (Őrangyal talán?), akinek megnyugtató közelében semmi rossz nem történhetik a családunkkal. Mert Attila lényével ezt a végtelen nyugalmat, békét, biztonságot sugározta.

Ezt az oltalmat érezhette meg középső fiunk is, aki 7 évesen egy ásotthalmi összejövetelen olyan ősbizalommal és egyben büszkeséggel ült Attila ölében (és alkotott vele egy csapatot az activity-ben), mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Úgy tűnt, hogy Attilának is az.

Hálát adok Attila létéért. Megtartom Őt a szívemben és kérem az Úr áldását reá és szeretteire.

Gömöri Katalin


We have had the privilege to know Attila as a leading scientist in his field, as a Humboldt guest professor at our institute, as a co-worker and as a friend. Hence we are shocked by his much too early decease. Dear Attila, we will miss you. Your work will live on in science and your kindness and warm personality will live on in our hearts


"Abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy ismerhettük Attilát, mint szakterületének élenjáró tudósát, intézetünk Humboldt vendégprofesszorát, munkatársat és barátot. Megrendített bennünket nagyon korai halála. Kedves Attila, hiányozni fogsz nekünk. Munkád tovább él a tudományban, kedvességed és meleg személyiséged pedig a szívünkben."

Oliver Bastert, TU München
Julia Böttcher, TU München
Rene Brandenberg, TU München
Sven de Vries, Yale University
Peter Gritzmann, TU München, President of the Deutsche Mathematiker Vereinigung, 2002-2003
Barbara Langfeld, TU München
Katja Lord, PartnerRe, Zürich
Michael Ritter, TU München
Anusch Taraz, TU München
Thorsten Theobald, TU Berlin


Kuba Attila nem csak a hazai képfeldolgozás meghatározó alakja volt, hanem az őt körülvevő közösség szerény, de meghatározó, értékes személyisége. Többet, mint egy kutatót veszítettünk.

Czúni László
docens, Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tsz.
Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar
a Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának elnöke


I was SO sorry to hear about this terrible lose. Attila worked closely with my advisor (Dr. Gabor T. Herman) and therefore used to visit our group regularly. He recently visited us as a matter of fact. He was such a kind, warm and wonderful man. On top of that, he a great lecturer! I always enjoyed the talks he gave when he visited. I also had the great pleasure of attending one of the summer schools he organized in Hungary. My sincerest condolences,


"Óriási szomorúsággal tölt el e rettenetes veszteség híre. Attila közeli munkakapcsolatban állt témavezetőmmel (Dr. Gabor T. Herman) és így rendszeresen látogatta csoportunkat. Tulajdonképpen nemrég is járt nálunk. Olyan kedves, szívélyes és csodálatos ember volt. Mindezen túl pedig egy kiváló előadó! Mindig élveztem az előadásokat, melyeket látogatásaikor tartott. Abban a nagy örömben is részem volt, hogy az egyik általa szervezett nyári iskolán is résztvehettem Magyarországon. Legőszintébb részvétem,"

Eilat Vardi-Gonen
student of Gabor Herman


Megrendülve hallom, hogy Kuba Attila meghalt. Ezúton fejezem ki együttérzésemet. Csak par napot töltöttem társaságában a 2OO5-ös szegedi nyári iskola keretében, de megragadott kamaszos közvetlensége, póztalansága, és előadásának tisztasága, eleganciája. Magas szakmai szinvonalat, eredményes kutató és oktatói munkát teremtett, és egy jókedvű, emberi környezetet. Jó lett volna még sokszor találkozni vele, együtt dolgozni.

Ruttkay Zsófia
Prof. of Computer Science,
University of Twente


Dear family,

sometimes one cannot believe in what is told or what is written, so we all were shocked by the message of Attila's death. It is very difficult to find the right words, sentences to express what we feel. We know him as a wonderful, pleasant dear colleague, as an high-level mathematician who also could communicate with and was understood by non-mathematicians, such as physician. We are deeply concerned on and sad about this abrupt and unforeseen termination of his short life and we always will bear him in beholden and grateful remembrance. We only can assure our sadness and sorrows to his wife and his family, knowing that we cannot drive away their pains and sorrow.


"Kedves Család,

 

az ember néha nem képes felfogni a kimondott vagy leírt dolgokat, így mindannyiunkat megrázott Attila halálának híre is. Nagyon nehéz megfelelő szavakat, mondatokat találni érzéseink kifejezésére. Úgy ismertük Őt, mint egy csodálatos, kellemes, kedves kollégát, egy magas-szintű matematikust, aki nem csak matematikusokkal, hanem pl. orvosokkal is képes volt kommunikálni, és akit Ők is megértettek. Mélyen megérintett és elszomorított bennünket rövid életének ily hirtelen és váratlan véget érése és mindig hálával emlékezünk Rá. Csak saját szomorúságunkról és fájdalmunkról biztosíthatjuk feleségét és családját, tudván, hogy az Ő fájdalmukat és bánatukat nem űzhetjük el."

Wolfgang Treimer and Ulrike Feye-Treimer
André Hilger
Nikolay Kardjilov
Ingo Manke
Markus Strobl
University of Applied Sciences (TFH) Berlin
Department II Physics, Mathematics, Chemistry


Mély megrendüléssel és hitetlenkedve fogadtuk a hírt, hogy kedves barátunk, a kiváló oktató és iskolateremtő kutató Kuba Attila eltávozott közülünk.

Biztos vagyok benne, hogy a képelemzéssel és képfeldolgozással foglalkozó kollégák, a tanítványok számára a jövőben nagyon fog hiányozni barátságos, mindig mosolygós, egyszerű egyénisége, szakmailag hasznos tanácsa és megalapozott véleménye. Ma is emlékszem arra a tanácskozásra, amelyen megalapítottuk a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság KÉPAFF Szakosztályát: én ekkor találkoztam vele először, s már akkor is magával ragadott higgadt és megfontolt hozzáállása.

A későbbiekben többször találkoztunk, legutóbb 2004-ben szerveztük közösen a Képfeldolgozók és Alakfelismerők IV. konferenciáját Miskolcon. A kiadvány szerkesztésében, a konferencia lebonyolításában mutatott önzetlen segítsége, s elsősorban a szakmai munkára és kollegiális együttműködésre koncentráló tevékenysége ma is példaként áll előttem.

A Műszaki Anyagtudományi Kar vezetősége és a képelemzéssel foglalkozó kollegák nevében részvétemet és mély együttérzésemet fejezem ki a családtagoknak és a kollégáknak.

Dr. Gácsi Zoltán
egyetemi tanár,
a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja


We met Attila during our PhD, and we immediately realized that despite of his simplicity and modesty, he was a real leader in research and an evaluable teacher. But most of all we remind him as a generous person and a really good friend. All the people who knew him will surely miss his kind smile and delicacy of feelings


."A PhD munkánk folyamán ismertük meg Attilát és azonnal láttuk, hogy egyszerűsége és szerénysége ellenére egy igazi vezető volt a kutatás területén és egy értékes tanár. Minden közül azonban a nagylelkű emberre és igazán jó barátra emlékezünk. Mindannyiunknak, akik ismertük Őt, hiányozni fog kedves mosolya és tapintatossága."


Simone Rinaldi and Andrea Frosini
Department of Computer Science
Siena - Italy


After the mail containing such terrible information, we realized how Attila worked hard to help as possible in organizing DGCI in Szeged without complaining about his health. In Szeged, we were thinking a lot about him and expecting some recovery, certainly because Attila asked the organization committee not to tell too much tragic news about his health. This was one more proof about Attila's plainness and kindnesses. I have met regularly Attila at DGCI conference for now several years. He was a kind person, deeply involved in scientific domains. We were missing him at DGCI, we will miss him forever.


"E szörnyű hírt tartalmazó levél olvasása után fogtuk csak fel igazán, milyen keményen, saját egészségi állapotáról nem panaszkodva, dolgozott Attila a szegedi DGCI szervezésén. Sokat gondoltunk Rá Szegeden és vártuk a jobbulását, minden bizonnyal azért is, mert Attila megkérte a szervezőket, hogy ne mondjanak túl sokat tragikus állapotáról. Ez is egy újabb bizonyítéka Attila egyszerűségének és kedvességének. Már több éve rendszeresen találkoztam Attilával DGCI konferenciákon. Kedves ember volt, aki nagyon sokat tett különböző tudományterületeken. Hiányoltuk a DGCI-n és mindörökké hiányozni fog nekünk."

Annick Montanvert
University of Grenoble - France
(DGCI steering committee)


Dear Sirs and dear Friends,
It was with deep sorrow that we learned of the death of Professor Kuba Attila the Head of Department of Image Processing and Computer Graphics, University of Szeged the President of Alexander von Humboldt Foundation in Hungary; a great scientist and wonderful man. Please accept our condolences over the loss of a man whose work and personality will long be remembered. Please convey also our sympathy to his family.
Yours sincerely


"Tisztelt Hölgyek és Urak, kedves Barátok,
Mély megrendüléssel értesültünk Kuba Attila professzor, a Szegedi Tudományegyetem Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszékének vezetőjének és a Magyarországi Humboldt-Egyesület elnökének; egy kiváló tudósnak és csodálatos embernek haláláról. Fogadják részvétünket egy olyan ember elvesztésében, akinek munkájéra és személyére nagyon sokáig emlékezni fogunk. Kérjük, továbbítsák együttérzésünket családja felé is.
Tisztelettel,"

Prof. Dr. Boguslaw Buszewski
Vice-president of Societas Humboldtiana Polonorum


Kavarognak bennem az emlékek. A szakmaiak, pl. a cikkek csiszolása az alkotás izgalmával, örömével meg a szellemi kalandot jelentő megbeszélések. És ott vannak a kötetlenek is: futunk Atlantic City-ben az utolsó Philadelphia-ba tartó buszhoz, grillezünk a domaszéki kertben, bejárjuk a Metropolitan múzeumot, jóízű nevetések és együttérző hallgatások (Attila mestere volt a hallgatásnak is), lazacos lakoma egy svéd várkastélyban, a nyári iskolák önfeledtsége.

Az Attila közelében megélt 13 évemből most három pillanatképet emelek ki: egyet-egyet az időszak elejéről, közepéről és végéről.

Az első:
1993 végén kerültem az Intézetbe próbaidős tanársegédnek. Attila emberi minőségét viszonylag fiatal és tapasztalatlan létemre sem volt nehéz felmérni. Pár nap múltával róla mint közvetlen főnökömről otthon már kijelenthettem: Ha valaha összeveszünk, abban csak én lehetek a hibás.

Közel hét éve a doktori dolgozatomat az alábbi mondattal zártam:
A végére hagytam Kuba Attilát, akinek a legtöbbet köszönhetem: nemcsak a tőle kapott sokrétű és nélkülözhetetlen szakmai segítséget, hanem a tanszékén megteremtett nyugodt, alkotó légkört, valamint az emberi gesztusokat, a biztatást és a bizalmat is.

És az utolsó élmény:
A DGCI konferencia első napjának végén felhívtam a feleségét, hogy örömmel újságolhassam: minden rendben van, mindenki megérkezett, az állófogadásnak már fél órája vége a program szerint, de még mindenki itt érzi jól magát. Anna kérdezte Attilától, hogy átveszi-e a készüléket. "Nem." - felelte, majd később újra hallottam Attila már erőtlen hangját: "Mondd meg, hogy nem azért, mert nem akarom, hanem azért, mert nem tudom."

Az utolsó tőle hallott mondat is ugyanarról szól, mint amit mindvégig megtapasztalhattam a közelében töltött évek során: Attila érzékeny, eleven, figyel másokra, meglátja másban a másik embert, senkit sem akar megbántani, békességet teremt.

Palágyi Kálmán


Hihetetlen Attila halálhíre....

Valójában nem tudom elhinni és le vagyok sújtva az óriási veszteségtől. Óriási szerencsémnek hiszem, hogy Vele nem csak mint tanárral, hanem mint emberrel is találkozhattam, és személyes környezetben is ismerhettem.

Attila szakmai tudásáról itt elegen szóltak, úgyhogy inkább arról az oldaláról jellemezném, amit kevesebben láttak: milyen jó ember és pedagógus is volt: nem volt elegendő az, hogy bármit az ember visszaadott, Attila ügyelt arra, hogy tanulmányaink - stílusosan - mindig színesen legyenek megfestve a képfeldolgozás és számítógépes grafika területén belül (sőt néha azon túl is). Nagyon boldog vagyok, hogy Attilával találkozhattam és részesülhettem abban, hogy tudását átvéve egy kicsit én is tanulhattam, megtapasztalhattam, mekkora szakmai tudással rendelkezik. Sokszor gondolok beszélgetéseinkre, ami mindig tovább segített...

Nagyon fog nekem hiányozni. Mindig megmarad számomra egy olyan jószándékú, szeretetreméltó embernek, amilyenből nagyon kevesen vannak a Földön. Ezért is külön fájdalom, hogy nem láthatom többet...

Fogadják legőszintébb részvétemet gyászukban.

Őszinte tisztelettel,

Nagy István
egy volt tanítvány (illetve, volt kisegítő a tanszéken...)
GMRV Team
Commerzbank AG
Zentraler Servicebereich IT Applications
Fachbereich Corporate Center
Group Corporate Risk
Frankfurt am Main
Deutschland / Germany


We are deeply affected hearing the sorrowfull message. We have met Prof. Attila Kuba last in January 2006 in Munich, where we have made manifold plans to continue our common work. He was all the time full of enthusiasm and brilliant ideas ready to create wonderful results. Once more we would like to thank him for bringing his profound knowledge into our research cooperation. As a outstanding personality and a scientist by heart we will keep him in very cordial memory. Our deepest sympathy goes to his wife, family and colleagues.


"Mélyen megérint bennünket a fájdalmas hír. Kuba Attila professzorral utoljára 2006 januárjában Münchenben találkoztunk, ahol sokrétű terveket készítettünk közös munkánk folytatására. Egész idő alatt tele volt lelkesedéssel es ragyogó ötletekkel, csodálatos eredményekre készen. Még egyszer szeretnénk megköszönni Neki, hogy kutatóintézetünkbe hozta mélyreható tudását. Kiváló személyiségét és a szívbeli tudóst őrizzük meg baráti emlékezetünkben. Mélyen együttérzünk feleségével, családjával és kollégáival."

Joachim Baumann
Martin Engelhardt
Matthias Goldammer
Christian Homma
Pavel Klofac
Sven Krimmel
Max Rothenfusser
Juergen Stephan
Johannes Vrana

Siemens Corporate Technology
Munich, Germany


JATE csoporttársam, barátom hívott fel a tragikus hírrel. Pár napig nem tudtam magammal mit kezdeni a döbbenettől lesújtva. Rövid időn belül a SOTE izotóplaborból is hívtak volt kollegák - megerősítve a tragikus hírt. SOTE-n, ahogy a világon sok helyen, olyan tomográfiai rendszereket használnak a mai napig, amelyek jórészt Attila munkájának gyümölcse, csodálatos lelkesedése és szaktudása van benne. Fél év sem telt el, hogy beszélgettem Szegeden Attilával. Terveztük milyen lehetőségek vannak a JATE/SZTE oktatásának fejlesztésére, bővítésére, például ismert informatikai cégek bevonásával.

Sosem foghatom fel milyen sokat jelentett nekem Attila, és én csak egy vagyok a sok gyászoló közül. Nélküle nem tudom mi lett volna velem az egyetemen, nem túlzás, ha azt mondom sorsom és szakmai fejlődésem meghatározója az a tény,hogy ismerhettem, tanáromnak majd évekkel később barátomnak tudhattam Attilát. Mentorom volt, ha gondom vagy bajom volt segített, lelkesített és hitt bennem.

Végigolvasva e weboldal részvétnyilvánításait, emlékezéseit, meggyőződhettem, nem voltam elfogult Attilával kapcsolatban, Ő valóban olyan jó ember volt, amilyennek megismertem.

Meg szeretném osztani mélyebb gondolataim, ha megengedik. Bölcsek azt mondják, Földre Mesterek már nem születnek le, azonban szentek igen. A 4. század óta november elseje Mindenszentek napja. Ez a csodás ünnep alapozza meg a feltámadásba vetett hitünket is, hogy a megholtak is élnek, csak másként: Istenibben és teljesebben, mint mi, halandók. Ezen a napon emlékezünk meg azokról a szentekről, akiknek nincs külön emléknapjuk.

Szeretettel búcsúzom Tőle és mindig szeretettel gondolok Attilára. Kérem, legyenek kedvesek továbbítani együttérzésem a gyászoló család felé.

Török Szilárd


Kedves Attila!

Munkatársaid, barátaid, a világ számos részén elő kutatótársaid méltatása
mellett unokatestvéredként csak annyit tudok írni:

Hiányzol, legyen néked könnyű a föld.


Szepesi Frigyes
okleveles üzemmérnök
AS/400 rendszergazda
CIB Bank ZRt.


Emlékszem még az első találkozásunkra, amikor félve kopogtam be ajtaján - attól félve, hogy talán elutasításban lesz részem -, remegő hangon mondtam el neki, hogy grafikával/képfeldolgozással szeretnék foglalkozni, még nem tudom konrétan mivel, de ezt a területet szeretem igazán. És soha nem feledem azt a kedvességet, lelkesedést és örömöt, ahogyan fogadott. Ma már 4 évvel az első kopogásom után tudom, hogy ez a fogadtatás nála teljesen természetes, és azóta számtalanszor kopogtattam azon az ajtón. Részese lettem egy számára fontos projectnek, aztán Attila lett a diplomamunkában majd PhD-ben is a témavezetőm. Soha nem feledem el azt, hogy hányszor kopogtam be azon az ajtón, és mindig örömmel, pozitív megerősítéssel jöttem ki. Szobám a szobája mellett van, naponta százszor megyek el ajtaja előtt, és reggelente is az az első amit meglátok: a gyászszalag a névtábláján - hihetetlen, hogy soha többet nem tudok bekopogni úgy azon az ajtón, hogy utána Attilát lássam a székén, kedélyesen megfordulni...
Tavasszal, amikor nagyon beteg voltam, jártam benn beszámolni arról, hogy sajnos még nem tudok menni, rettenetesen bánkodtam, hogy így nem haladok a munkámmal, de Attila csak ennyit mondott:
- Nem számít, az a lényeg, hogy meggyógyulj. Az egészség a legfontosabb.

Dombi Krisztina
PhD hallgató


I knew Attila during the first year of my PhD in Florence where he was invited. I had the plasure and the opportunity to work with him and the collaboration was easy, pleasant and stimulating. Then I met him several times in Szeged and at various conferences, and every time was like to met a good friend. I would like to express my deepest condolences to his wife and family.


"Első éves PhD hallgató koromban ismertem meg Attilát Firenzében, ahol akkor vendégelőadó volt. Szerencsémnek tartom, hogy dolgozhattam vele, ami mindig könnyű, kellemes és ösztönző volt. Azóta többször találkoztunk Szegeden és különböző konferenciákon, és minden alkalommal mintha egy jóbaráttal találkoztam volna. Legmélyebb részvétem feleségének és családjának."

Sara Brunetti
Department of Computer Science
Siena-Italy


Two weeks before I left for Szeged, I spent a couple of days with Maurice Nivat in Montreal and Maurice asked me to transmit his warmest regards to Attila, who I met in Naples 3 years ago.
In the lecture hall of the Palazzo Serra di Cassano I saw a man walking smoothly towards me,
I heard his soft voice, gently introducing himself, and I listened.
As time goes by, I keep that precious moment deep in my heart, and I would like to address to his family, friends and colleagues my profound sympathy.


"Két héttel Szegedre utazásom előtt együtt töltöttem néhány napot Maurice Nivattal Montreálban és Maurice megkért, hogy továbbítsam legmelegebb üdvözletét Attilának, akit én 3 évvel ezelőtt ismertem meg Nápolyban.

A Palazzo Serra di Cassano előadótermében láttam egy embert lassan felém közelíteni,
hallottam kellemes hangját, ahogy finoman bemutatkozott, és én figyeltem.

Az idő múlásával szívem mélyén őrzöm azt a drága pillanatot és szeretém családja, barátai és kollégái felé mély részvétemet kifejezni."

Srecko Brlek,
Director,
Laboratoire de Combinatoire et d'Informatique Mathématique
Université du Québec à Montréal


I knew Attila for around 20 years, initially through a Hungarian colleague who worked in my Department at South Bank University in London. Although Attila and I worked in different fields he became a wonderfully supportive friend of both myself and my family.

When we had some students looking for placement on an Exchange, even though they werent in his area, he was the first to offer places and they all remarked on how warm and friendly Attila was and understanding of the technical difficulties they faced in the discipline change. I will inform the ex-students and know they will be deeply upset as we are. Later his son came and stayed with us during his studeis in London and the ties remained: a couple of years back I remember a wonderful afternoon with my wife Margaret and our two girls, Gabriella and Rachel being taught kayak skills by Attila in Szeged. Yet even when the family continued in ever decreasing circles, when trying to move upstream, Attila had an encouraging word for us all. We will miss Attila much and our condolences and prayers for the future go out to his wife Anna the two boys and grandchildren


"Mintegy 20 éve ismertem Attilát, eredetileg egy magyar kollégán keresztül, aki a tanszékemen dolgozott South Bank University-n Londonban. Bár Attila és én különböző területen dolgoztunk, csodálatosan támogató barátom lett és a családomnak is.

 

Amikor néhány hallgatónak csereprogramban kerestünk helyet, még ha nem is voltak az ő területéről valók, elsőként ajánlkozott és mind megjegyezték, hogy Attila milyen kedves és barátságos és milyen megértő a technikai nehézségekkel szemben, amikkel a tudományág váltásakor szembesültek. Tájékoztatni fogom a volt hallgatókat és tudom, hogy őket is ugyanolyan mélyen érinti majd a hír, mint bennünket. Később Attila fia látogatott hozzánk és nálunk szállt meg londoni tanulmányai idejére és a kötődés megmaradt: emlékszem, amikor néhány éve egy csodálatos délutánon feleségemmel, Margarettel és két lányunkkal, Gabriellával és Rachellel a kajakozás fortélyát tanultuk Attilától Szegeden. Még akor is, amikor a család egyre csökkenő körökben folytatta árral szemben, Attilának mindannyiunkhoz volt egy-egy bíztató szava. Hiányozni fog nekünk és részvétünk és imáink feleségének, Annának, a két fiúnak és az unokáknak."

David and Margaret Preston,
London


As the Editor-in-Chief of the IEEE Transactions on Image Processing, I would like to express the sorrow of the Editorial Board upon hearing this sad news. Attila was one of the most professional and dedicated members and we will miss him sorely.


"Az IEEE Transactions on Image Processing főszerkesztőjeként szeretném a Szerkesztő bizottság sajnálatát kifejezni e szomorú hír hallatán. Attila az egyik leghozzáértőbb és legodaadóbb tagunk volt és nagyon fog hiányozni."

Jelena Kovacevic
Carnegie Mellon University


Megrendülve értesültünk arról, hogy kedves barátunk Kuba Attila elhunyt. Atilla néhány éve szoros kapcsolatot ápolt intézményünkkel, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karával. Több alkalommal tartott érdekes előadásokat diákjaink és a kollegák számára a számítógépes képfeldolgozás alapjairól, fontosabb egyéni eredményeiről. Szíves vendégfogadását, baráti segítségét több alkalommal is élvezhettük a szegedi látogatások során, vagy a képfeldolgozási nyári egyetemeken, ahol nagy gondja volt arra, hogy erdélyi diákok is eljuthassanak ezekre a rendezvényekre.

2005 augusztusában járt utolsó alkalommal nálunk, amikor a Farkas Gyula emlékére rendezett konferenciánkat tisztelte meg jelenlétével és érdekes előadásával.

Kedves Attila, nyugodjál békében!

A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem
Matematika és Informatika Karának
magyar tagozata nevében,
Kása Zoltán dékánhelyettes és
Szenkovits Ferenc tanszékvezető docens.


Elemi fájdalommal olvastam a hírt, miszerint már nem vagy az élők sorában.
Csernai Professzor Úr tanszékén 1988-1990-ig dolgoztunk együtt.
A számomra még akkor félelmetes képrekonstrukció rejtelmeibe játszi könnyedséggel vezettél be.
Legyen békés a föld, melyben nyugszol.


Dr. Szekeres András Phd.

2002-ben találkoztunk először, akkor még nem tudtam eldönteni, hogy ő mindig ilyen jó kedvű, szelíd ember, vagy csak egy jó napot fogtam ki. Ahogy múltak a hónapok, természetesen kiderült, hogy magával a Tökéletes Fönökkel hozott össze a sors, aki ha dühös is mosolyog, mindenkivel megértő, és mindig érti a viccet. Nem értettem , hogy lehet nekem ilyen szerencsém, majd kiderült, hogy akiket maga köré gyűjtött kollégák, szintén hasonlatosak. Ők a Képfeldolgozó Tanszék maroknyi csapata, akik tűzbe -vízbe- viharba is Attila után mentek volna, akkor is ha nem kéri! Nagyon szerettem ugrattni, ha hagyta 6- körül hazaküldeni, és egy kicsit kimozdítani a munkájából / és nem csak akkor ha nem volt internet!/, és Ő hagyta magát, gondot viselt a körülötte lévő emberekre, előzékeny volt, viszont szeretett a háttérben maradni. Szerencsére ez nem mindig sikerült, így néha összefogtunk, és koccintottunk az elért sikereire! Bár én nem voltam a hallgatója, mégis nagyon sok szelídséget, emberséget tanultam tőle Csodálatos ember volt, csodálatos volt vele dolgozni, csak azt sajnálom, hogy öt rövid évig ismerhettem Őt !!
Maradok Örök Tisztelője, míg csak élek!


Sulyokné Tóth Csilla