Lájszló's Homepage

    "Ha kérdeznéd, hogy hol lakom:
E-mail-em nincs, se honlapom..."

 

This is the homepage of László Tóth, who is a research fellow at the Research Group on Artificial Intelligence of the Hungarian Academy of Sciences. This group is a department of the University of Szeged. It is also in a close relation with the Department of Informatics.

 

 

Ez itt Tóth László honlapja, aki jelenleg tudományos fômunkatárs a Magyar Tudományos Akadémia Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjánál. A csoport egyben a Szegedi Egyetem egyik Tanszéke, amely szoros viszonyban áll az Informatikai Tanszékcsoporttal.

 


Publication List

 

      Publikációk (K. Tóth László néven)

      Válogatott versek

      Töredékek

      Verlaine-gyûjteményem


tothl@inf.u-szeged.hu